Spring naar inhoud

Huidkanker - Chirurgische behandeling van huidkanker in het gezicht

Bij u is een vorm van huidkanker vastgesteld, namelijk basaalcelcarcinoom (BCC) of plaveiselcelcarcinoom (PCC). In overleg met uw plastisch chirurg is besloten een operatie uit te voeren. In de meeste gevallen vindt deze plaats onder plaatselijke verdoving. Deze folder geeft achtergrondinformatie over huidkanker en geeft een algemeen beeld van de behandeling, de vriescoupeprocedure en het nazorgtraject.

Hoe ontstaat huidkanker?


De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van huidkanker is blootstelling aan zonlicht. Ultraviolette (UV) straling in het zonlicht veroorzaakt schade aan het erfelijk materiaal (DNA) in de celkernen van de cellen in de huid. Beschadiging van bepaalde delen van het DNA kan ervoor zorgen dat een cel ongecontroleerd begint te groeien. Als gevolg hiervan kan na verloop van tijd huidkanker ontstaan. UV-straling kan bij iedereen en op alle leeftijden schade aan het DNA veroorzaken. Vooral zonverbranding van de huid op kinderleeftijd lijkt een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van huidkanker te zijn. Mensen met rossig haar en mensen met blauwe ogen zijn extra gevoelig voor huidschade door zonlicht. Er zijn echter ook andere factoren van invloed op het ontstaan van huidkanker. De tumoren komen ook voor op plekken die zelden aan zonlicht worden blootgesteld.

Wat zijn de verschijnselen?


Huidkanker (BCC/PCC) kan zich op verschillende manieren voordoen. Vaak groeit er op de huid een rode, huidkleurige of bruine zwelling. Deze wordt geleidelijk groter. De zwelling kan jeuken of pijnlijk zijn. De zwelling ziet er vaak glazig en glanzend uit en er kunnen kleine bloedvaatjes zichtbaar zijn. Vaak ontstaat er na verloop van tijd midden in de zwelling een niet-genezend wondje, waar een korstje op groeit. Bij lichte aanraking kunnen deze plekjes gaan bloeden.

Huidkanker komt het meest voor in het gezicht of op de oren, aangezien deze het meeste zonlicht krijgen.

Hoe is de behandeling?


Er zijn verschillende mogelijkheden om huidkanker te behandelen. Oppervlakkige tumoren kunnen worden behandeld met vloeibare stikstof, crèmes, lichttherapie, door elektrisch wegbranden of chirurgische verwijdering (wegsnijden). Speciale typen huidkanker kunnen worden bestraald. De dermatoloog en/of plastisch chirurg bespreekt met u wat de meest geschikte behandeling is. In uw geval is dat een operatie.

Voor de operatie bekijkt de plastisch chirurg de tumor op de polikliniek. Daarna overlegt hij/zij met u hoe deze het beste kan worden weggehaald. De plastische chirurg maakt soms foto’s van de tumor.

De operatie


De operatie gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving op één van de poliklinische operatiekamers. In de meeste gevallen kan de plastisch chirurg, na het wegsnijden van de tumor, de wond sluiten door de wondranden aan elkaar te hechten. De wond wordt direct daarna netjes verbonden of afgeplakt en u kunt daarna direct naar huis. Het weggesneden weefsel wordt opgestuurd naar het laboratorium waar de patholoog (arts die gespecialiseerd is in het onderzoeken van weefsel) onderzoekt of alle kwaadaardige cellen volledig zijn verwijderd. De uitslag van dit onderzoek krijgt u bij de eerstvolgende afspraak op de polikliniek te horen. De operatie duurt gemiddeld 30 tot 60 minuten.
 

Is de tumor niet volledig verwijderd, dan moet soms een nieuwe operatie worden ingepland, waarbij opnieuw weefsel wordt weggesneden.

Vriescoupe-onderzoek


Als de plastisch chirurg de wond niet direct kan sluiten door de wondranden aan elkaar te hechten, moet de wond op een andere manier dichtgemaakt worden. De plastisch chirurg beschikt over verschillende technieken om met zogenaamde huidlapjes van weefsel rondom de wond, het gat in de huid zo mooi mogelijk dicht te maken. Als de wond op deze manier wordt gesloten, zal de plastisch chirurg al tijdens de operatie laten controleren of de tumor volledig verwijderd is.

