Spring naar inhoud

Kindergeneeskunde Nij Smellinghe - informatie voor huisartsen

Inleiding

In deze folder vindt u een up-to-date overzicht van de mensen die betrokken zijn bij de (poliklinische) kindergeneeskundige zorg in ziekenhuis Nij Smellinghe. De poliklinische zorg vindt plaats in Drachten en in Dokkum. De klinische zorg vindt plaats in Drachten.

Locaties

Locatie Drachten


In Nij Smellinghe zijn 8 kinderartsen werkzaam. Zij worden ondersteund door een team van zorgprofessionals en spreekuurassistentes.

Ziekenhuis Nij Smellinghe
Polikliniek Kindergeneeskunde
Route 42A

De klinische kindergeneeskunde vindt plaats op de gecombineerde kraam- en kinderafdeling (B3). Op deze afdeling wordt zorg geboden aan kinderen van 0-18 jaar (ook voor de andere specialismen). 

Daarnaast is er op de afdeling plaats voor zwangeren en kersverse ouders. De afdeling is dusdanig ingericht dat ouders en kind niet gescheiden hoeven te worden en dus ten allen tijde bij hun kind op de kamer kunnen verblijven. 

Locatie Dokkum


Sinds 1 december 2015 verleent Nij Smellinghe ook poliklinische zorg in Dokkum. In “De Woudvaart” (op het terrein van MC Sionsberg) houden 2 kinderartsen spreekuur; ieder een dagdeel in de week. Laboratoriumonderzoek en radiologisch onderzoek kan ook in Dokkum plaatsvinden.

Gebouw “De Woudvaart”
(op terrein MC Sionsberg).
Polikliniek kindergeneeskunde
2e Verdieping

Voor telefoonnummers en emailadres zie hoofdstuk 'contact', blz. 9.

Verwijsopties

Meedenkconsult

Via ZorgDomein: de huisarts stuurt electronisch een bericht via het meedenkconsultsysteem. De dienstdoende kinderarts beantwoordt de vraag in pricipe de eerstvolgende werkdag (in elk geval binnen de gestelde termijn). 

Regulier


Via ZorgDomein: de huisarts regelt een ZorgDomein verwijzing. Ouders/verzorgers bellen voor de afspraak met de poli Kindergeneeskunde en deze wordt door de secretaresse, in overleg met hen, ingepland. Reguliere wachttijden worden aangehouden (meestal korter dan weergegeven).

Semi-spoed


Via ZorgDomein: de huisarts regelt een ZorgDomein verwijzing en geeft daarin ook aan binnen hoeveel dagen de patiënt moet worden gezien. De assistentes op de poli Kindergeneeskunde plannen de afspraak in en bellen die door aan ouders/verzorgers.

Spoed


De huisarts belt zelf met de poli Kindergeneeskunde voor rechtstreeks overleg met de kinderarts (en voor toelichting en inschatting waar de patiënt gezien moet worden). Graag daarna ook nog een verwijzing via ZorgDomein maken (eis van de zorgverzekeraars).

Spoed buiten kantooruren


De huisarts belt zelf met de centrale van ons ziekenhuis en vraagt naar de dienstdoende kinderarts voor rechtstreeks overleg (en voor toelichting en inschatting waar de patiënt gezien moet worden). Graag daarna ook nog een verwijzing via ZorgDomein maken (eis van de zorgverzekeraars).

Kinderartsen

Mw. H.R. Bangma (Hilde), locatie Drachten.
 

Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Allergie (voeding en inhalatie).

Dhr. Dr. A.F.J. Brouwer (Alwin), locaties Drachten en Dokkum.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Pulmonologie, Allergie (inhalatie).

Dhr. A.R. Fidder, locatie Drachten

Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, MDL, Endocrinologie

Mw. J.G. Kaak (Jolanda), locatie Drachten.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Neonatologie, Reumatologie en Immunologie.

