Spring naar inhoud

Wie zijn wij?

DiaFrys is een samenwerkingsverband tussen de vijf Friese ziekenhuizen: Antoniusziekenhuis Sneek, Medisch Centrum Leeuwarden, Nij Smellinghe Drachten en De Tjongerschans Heerenveen.

Door samen te werken kunnen de ziekenhuizen 24 uur per dag bereikbaar zijn voor kinderen en jeugdigen met diabetes die in de Friese ziekenhuizen behandeld worden.

Waarom DiaFrys?

De zorgverzekeraars willen dat ziekenhuizen kwalitatief goede diabeteszorg leveren. Daarom vinden ze dat ziekenhuizen jaarlijks een bepaalde hoeveelheid patiënten moeten behandelen. Sommige ziekenhuizen in Friesland halen dit aantal niet. Maar, door samen te werken met de andere Friese ziekenhuizen kunnen ze wel aan deze eis voldoen. DiaFrys heeft nog meer voordelen: door samen te werken kunnen we complexere zorg bieden, de voorlichting samen organiseren en is er 24 uur per dag een kinderarts beschikbaar voor uw vragen en problemen.

Wat betekent dit voor u en uw kind?

Net als vroeger bezoekt u de diabetesspreekuren in uw eigen ziekenhuis. Is een opname nodig? Dan gebeurt dit ook in uw eigen ziekenhuis. Maar wat wel verandert is de bereikbaarheid van de kinderdiabetesarts in de avond-, nacht- en weekenduren.

Wat als u overdag vragen heeft?

Voor vragen en overleg tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw eigen diabetesteam, zoals u en uw kind gewend zijn.

Wat als u problemen heeft in de avond- en nachturen en in het weekend?

Heeft uw kind ’s avonds, ’s nachts of in het weekend een probleem of heeft u een dringende vraag? Bel dan met het DiaFrys-spoednummer. U krijgt dan rechtstreeks een kinderarts aan de lijn voor acute vragen.

Bij ontregelingen volgt u vooraf het HYPER/HYPO protocol.


Als het resultaat onvoldoende blijkt neemt u contact op met DiaFrys


Voor niet-dringende vragen of het verzetten van een afspraak belt u de volgende werkdag met uw eigen diabetesteam.

Als bij uw kind net diabetes is vastgesteld spreekt de kinderarts met u af met welke vragen en problemen u kunt bellen met het DiaFrys-spoednummer.

Welke artsen krijgt u aan de telefoon in de avond-, nacht- en weekenduren?

De kinderartsen die meedoen met DiaFrys zijn:
 

Antonius ziekenhuis
Mw. A.H. van der Vlugt en mw. B.G. Werrij.
 

MCL 
Mw. E. van Pinxteren en mw. C. Snijders.
 

Nij Smellinghe
Mw. L. Leer en dhr. M. Wilsterman.
 

De Tjongerschans
Dhr. R. Bakker en mw. E. Poppen-van Emmen.
 

Contact buiten kantooruren

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met uw eigen diabetesteam.

Het volgende telefoonnummer kunt u bellen buiten kantooruren:
DiaFrys: 0800 – DiaFrys of 0800 – 3423797

Buiten kantooruren is van maandag t/m donderdag tussen 17.00 uur en 8.00 uur en vrijdags vanaf 17.00 uur tot maandag 08.30 uur. Ook tijdens feestdagen is dit telefoonnummer bereikbaar.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die DiaFrys betreffen? Aarzelt u niet deze te stellen aan uw diabetesteam. Uw opmerking kan voor ons een signaal zijn dat iets anders moet worden opgepakt.

Voor meer informatie: www.diafrys.nl

Download PDF