Dit kan met een vriescoupe-onderzoek. Hierbij wordt tijdens de operatie het verwijderde weefsel met de microscoop onderzocht. Het vriescoupe-onderzoek geeft 98% betrouwbaarheid of de tumor volledig is verwijderd. Zodra dit het geval is kan de plastisch chirurg de wond sluiten, eventueel met behulp van een reconstructie.

Het voordeel van het vriescoupe-onderzoek is dat de plastisch chirurg, als de tumor in eerste instantie niet geheel verwijderd is, direct meer weefsel weg kan halen, net zolang tot de tumor wel volledig verwijderd is.

Een operatie, waarbij vriescoupe-onderzoek moet worden uitgevoerd, duurt meestal anderhalf uur. Het vriescoupe-onderzoek neemt weliswaar tijd in beslag, maar geeft grote zekerheid dat de tumor volledig verwijderd is. Dit verkleint de kans op een nieuwe operatie op korte termijn.

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, is het in sommige gevallen nodig dat u het gebruik hiervan enkele dagen voor de operatie stopt. Doe dit alleen in overleg met uw arts en nooit op eigen initiatief. U mag na de operatie weer beginnen met het gebruik van bloedverdunners. U wordt geadviseerd minimaal acht weken voor de operatie te stoppen met roken. Stoppen met roken bevordert de genezing van de wond.

De dag van de operatie


U kunt op de dag van de operatie normaal ontbijten. Draag op de dag van de operatie geen sieraden, make-up of crème. Trek gemakkelijke kleding aan. Neem iemand mee naar het ziekenhuis om u gedurende de dag te begeleiden en om u na de operatie veilig thuis te brengen. Het is niet verantwoord na de operatie zelf te rijden.

Na de operatie

  • Neem enkele dagen rust na de operatie en luister naar uw lichaam
  • Laat het drukverband of de verbandpleisters zitten tot de eerstvolgende controleafspraak
  • Probeer niet voorover te bukken in de eerste dagen na de operatie. Door bukken kan de zwelling rondom de wond toenemen
  • Het wondgebied kan na de operatie blauw en/of gezwollen zijn. Dit trekt vanzelf weg
  • Het wondgebied kan na de operatie nog nabloeden. Probeer dan eerst zelf het bloeden te stoppen door een half uur rustig en met constante druk op het verband te drukken. Als het bloeden niet stopt, neemt u dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie in NijSmellinghe 0512 588 390 op dinsdag en donderdag; op andere dagen de polikliniek Plastische Chirurgie in het MCL 058 286 6140 of buiten kantooruren met de telefooncentrale van het MCL 058 286 6666 en vraag naar de dienstdoend plastisch chirurg
  • Heeft u pijn na de operatie? Dan mag u paracetamol nemen, maximaal vier keer per dag, twee tabletten van 500 mg

Controle na de operatie


Na de operatie komt u nog één of enkele keren terug op de polikliniek Plastische Chirurgie. De eerste controleafspraak is meestal één tot twee weken na de operatie. Uw wond wordt dan bekeken en de hechtingen worden verwijderd. Ook na zes weken komt nu nog een keer terug voor controle van de wonden. Eventueel wordt er dan een foto van uw gezicht gemaakt.

Na de behandeling van huidkanker is het belangrijk dat u gedurende drie of vijf jaar (afhankelijk van het type tumor) onder controle blijft van een arts. Deze controle vindt meestal plaats bij uw huisarts of dermatoloog en soms bij uw plastisch chirurg. De controles zijn belangrijk omdat 4-10% van de behandelde tumoren kan terugkeren. Ook is bekend dat over een periode van vijf jaar bij 40% van de mensen die ooit huidkanker heeft gehad, zich ergens anders op de huid een nieuwe tumor ontwikkelt. Tijdens controlebezoeken wordt dan ook niet alleen het oude operatielitteken bekeken, maar wordt ook gelet op eventueel nieuwe tumoren. Zo wordt geprobeerd (nieuwe) tumoren tijdig te ontdekken, zodat ook deze kunnen worden behandeld.

Belangrijke telefoonnummers


Polikliniek Plastische Chirurgie in Nij Smellinghe 0512 588 390 op dinsdag en donderdag; op andere dagen de polikliniek Plastische Chirurgie in het MCL 058 286 6140 of buiten kantooruren met de telefooncentrale van het MCL 058 286 6666 en vraag naar de dienstdoend plastisch chirurg.

Download PDF