Spring naar inhoud

Liposuctie-liposculptuur

Inleiding

U denkt na over een liposuctie/liposculptuurbehandeling. In deze folder leest u over de mogelijke aanleiding tot een dergelijke operatie, de voorbereidingen, de operatie zelf en de periode na de operatie. Ook vindt u informatie over het te verwachten resultaat van een liposuctie/liposculptuurbehandeling en de vergoeding van de kosten van de operatie.


Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Een tip is om uw vragen van te voren op te schrijven.

Wat is liposuctie/liposculptuur?

Liposuctie is het onderhuids wegzuigen (suctie) van plaatselijke vetophoping (lipo). Liposculptuur is liposuctie waarbij gebruik gemaakt wordt van zeer dunne canules (zuigbuisjes) om het vet weg te zuigen.


Plaatselijke vetophopingen kunnen ontstaan op plaatsen als de hals, buik, heupen, billen, bovenbenen, knieën en onderbenen. Ze worden veroorzaakt door een verhoogd aantal vetcellen op deze plaatsen. Op de rest van het lichaam is de vetlaag normaal.

Voorbereidingen 
Het is beter om voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen te gebruiken. Meestal wordt als regel aangehouden:

  • Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal, APC of asprobruis
  • Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis)

Bespreek dit van tevoren met uw plastisch chirurg. 

Medische fotografie

Voorafgaand aan de operatie en achteraf worden er foto’s van het te behandelen gebied gemaakt. Dit wordt gedaan zodat u en de plastisch chirurg achteraf het resultaat van de operatie goed kunnen beoordelen.

Hoe verloopt de behandeling?

Liposuctie vindt meestal plaats onder volledige narcose. Alleen kleine contourafwijkingen, bijvoorbeeld overtollig vet in de hals, worden behandeld onder plaatselijke verdoving. Een niet al te grote liposuctie gebeurt in dagbehandeling; u mag een paar uur na de ingreep weer naar huis. Is de liposuctie uitgebreid, dan blijft u één tot twee dagen in het ziekenhuis. Wat in uw geval van toepassing is hoort u van tevoren van uw plastisch chirurg.

Voor een narcose moet u van tevoren nuchter zijn.

Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het gebied dat gecorrigeerd moet worden af. Daarna wordt u onder narcose gebracht of plaatselijk verdoofd.
Via kleine sneetjes op een onopvallende plaats, zoals een bestaande huidplooi, wordt het te opereren gebied 'opgespoten' met een vloeistof die het wegzuigen van de vetcellen vergemakkelijkt en bloedverlies vermindert. Als de vloeistof is ingewerkt brengt de arts een zuigbuis in via de huidsnedes. Deze zuigbuis is aangesloten op een krachtige zuigpomp. Het overtollige vetweefsel kan nu worden weggezogen. Is het gewenste resultaat bereikt, dan worden de huidsnedes gehecht. Uit deze kleine huidsnedes lekt na de operatie wondvocht. Meestal stopt dit na één of twee dagen.

Mogelijkheden en verwachtingen 


Liposuctie is een techniek om plaatselijk overtollig vet te verwijderen. Het is geen middel om te vermageren. Als u overal te dik bent, dan kunt u geen gebruik maken van deze methode, maar bent u aangewezen op een dieet.

Liposuctie biedt verbetering, maar zeker geen perfectie. Soms is het heel moeilijk om een symmetrisch resultaat te krijgen. Daarnaast kunnen bestaande onregelmatigheden in de huid niet worden gecorrigeerd. Het kan ook voorkomen dat het huidoppervlak door de operatie juist onregelmatig wordt. Dat komt omdat liposuctie een moeilijk te doseren methode is. De plastisch chirurg heeft niet precies in de hand hoeveel vet ter plaatse wordt weggezogen.

Een belangrijke voorwaarde voor liposuctie is dat de huid voldoende elastisch is. Is de huid dat niet en is er bovendien sprake van cellulitis (sinaasappelhuid), dan is liposuctie niet mogelijk. Eventueel kan de verhoogde vetafzetting worden verwijderd door middel van dermolipectomie (dermo betekent huid en lipectomie betekent het wegsnijden van vet). Het nadeel van deze operatie is dat er lange littekens achterblijven. Liposuctie en dermolipectomie zijn plastisch chirurgische behandelingen.

Na een liposuctie/liposculptuurbehandeling


Na een liposuctie moet u een pantybroek, elastische windsels of een elastisch corset dragen. Dit is nodig om de huid goed op de onderlaag te laten verkleven. Deze drukkende 'onderkleding' moet u gedurende drie weken dag en nacht dragen. Afhankelijk van het behandelde gebied eventueel nog langer. De plastisch chirurg zal dit met u bespreken.

U mag zich vanaf 48 uur na de operatie douchen of wassen. U mag de 'onderkleding' dan even uitdoen. U krijgt hierover informatie van de arts.

Tot enkele weken na de operatie kunt u last hebben van pijnlijke bloeduitstortingen, een gezwollen huid en een beurs gevoel. Rond de enkels kan vochtophoping ontstaan, maar dit trekt na ongeveer twee tot zes weken vanzelf weg. De pijn is over het algemeen goed te bestrijden met paracetamol. Als u het gevoel hebt dat paracetamol niet helpt, moet u contact opnemen met de behandelend arts.

Na één tot twee weken worden de hechtingen verwijderd. Hiervoor komt u naar de polikliniek. U krijgt tijdens de opname een afspraak hiervoor mee.

Risico's en complicaties 


Liposuctie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat een kans op een nabloeding of er kan een infectie optreden, maar gelukkig komt dit bijna nooit voor. Neem in geval van deze complicaties contact op met de polikliniek (tijdens kantooruren) of met de dienstdoende plastisch chirurg (’s avonds en in het weekend, via het algemene telefoonnummer van het MCL).
Direct na de ingreep is de huid gezwollen, verkleurd en gevoelig. Daarna kunnen nog restzwellingen aanwezig zijn en soms verhardingen die pas na weken of soms maanden verdwijnen. Ook kan de huid tijdelijk gevoelloos zijn.

Resultaat


Het definitieve resultaat van een liposuctie kunt u pas beoordelen na zes tot negen maanden. Een enkele keer is niet al het overtollige vetweefsel verwijderd, of is het resultaat erg asymmetrisch. Dan is het noodzakelijk nog een liposuctie uit te voeren. Tot slot is het ook mogelijk dat het esthetische resultaat u tegen valt omdat u er andere verwachtingen van had: bespreek dit altijd met uw plastisch chirurg. 

Vergoeding van de kosten


Liposuctie is een cosmetische operatie en wordt vrijwel nooit vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Meer informatie over vergoedingen kunt u lezen in de folder: 'Vergoeding van een plastisch chirurgische behandeling'.

U moet de operatie waarschijnlijk dus zelf betalen. De plastisch chirurg kan u een opgave van de kosten geven.

De drukkleding die u na de liposuctie/liposculptuurbehandeling moet dragen, komt altijd voor eigen rekening.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit voor iedere individuele situatie volledig zijn en u kunt uit het bovenstaande ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten.

Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van te voren op papier te zetten.

De informatie in deze folder is gebaseerd op een tekst van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie.

Download PDF