Spring naar inhoud

Kinderdiabetes- verpleegkundige

Inleiding

Uw kind is bij de kinderarts onder behandeling in verband met diabetes mellitus. Wanneer bij uw kind de diagnose diabetes wordt gesteld, roept dat veel vragen op bij u, uw kind en de mensen in uw omgeving. Het kan ook zijn dat u al langer bekend bent met de diagnose maar dat u toch (weer) vragen heeft. Ook het altijd in de gaten houden van de bloedsuiker van uw kind blijft een punt van continue aandacht.

Omdat diabetes een complexe en chronische aandoening is, vergt dit van u en uw kind de nodige aanpassingen. De kinderarts geeft u daarom al veel informatie. De kinderdiabetesverpleegkundige geeft u nog meer (aanvullende) informatie, adviezen en praktische tips. Ook geeft ze instructie over zelfcontrole en insuline injecteren/de insulinepomp. Verder geeft ze voorlichting op de school van uw kind (en aan de meesters en juffen).

Een deel van de behandeling voert ze, in overleg met de kinderarts, zelfstandig uit. Daarom heeft u ook regelmatig een afspraak bij haar.

Spreekuur diabetesverpleegkundige

Meestal is de afspraak met de kinderdiabetesverpleegkundige gewoon op de polikliniek Kindergeneeskunde (route 42A). Bij uitzondering (bijvoorbeeld in een vakantieperiode) vindt de afspraak ook wel eens plaats op de polikliniek Interne Geneeskunde (route 17).
Bij binnenkomst, meldt u zich bij de balie van de desbetreffende polikliniek. Daarna kunnen u en uw kind plaatsnemen in de wachtruimte. Als uw kind aan de beurt is, komt de kinderdiabetesverpleegkundige u en uw kind ophalen.

Wat moet u meenemen?

Als u een afspraak bij de kinderdiabetesverpleegkundige heeft, neem dan altijd het dagboekje met een recente dagcurve of de bloedglucosemeter mee. Verder graag de patiëntenpas en het afsprakenkaartje van uw zoon/dochter meenemen.

Diabetesspreekuren kinderartsen

Dr. L.M. Leer en drs. M.E.F. Wilsterman, kinderartsen, hebben ieder twee/drie kinderdiabetesspreekuren in de maand. In ieder geval één van de twee kinderdiabetesverpleegkundigen heeft dan ook spreekuur. Vaak is dan een combi-afspraak bij èn de kinderarts èn de kinderdiabetesverpleegkundige mogelijk. In de zomerperiode kan dit wat afwijken.

Kinderdiabetesverpleegkundigen Nij Smellinghe

Thea Horjus   
(aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag)
Maria Jonker  
(aanwezig: om de woensdagmiddag, donderdag en vrijdag)

NB: bij afwezigheid van beide kinderdiabetesverpleegkundigen, neemt één van de andere vier diabetesverpleegkundigen voor hen waar.

Contact

Telefonische spreekuren:
Maandag t/m vrijdag:
10.00 uur – 10.45 uur
13.00 uur – 14.00 uur
Tel.: (0512) 588 282 of (0512) 588 283

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor vragen, het doorgeven van dagcurves, het eventueel verzetten van afspraken enz. Tijdens de telefonische spreekuren proberen veel mensen te bellen waardoor de telefoonlijn vaak bezet is. We vragen hiervoor uw begrip.

Ook voor dringende en acute zaken kunt u overdag telefonisch bij de kinderdiabetesverpleegkundigen terecht. Bel hiervoor de polikliniek Kindergeneeskunde: (0512) 588 820.

Mailen


U kunt uw vragen / curves ook naar de kinderdiabetesverpleegkundigen mailen, via:
diabetesverpleegkundigen@nijsmellinghe.nl

Als u mailt, vermeld u dan ook de naam en de geboortedatum van uw kind èn de insulinesoort en hoeveelheid die hij/zij gebruikt.

DiaFrys

Voor dringende en acute zaken ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen belt u met DiaFrys. T: (0800) DiaFrys (dus 0800 – 34 23 797).
Website: www.diafrys.nl


We verwijzen u hiervoor ook naar de folder van DiaFrys.

Let op:
Als bij uw zoon/dochter net diabetes is geconstateerd (de eerste 3 maanden) mag u buiten kantooruren (’s avonds, ’s nachts, in het weekend) contact opnemen met afdeling B3 Vrouw Kind van ziekenhuis

Nij Smellinghe (T: 0512 588 460).

Na ongeveer 3 maanden, dit gebeurt in overleg met de kinderdiabetesverpleegkundige, gaan de gegevens van uw zoon/dochter in de database van DiaFrys (zie hierboven).

Informatie

Op de website van het ziekenhuis kunt u meer informatie vinden over kinderen met diabetes en informatie over de kinderdiabetes-verpleegkundigen en de kinderartsen: www.nijsmellinghe.nl. Voor kinderen is er een speciale link.

Download PDF