Spring naar inhoud

Kinderlongverpleegkundige

Inleiding

Deze folder geeft u informatie over wat de kinderlong-verpleegkundige kan doen voor u en uw kind.


Uw kind is bij de kinderarts onder behandeling in verband met luchtwegproblemen, bronchiale hyperreactiviteit en/of astma. Wanneer bij uw kind de diagnose astma wordt gesteld of wanneer uw kind met inhalatiemedicatie gaat starten, roept dat vast veel vragen op bij u en de mensen in uw omgeving. Het kan ook zijn dat u al langer bekend bent met de diagnose maar dat u toch (weer) vragen heeft.

Omdat astma een complexe en chronische aandoening is, vergt dit van u en uw kind de nodige aanpassingen. De kinderarts geeft u daarom al veel informatie.


De kinderlongverpleegkundige geeft u nog meer (aanvullende) informatie, adviezen en praktische tips. Ook kan zij, in overleg met de kinderarts, een deel van de behandeling zelfstandig uitvoeren.

Spreekuur kinderlongverpleegkundige


Tijdens een bezoek aan de kinderlongverpleegkundige krijgen u en uw kind onder andere voorlichting, instructie en begeleiding over:

  • Astma: herkennen van de klachten;
  • Wat te doen bij toename van de klachten;
  • Uitlokkende factoren / allergie;
  • De behandeling: medicatie, werking en bijwerking, therapietrouw;
  • De techniek van inhaleren en controle van de inhalatietechniek;
  • Gezond leefgedrag, leefregels: stoppen met roken, sport en spel;
  • Ziekteverzuim op school/werk, praktische tips;
  • Eventuele saneringsadviezen.

Controle inhalatietechniek


Bij ieder consult wordt de inhalatietechniek gecontroleerd. Neem daarom altijd de inhalatiemedicatie en de inhalator mee.

Samenwerking met andere disciplines 

De kinderlongverpleegkundige streeft ernaar de hulp zoveel mogelijk af te stemmen op de hulp die andere hulpverleners bieden.
Daarom is er altijd overleg met de kinderartsen en, afhankelijk van de situatie, met anderen zoals verpleegkundigen van de kinderafdeling, fysiotherapeut, diëtiste en/of kinderpsycholoog. Daarnaast wordt er soms overlegd met o.a. medewerkers van de thuiszorg, praktijk-ondersteuners en huisartsen.

Hoe maakt u een afspraak met de kinderlongverpleegkundige?


Uw kind kan door de kinderarts of door de afdelingsverpleegkundige verwezen worden naar de kinderlongverpleegkundige.
Er wordt dan samen met u een afspraak ingepland.

Ook kunt u tussentijds contact opnemen als u vragen heeft.

Dit kan via het telefonisch spreekuur.
Om een (controle)afspraak te maken, kunt u op werkdagen de polikliniek kindergeneeskunde bellen op telefoonnummer: (0512) 588 820.
U vindt de kinderlongverpleegkundige op de polikliniek kindergeneeskunde (route 42A).

 


Spreekuur (op afspraak):


Maandag: 09.00 uur tot 15.00 uur
Woensdag: 09.00 uur tot 11.45 uur
Donderdag: 09.00 uur tot 15.00 uur
Telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en donderdag van 11.15 uur tot 11.45 uur

Kinderlongverpleegkundige:


Petra Tolman - de Jong
 

Informatie:


Op de website van het ziekenhuis kunt u meer informatie vinden voor kinderen met astma en informatie over de kinderlong-verpleegkundige: www.nijsmellinghe.nl
Voor kinderen is er een speciale link.

Download PDF