Spring naar inhoud

Kindergeneeskunde - informatie polikliniek - locatie Dokkum

Uw kind is verwezen naar een kinderarts. Er werken acht kinderartsen in Nij Smellinghe. Ze houden spreekuur op de polikliniek Kindergeneeskunde in Drachten (route 42A) en behandelen kinderen die zijn opgenomen op de Kinderafdeling in Drachten (B3/route 68).


Twee kinderartsen houden ook spreekuur op de polikliniek in Dokkum (in “De Woudvaart”, op de 2e verdieping, naast “Medisch Centrum Sionsberg”). De zorg voor kinderen met diabetes vindt plaats in Drachten.

Op de polikliniek in Drachten werken ook vijf specialistisch verpleegkundigen: wee kinderurotherapeuten, een kinderlongverpleegkundige en twee kinderdiabetesverpleegkundigen. De specialistisch verpleegkundigen begeleiden patiënten en hun ouders via een eigen spreekuur. Ze geven uitleg, advies en instructie op hun vakgebied. Een afspraak met een specialistisch verpleegkundige vindt plaats in Drachten.

De kinderartsen en specialistisch verpleegkundigen worden ondersteund door zes secretaresses. Deze secretaresses werken op de polikliniek in Drachten; als u contact met hen wilt opnemen (bijvoorbeeld om een afspraak te wijzigen of om iets te overleggen), moet u dus naar de polikliniek in Drachten bellen.

Gang van zaken

Het eerste polikliniekbezoek vindt plaats in Dokkum. Eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek en bepaalde radiologische onderzoeken kunnen plaatsvinden in Dokkum (in “Medisch Centrum Sionsberg”). Voor andere onderzoeken kan een afspraak in Drachten nodig zijn.

Ook een consult door een specialistisch verpleegkundige vindt, zoals hierboven ook al genoemd, plaats op de polikliniek in Drachten.

Na het eerste polikliniekbezoek wordt vaak een vervolgafspraak gemaakt; dit kan weer een afspraak op de polikliniek in Dokkum zijn of een telefonisch consult. Tijdens zo’n vervolgafspraak wordt besproken hoe het nu gaat met uw kind. Ook kunnen eventuele onderzoeksuitslagen worden besproken of kan het effect van eventueel voorgeschreven medicijnen worden geëvalueerd.

Als er aanvullend onderzoek wordt verricht (bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek) wordt er vaak ook een datum met u afgesproken wanneer u de secretaresse in Drachten kunt bellen voor het vernemen van de (eerste) uitslagen. Soms besluit de kinderarts u persoonlijk te bellen.

Als tussentijds de klachten waarvoor uw kind verwezen is, veranderen (toenemen) en u wilt daarover met de kinderarts van uw kind praten of uw kind opnieuw laten onderzoeken dan kunt u (tijdens kantooruren) contact opnemen met één van de secretaresses van de polikliniek in Drachten. Zij zal u, na overleg met uw kinderarts, terugbellen over wat er gedaan kan worden: een telefonische afspraak met de kinderarts, een vervroegde afspraak op de polikliniek (in Dokkum of in Drachten) of het raadplegen van uw huisarts. Mocht uw eigen kinderarts op dat moment niet aanwezig zijn dan kunt u terugvallen op uw huisarts.

Juiste gegevens

Het is voor ons erg belangrijk over de juiste (contact)gegevens van u en uw kind te beschikken. Geeft u wijzigingen daarom zo snel mogelijk door!

Verhindering tijdig doorgeven

Als u, om welke reden dan ook, niet met uw kind naar de polikliniek kunt komen, geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de polikliniek in Drachten. Er kan dan meteen een nieuwe afspraak voor uw kind worden gemaakt en de opengevallen plaats in het spreekuur kan dan nog voor een andere patiënt worden gebruikt.

De polikliniek Kindergeneeskunde in Drachten is op werkdagen telefonisch te bereiken op nummer (0512) 588 820 (van 08.30 uur -16.30 uur).

Vragen of opmerkingen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons dan weten. Wij horen graag wat goed gaat, maar vooral ook wat beter kan.

Mw.drs. H.R. Bangma
Dr. A.F.J. Brouwer

Drs. A.R. Fidder
Mw. J.G. Kaak
Mw.dr. L.M. Leer
Mw.drs. C.D. Peer
Mw.drs. M.J. de Vries
Drs. M.E.F. Wilsterman

Informatie

Op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl. Voor kinderen is er een speciale pagina.

Download PDF