Spring naar inhoud

Klysmabehandeling bij kinderen (vanaf de poli)

Inleiding

Uw behandeld arts heeft u en uw kind doorverwezen naar de kinderafdeling, omdat uw kind een klysma krijgt. Deze folder geeft een beschrijving van de gang van zaken rondom de klysmabehandeling en is bedoeld als voorbereiding op de behandeling. Het is belangrijk dat uw kind van tevoren weet wat er gaat gebeuren en wat het zelf kan doen om de behandeling gemakkelijker te laten verlopen. Tijdens de behandeling zullen wij u en uw kind zo goed mogelijk begeleiden en informeren.

Waarom een klysma?

Verstopping of obstipatie is een veel voorkomend probleem bij kinderen. Omdat uw kind hier ook last van heeft, is hij/zij onder behandeling bij de kinderarts op onze polikliniek. Om deze klachten te verhelpen, heeft de arts een klysmabehandeling voorgeschreven.

Wat is een klysma?

Bij een klysma wordt via de anus een laxerende vloeistof in de darm gespoten die de harde ontlasting zachter maakt en de darmwerking stimuleert. Uw kind zal een of meerdere klysma’s krijgen. Krijgt uw kind meerdere klysma’s, dan krijgt het deze op verschillende dagen. De behandeling neemt per keer ongeveer veertig minuten in beslag.

Voor de behandeling

U meldt zich bij de secretaresse van de afdeling. Zij, een verpleegkundige of pedagogisch medewerkster brengt u en uw kind naar de behandelkamer. Daar vertelt de verpleegkundige of de pedagogisch medewerkster wat er gaat gebeuren en hoe de behandeling gaat. Ook wordt met u en/of uw kind besproken op welke manier uw kind het beste af te leiden is. Het kan echter ook voorkomen dat uw kind boos of angstig is en niets wil.

Wij proberen dan samen met u uw kind gerust te stellen. U kunt tijdens de behandeling naast uw kind zitten. Probeert u zelf zo rustig mogelijk te reageren.

De behandeling

Uw kind gaat op de onderzoekstafel liggen. Een goede houding is op de linkerzij met opgetrokken knieën. Deze houding vergemakkelijkt het inbrengen van het plastic buisje. De verpleegkundige doet eerst verdovingszalf op de anus, zodat het inbrengen van het plastic buisje wat minder gevoelig is. Op het plastic buisje komt vaseline waardoor het beter ‘glijdt’. Het inbrengen kunnen kinderen vervelend en spannend vinden, daarom spreekt de verpleegkundige met uw kind af dat hij/zij laat weten als het inbrengen pijn doet. Dan stopt de verpleegkundige even met doorschuiven. De darmen zitten meestal al erg vol met harde ontlasting en het kan extra gevoelig zijn als er ook nog een plastic buisje langs moet. Als het plastic buisje voldoende ver is opgevoerd (tot zo’n dertig cm), spuit de verpleegkundige de klysmavloeistof langzaam in de darmen. Vervolgens trekt zij het plastic buisje terug en is de behandeling klaar.

Na afloop

Na afloop mag uw kind weer gaan zitten. Vaak krijgt uw kind krampen in de buik en komt er binnen een paar minuten al aandrang. Het is belangrijk dat uw kind de ontlasting nog even op houdt, anders heeft de toegediende klysmavloeistof geen tijd om de darmen te stimuleren en de ontlasting zachter te maken. Dan poept uw kind alleen de vloeistof uit en niet de ontlasting. Voor jonge kinderen kan dit echter moeilijk zijn. Uw kind kan naar het toilet gaan of een luier om krijgen - wat uw kind thuis gewend is.

Als uw kind gewoon naar het toilet kan, zet de verpleegkundige een po in de wc. Zij kan dan observeren wat het resultaat is van de klysma: de hoeveelheid, kleur en de hardheid van de ontlasting. Probeer uw kind ongeveer vijf minuten op het toilet te laten zitten omdat er na een tijdje soms nog opeens meer ontlasting komt.

Soms is er van tevoren met u afgesproken hoe vaak uw kind voor een klysmabehandeling komt. Zo niet, dan bespreekt de verpleegkundige met uw behandelend arts het resultaat. De arts geeft aan of uw kind nog een keer moet komen voor een behandeling.

De beloning

Als de klysma gegeven is, krijgt uw kind een beloning. De eerste keer krijgt hij/zij een stickerkaart. Uw kind mag na de eerste en tweede klysma een sticker opplakken en een klein kadootje uitkiezen. Na de derde klysma mag uw kind een groter kadootje uitzoeken.

Weer thuis

Uw kind mag ongeveer twintig tot dertig minuten na de klysmatoediening weer naar huis, ook als hij/zij nog geen ontlasting heeft gehad. Ook wanneer uw kind in het ziekenhuis na de klysma al gepoept heeft, kan hij/zij thuis nog meer ontlasting krijgen. Het is belangrijk dat u de hoeveelheid en de hardheid van de ontlasting meldt aan de verpleegkundige bij uw volgende bezoek aan de afdeling. Klysma’s kunnen ook bijwerkingen geven. Uw kind kan buikkrampen krijgen, doordat de darmwerking sterk geprikkeld raakt. Daarnaast kan hij/zij last hebben van een opgeblazen gevoel in de buik, misselijkheid en winderigheid. Deze bijwerkingen zijn vrijwel altijd onschuldig en tijdelijk van aard.

Tot slot

Wanneer u nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de verpleegkundige tijdens de volgende klysmabehandeling of bij het volgende polikliniekbezoek aan uw behandelend arts.

Download PDF