Mw. Dr. L.M. Leer (Linda), locaties Drachten en Dokkum.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Diabetes, Endocrinologie, Schedeldeformatie.

Mw. C.D. Peer (Charlotte), locatie Drachten.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Dermatologie, Allergie (voeding), Immunologie.

Mw. M.J. de Vries (Maaike), locatie Drachten.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Neonatologie, Sociale Pediatrie.

Dhr. M.E.F. Wilsterman (Marlon), locatie Drachten.


Aandachtsgebieden: Algemene Pediatrie, Acute zorg, Diabetes, MDL, Obesitas.

Ondersteunende zorgprofessionals

Mw. K. Bakker (Krista), kinderurotherapeute
Mw. E. Semmelink (Else), kinderurotherapeute
Krista en Else begeleiden kinderen met plas- en poepproblemen; recidiverende blaasontstekingen, enuresis (nocturna), overactieve blaas, hardnekkige obstipatie, angst om op de wc te poepen enz. Voor al deze problemen maken ze met patiënt en ouders/verzorgers een training op maat. Soms schakelt ze ook de bekkenbodemfysiotherapeut en/of de kinderpsycholoog in.

Mw. P. Tolman (Petra), kinderlongverpleegkundige
Petra begeleidt kinderen die problemen met de longen hebben en/of heel allergisch zijn. Zij leert kinderen en hun ouders/verzorgers hoe ze de klachten kunnen herkennen en hoe ze hier het beste mee om te kunnen gaan. Ook geeft ze medicatie-instructie (ook EPI-pen) en tips en trucs voor bijvoorbeeld op school en tijdens het sporten. Tevens legt ze saneringshuisbezoeken af.

Mw. T. Horjus (Thea), kinderdiabetesverpleegkundige

Mw. M. Jonker (Maria), kinderdiabetesverpleegkundige
Thea en Maria begeleiden kinderen die diabetes hebben; ze geven voorlichting (ook op de school), instructie, beoordelen dagcurves, lezen insulinepompen uit enz. Tijdens iedere afspraak kunnen Thea en Maria zo begeleiding op maat geven.

Mw. A.W. de Boer (Aline-Wytske), kinderpsychologe, EMDR, hypnose
Mw. A. Hofs (Annemieke), kinderpsychologe, JGZ-psychologe
Aline Wytske en Annemieke maken deel uit van het Psycho Somatisch Team (PST) van ons ziekenhuis. De kinderartsen verwijzen uiteraard voor begeleiding en verwerking maar ook voor hypnose, EMDR, testen enz.

Mw. R. Dijkstra (Renske), kinderfysiotherapeute
Dhr. J. Veldkamp (Johannes), kinderfysiotherapeut
Renske en Johannes zijn kinderfysiotherapeuten. Ze begeleiden zowel poliklinische als klinische patiënten. Kinderen worden onder andere verwezen voor disfunctionele ademhaling, astma, conditie-opbouw, obesitas, skeletklachten enz. Ook zien Renske en Johannes veel baby’s, bijvoorbeeld in verband met follow-up na prematuriteit, voorkeurshouding, huilen enz.

Tevens kan ondersteuning gevraagd worden van kinderdiëtisten en een (preverbaal) logopediste.

Assistentes polikliniek 

Mw. Y. Brouwer (Ykje)
Mw. D. Huisman (Dufera)

Mw. F. Pilat (Foka)

Mw. D.J. Talsma (Doety), tevens coördinator
Mw. S. Veenstra (Sietske)

Mw. T. Wester (Tea)

Mw. R. van Zon (Rosa)

Teammanager Kindergeneeskunde
Mw. L. Mantel

Contact

Overdag (tijdens kantooruren):
Polikliniek Kindergeneeskunde: (0512) 588 820
Fax: (0512) 588 264

emailadres: poli.kindergeneeskunde@nijsmellinghe.nl

Buiten kantooruren:
Dienstdoende kinderarts via de centrale: (0512) 588 888

Download PDF