Spring naar inhoud

Longfunctie ergometrie

U komt naar het ziekenhuis om een longfunctie-ergometrie onderzoek te doen. In deze folder wordt kort uitgelegd wat dit is en hoe het wordt uitgevoerd. 

Wat is ergometrie?

De ergometrie wordt ook wel ‘fietstest’ genoemd. Voor deze test moet u zich inspannen. Deze inspanning levert u door te fietsen op een hometrainer.

Doel van het onderzoek

Met de longfunctie-ergometrie wordt onderzocht tot welke lichamelijke inspanning u in staat bent.

De voorbereiding

We raden u aan voor dit onderzoek kleding te dragen waarin u gemakkelijk kunt fietsen. Uw medicijnen moet u gewoon door gebruiken, tenzij uw arts iets anders met u afgesproken heeft.
Eventuele nagellak op de vingernagels kan de zuurstofmeting tijdens het onderzoek belemmeren. We vragen u daarom de nagellak voor het onderzoek te verwijderen.
In verband met de te leveren inspanning moet u vóór het onderzoek niet teveel, maar wel gewoon eten en drinken.


Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Kom dus op tijd. Om extra inspanning te vermijden kunt u beter niet op de fiets komen.

Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen naar het ziekenhuis.


Verloop van het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd aanmelden bij de aanmeldzuil op de functieafdeling (route 27). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een longfunctieanalist(e).
Voordat u gaat fietsen wordt er eerst een spirometrie (longfunctieonderzoek) gedaan. We meten dan uw longinhoud om het bij u passende fietsprogramma vast te stellen.

Tijdens het fietsen wordt er ook een hartfilmpje (ECG) gemaakt. Hiervoor moet u uw bovenlichaam ontbloten. U krijgt plakkers op uw borst en rug, waar de longfunctieanalist(e) elektrodes aan bevestigd. Deze staan in verbinding met de computer.


U neemt plaats op de fiets (een soort hometrainer). Om uw arm wordt een bloeddrukmanchet bevestigd. U krijgt een speciale knijper op uw vinger om de zuurstof te meten. Daarna krijgt u een kapje voor uw mond en neus, waardoor u gewoon kunt ademen. U ademt kamerlucht in en de lucht die u uitademt gaat via een slang naar de computer. Hierbij wordt de opname van zuurstof en de afgifte van koolzuurgas door uw longen gemeten. Terwijl u fietst worden uw bloeddruk en uw hartfunctie (ECG) gecontroleerd.


Soms wil uw arts bloedgassen bepalen. Dit gebeurt via een infuus in de slagader. Hieraan zit een kraantje, zodat tijdens de test bloed kan worden afgenomen. Dit infuus wordt van tevoren ingebracht.


In het begin van het onderzoek gaat het fietsen gemakkelijk. Iedere minuut wordt de belasting wat opgevoerd. U voelt dat, doordat het fietsen zwaarder gaat. Het is in het belang van het onderzoek dat u een zo groot mogelijke inspanning levert. U fietst in één tempo zo lang mogelijk door tot het echt niet meer gaat (dit is meestal binnen 10 minuten het geval).
Na het fietsen op maximale inspanning moet u nog een paar minuten rustig doorfietsen zonder belasting. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

Na het onderzoek

Het eventueel ingebrachte infuus wordt uit uw arm verwijderd en u krijgt er een drukverbandje op. Dit moet twee uur blijven zitten. Bij gebruik van bloedverdunners moet het drukverband drie uur blijven zitten. U kunt het daarna thuis verwijderen.
Over het algemeen is de ergometrie een inspannend en vermoeiend onderzoek. Na afloop van het onderzoek kunt u zich opfrissen en aankleden. De resultaten van het onderzoek worden door de longarts beoordeeld. De analist(e) kan er dus geen mededelingen over doen. 

De longarts bespreekt de uitslagen met u als u weer op het spreekuur komt. Wanneer u hiervoor nog geen afspraak heeft, kunt u deze telefonisch maken met de polikliniek longziekten.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de secretaresse van polikliniek longziekten, telefoonnummer 0512 588 816. De polikliniek is bereikbaar tussen 8.30 - 9.30 uur of 13.15 - 14.15 uur. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. 

Download PDF