Spring naar inhoud

Polikliniek seksuologie

Introductie

Seks is de gewoonste zaak van de wereld. Toch ervaren mannen en vrouwen regelmatig problemen bij de seks. Eén op de vijf vrouwen en één op de zes mannen heeft problemen met het seksueel functioneren. Problemen kunnen variëren van verminderd seksueel verlangen, pijn bij de seks of vaginisme, tot erectiestoornissen bij mannen en niet- of te vroeg klaarkomen. Sommige seksuele problemen hangen samen met bepaalde ziektes of medicatiegebruik, maar ze kunnen ook zomaar ontstaan. Het kan ook te maken hebben met de wisselwerking tussen de partners. Zonder een partner is er vrijwel nooit een seksueel probleem. Daarom zien wij een seksueel probleem ook altijd als een probleem van beide partners, ongeacht wie de klacht heeft.

Voor wie is deze polikliniek?

Zowel mannen als vrouwen met seksuele problemen kunnen verwezen worden naar de polikliniek seksuologie. Je komt hier terecht na een verwijzing van de huisarts of een andere medisch specialist.

De klachten waarmee vrouwen verwezen worden, kunnen zijn:

  • Verminderd of afwezig seksueel verlangen
  • Opwindingsproblemen/problemen met vochtig worden
  • Moeite met het bereiken van een orgasme, het niet (meer) kunnen bereiken van een orgasme of pijn bij een orgasme
  • Pijn bij het vrijen
  • Als gemeenschap of het inbrengen van een vinger of tampon onmogelijk is (vaginisme)

Klachten waarmee mannen op deze polikliniek terecht kunnen zijn:

  • Verminderd seksueel verlangen
  • Onvoldoende opwinding of problemen met het krijgen of behouden van een erectie
  • Problemen met het krijgen van een orgasme
  • Vroegtijdige zaadlozing
  • Pijnklachten bij de gemeenschap

Als u kampt met een seksueel probleem kunt u daar in de eerste plaats voor terecht bij uw huisarts. 

Na een gesprek met u over het probleem kan de huisarts inschatten of hij/zij u zelf verder kan helpen met dit probleem, of dat hij/zij u hiervoor moet doorverwijzen, Afhankelijk van het probleem kan de huisarts u verwijzen naar een psycholoog-seksuoloog of een arts-seksuoloog.

Omdat deze polikliniek in het ziekenhuis is, zien wij hier vooral mensen met seksuele problemen gerelateerd aan een medische ziekte of medicijngebruik. Wanneer uw problemen meer liggen op het vlak van de seksuele oriëntatie (homo- of biseksualiteit), (seks)verslaving, het man- of vrouw voelen (genderdysforie), parafilie, of als het een onderdeel is van psychiatrische problematiek waar u al mee bekend bent, dan kan de huisarts u beter verwijzen naar een psycholoog-seksuoloog binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Ook als u problemen ondervindt omdat u slachtoffer bent van (seksueel) geweld, bent u beter op uw plek bij een psycholoog-seksuoloog. Bij twijfel of vragen hierover kan de huisarts altijd telefonisch met onze polikliniek overleggen.

Het is niet mogelijk om zelf rechtstreeks een afspraak te maken op de polikliniek seksuologie.

Hoe gaan wij te werk?

De polikliniek seksuologie wordt "bemand" door gynaecoloog-seksuoloog Esther Nijhuis en consulent seksuologie en verpleegkundige Petra Kuiper. Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek, waarin het probleem wordt uitgevraagd en duurt een half uur. Hierbij wordt aandacht besteed aan uw levensgeschiedenis, seksuele ontwikkeling, relatie, sociale situatie, persoonlijkheid en eventuele gezondheidsproblemen. Het doel is een beeld te vormen van de oorzaak van het probleem en de factoren die zorgen dat het probleem in stand wordt gehouden. Hierbij wordt (nog) geen lichamelijk onderzoek gedaan. Dit intake gesprek wordt meestal uitgevoerd door Petra Kuiper.

Het tweede gesprek is bedoeld om lichamelijk onderzoek te doen in geval van pijn bij het vrijen of vaginisme. Bij andere seksuele problemen is lichamelijk onderzoek meestal niet nodig en wordt in het tweede gesprek een plan besproken hoe het probleem aan te pakken. Dit tweede consult is bij Esther Nijhuis, de gynaecoloog-seksuoloog en duurt twintig minuten.

Daarna volgen meestal nog een aantal consulten voor het monitoren van de ingezette behandeling of vervolggesprekken.

Het is gebruikelijk dat ergens in het traject ook uw partner mee komt naar het consult. De partner draagt soms bij aan het (in stand houden van) het probleem, maar ook als dit niet zo is, is hij/zij wel onderdeel van de oplossing. Daarom wordt hij of zij er altijd bij betrokken.

Het behandelplan

Samen met u wordt na de intake een behandelplan opgesteld. Dit kan betekenen dat u medicatie krijgt of wordt geadviseerd te veranderen van bestaande medicatie. Soms krijgt u oefeningen die u thuis kunt doen (huiswerkopdrachten). Het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen voor gesprekken met de ziekenhuispsycholoog of behandeling door de (bekken) fysiotherapeut. Soms blijkt gaandeweg dat het probleem op het gebied van de relatie ligt en kan het zijn dat u en uw partner worden doorverwezen naar een relatietherapeut. Als blijkt dat uw probleem meer ligt op het gebied van de geestelijke gezondheid, wordt u doorverwezen naar de GGZ. 

Zo vaak als nodig is wordt het behandelplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Ook wordt er geprobeerd een tijdsindicatie te geven over de duur van de totale behandeling. Over het algemeen betekent het wel dat u zelf aan het werk zal moeten en uw inzet bepaalt dus ook mede de tijd die het kost om uw probleem te genezen of verbeteren.
 

Vergoeding

Wanneer u door uw huisarts of behandelend medisch specialist wordt verwezen naar de polikliniek seksuologie, wordt deze zorg op dezelfde manier vergoed als alle andere ziekenhuiszorg. Omdat het een verwijzing is naar het ziekenhuis, bent u meestal wel uw eigen risico kwijt.

Privacy

Van de gesprekken worden notities gemaakt in het medisch dossier. Als u daarvoor toestemming geeft wordt over het consult een brief gestuurd naar de verwijzer en als de verwijzer iemand anders is dan de huisarts, vragen wij ook toestemming voor het sturen van een kopie van de brief naar de huisarts. De brief is afgeschermd voor andere medewerkers/medisch specialisten uit het ziekenhuis. Bent u dus bijvoorbeeld ook in behandeling bij een andere medische specialist in ons ziekenhuis, kan deze de inhoud van de brief niet lezen.

In het Nij Smellinghe ziekenhuis worden ook coassistenten opgeleid tot arts. Dat betekent dat u bij ieder bezoek aan een polikliniek in het ziekenhuis een coassistent zou kunnen treffen, dus ook op de polikliniek seksuologie. Omdat het gesprek gaat over een gevoelig onderwerp is het invoelbaar wanneer u dit niet op prijst stelt. Er zal altijd eerst aan u worden gevraagd of de coassistent bij het gesprek aanwezig mag zijn. Als u dit niet wilt of wanneer u twijfelt, zal de coassistent niet bij het consult aanwezig zijn. Alle gesprekken op onze polikliniek zijn vertrouwelijk. Ook de coassistent heeft een geheimhoudingsplicht.

Download PDF