Spring naar inhoud

Thuismonitoring

Thuismonitoring van de zwangere met als doel:
Het bewaken van de conditie van het ongeboren kind

Thuismonitoring

Je komt in aanmerking voor thuismonitoring. Dat houdt in dat de zorg die je normaal gesproken in het ziekenhuis zou ontvangen thuis gegeven wordt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het maken van een CTG* of het meten van temperatuur.
De gynaecoloog bepaalt of je in aanmerking komt voor thuismonitoring. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat jouw kindje een groeiachterstand heeft, maar ook als er sprake is van verminderd vruchtwater of vroegtijdig gebroken vliezen.
Je hoeft dan niet (lang) opgenomen te worden en in het ziekenhuis te blijven, maar formeel is er wel sprake van een ziekenhuisopname.

De thuismonitoring heeft als voordeel dat je in je eigen vertrouwde omgeving kunt blijven en niet (langdurig) in het ziekenhuis opgenomen hoeft te worden. Vaak wordt rust voorgeschreven. Het vereist de nodige zelfdiscipline om je aan de voorgeschreven rust te houden. Dit betekent ook dat je veel uit handen moet geven. Te denken valt aan huishouden, koken, boodschappen doen en de zorg voor de eventuele andere kinderen. Hiervoor zal hulp ingeschakeld moeten worden, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg (familie, vrienden, buren, huishoudelijke hulp).

* CTG (cardiotocogram)= Dit onderzoek houdt in dat de hartslag van je baby in combinatie met de activiteit van de baarmoeder geregistreerd wordt. Je krijgt twee banden om je buik waar twee sensoren aan vastgemaakt worden.


Hoe werkt het?

Als je in aanmerking komt voor thuismonitoring, word je eerst één (of meerdere) nacht(en) opgenomen op de kraamafdeling, dit is bedoeld om je wegwijs te maken met de apparatuur, zodat als je thuis komt je zelf iedere dag een CTG kan maken en insturen. Je krijgt hiervoor een koffer met een klein, handzaam CTG-apparaatje en een smartphone in bruikleen. Het CTG stuur je vervolgens met de smartphone door naar het ziekenhuis. Nadat je het CTG hebt ingestuurd, neem je telefonisch contact op met de verpleegkundige van de thuismonitoring 0512- 588585 (je wordt dan doorgestuurd naar een mobiele telefoon)

De verpleegkundige informeert ook naar gezondheidsklachten. Daarnaast geeft de verpleegkundige antwoord op je vragen. De gegevens worden diezelfde dag nog besproken met de gynaecoloog in het ziekenhuis.
 

Het CTG maak je één keer per dag. Het is niet toegestaan om daarnaast nog meer CTG’s te maken. Ook dient het apparaat niet gebruikt te worden bij derden. Het CTG dat dan gemaakt wordt, wordt op jouw naam gedocumenteerd met alle mogelijke gevolgen van dien. Bij klachten of onzekerheid neem je contact op met de verloskamers van Nij Smellinghe, telefoonnummer (0512) 588 523.

Als je zwanger bent van een tweeling, is het technisch (nog) niet mogelijk zelf het CTG aan te sluiten.

Terugkomdag

Afhankelijk van de indicatie kom je één keer per week of vaker naar de terugkomdag. Je komt dan naar het ziekenhuis. Op de poli (route 41) wordt een CTG gemaakt (soms op de verloskamers). Vervolgens ga je voor controle naar de gynaecoloog. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt. Wij verzoeken jou op de terugkomdag niet alleen naar het ziekenhuis te komen, maar te zorgen voor een begeleider.
De uitslagen van alle onderzoeken worden meteen bekend gemaakt. Ook wordt er besproken of de thuismonitoring kan worden voortgezet.

Wanneer neem je (tussentijds) contact op met het ziekenhuis?

  • Bij vruchtwaterverlies
  • Bij verandering van de kleur van het vruchtwater (groen, bruin, rood)
  • Bij helderrood bloedverlies
  • Bij regelmatige en/of pijnlijke harde buiken
  • Bij minder of geen 'leven voelen'
  • Bij koorts
  • Bij ernstige hoofdpijn of andere klachten die voor kunnen komen bij hoge bloeddruk. Te denken valt aan ineens veel vocht vasthouden, pijn in de bovenbuik, klachten van het gezichtsvermogen.
  • Bij algeheel 'niet lekker voelen', of als je je om andere redenen ongerust maakt.

Hoe kun je ons bereiken?

De verpleegkundige van de thuismonitoring kun je dagelijks van 9.00 tot 14.00 uur bereiken op telefoonnummer (0512) 588 585. 

Je wordt dan doorgeschakeld naar een mobiele telefoon. Buiten bovenstaande tijden of wanneer het nummer niet bereikbaar is, kun je rechtstreeks contact opnemen met de verloskamers van Nij Smellinghe, telefoonnummer (0512) 588 523. De verloskamers zijn elke dag, ook ’s avonds en ’s nachts en in het weekend bereikbaar bij vragen en problemen. Schroom niet om hier gebruik van te maken.

Beëindiging thuismonitoring

Er zijn diverse redenen waarom de thuismonitoring stopgezet kan worden. Je kunt denken aan verbetering van jouw ziektebeeld, waarna je alleen nog poliklinisch gecontroleerd wordt. Helaas kan jouw ziektebeeld ook verslechteren, waardoor je moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Of er worden andere maatregelen met je afgesproken. Ook als jij of je partner zich thuis niet meer veilig voelt, kan dit aanleiding zijn tot stopzetten van de thuismonitoring.

Bij beëindiging van de thuismonitoring lever je de koffer met CTG-apparaat en smartphone weer in. De verpleegkundige tekent voor ontvangst. Het is handig om de koffer steeds mee te nemen naar de terugkomdag.

Aansprakelijkheid

Bij beschadiging en/of vermissing van de apparatuur (CTG-apparaat en smartphone) is de gebruiker aansprakelijk. Er wordt je gevraagd een aansprakelijkheidsformulier te ondertekenen.


Tot slot

Als je na het lezen van deze folder nog vragen hebt, horen wij dit graag. Je kunt ons bellen op telefoonnummer (0512) 588 523, maar je mag ze ook stellen tijdens de terugkomdag.

Download PDF