Spring naar inhoud

De DPVP-test

Inleiding

Bij uw kind is de verdenking op een koemelkallergie ontstaan. Er is daarom met u gesproken over een provocatietest, een zogenaamde DPVP-test. Met deze test kan worden aangetoond of uw kind allergisch voor koemelk is of niet.


Wat is voedselallergie eigenlijk? En hoe gaat de DPVP-test in zijn werk? Dit alles leest u in deze folder. Ook vindt u hier informatie over de afdeling waar de test plaatsvindt.

Voedselallergie

Voedselallergie komt bij veel kinderen voor. Vooral koemelk, kippenei, pinda, noten, vis en schaaldieren, soja en soms tarwe kunnen aanleiding geven tot diverse klachten. Deze klachten kunnen uiteen lopen van zwelling, galbulten of eczeem, astmatische klachten en maag- en darmklachten tot zelfs hevige shockreacties. Tot nu toe is de enige manier om voedselallergische klachten te voorkomen, het vermijden van dat voedingsmiddel.

De ervaring leert dat het niet eenvoudig is om precies te bepalen welke voedingsmiddelen klachten veroorzaken en welke niet. Daardoor worden veilige voedingsmiddelen vaak onnodig vermeden en worden overbodige en strenge diëten gehanteerd die soms in voedingswaarde tekort schieten. Daarom is het van belang zekerheid te krijgen over welke voedingsmiddelen allergische klachten veroorzaken en welke juist veilig gegeten kunnen worden.

Hoe tonen we een allergie aan?

Helaas bestaat er geen eenvoudige test die aan kan geven welke voedingsmiddelen klachten veroorzaken en vermeden dienen te worden en welke voedingsmiddelen veilig gebruikt kunnen worden. Zelfs de allergietest op voedingsmiddelen (bloedonderzoek of huidtest) geeft geen absoluut antwoord; zo’n test kan namelijk wel een gevoeligheid aantonen maar geeft niet aan of uw kind ook daadwerkelijk allergisch zal reageren op het geteste voedingsmiddel. Het absoluut bewijzen dat een voedingsmiddel de klachten veroorzaakt, kan daarom het beste gebeuren met een zogenaamde Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedsel Provocatietest (DPVP-test).Deze test is de meest betrouwbare manier gebleken om aan te tonen of een bepaald voedingsmiddel inderdaad de oorzaak is van de klachten.

De kinderartsen van Nij Smellinghe hebben daarom besloten deze test te hanteren voor het vaststellen dan wel uitsluiten van een bepaalde allergie. In het geval van uw kind gaat het om de verdenking op een koemelkallergie; hier richt de rest van de folder zich dan ook op.

Hoe gaat de test in zijn werk?

De DPVP-test vindt op twee verschillende dagen plaats. Tussen beide dagen zal minimaal een week tijd zitten. Uw kind krijgt op die twee dagen onder begeleiding en bewaking voeding aangeboden. Op één van beide dagen zit in de voeding de koemelk verstopt, op de andere dag ontbreekt die (placebo). De testvoeding wordt op de dag van de test gemaakt, met de door u ingeleverde voeding als basis. De testvoeding wordt gemaakt volgens een recept dat speciaal voor dit doel ontwikkeld is. Hierbij is rekening gehouden met o.a. de ernst van de reacties op koemelk in het verleden en vele andere gegevens om zo tot een optimale veiligheid te komen.

Op het moment van de testen weet niemand op welke dag de koemelk gegeven wordt en op welke dag het placebo.

Zowel de patiëntjes, hun ouders als de arts en de verpleegkundige zijn dus “blind” voor de gegeven voeding, vandaar de benaming “dubbelblind onderzoek”. Dit zorgt ervoor dat er zonder vooroordeel gekeken wordt naar wat er gebeurt. Dit geeft de meest betrouwbare resultaten!

De test wordt begonnen met een kleine hoeveelheid (0.1 ml) voeding die als veilig wordt beschouwd. De eerste kleine beetjes worden met behulp van een spuitje in de mond aan uw kind toegediend. De voeding zal in 8 stappen met tussenpozen van 20 tot 30 minuten in oplopende hoeveelheid worden toegediend. 

Doseerschema:


 

Dosis 1 0,1 ml 20 minuten
Dosis 2 0,2 ml 20 minuten
Dosis 3 0,75 ml. 20 minuten
Dosis 4 2,25 ml. 30 minuten
Dosis 5 7,75 ml. 30 minuten
Dosis 6 22,5 ml. 30 minuten
Dosis 7 75 ml. 30 minuten
Dosis 8 -Van 1-2 maanden: 75 ml totaal 183 ml.
-Van 2-4 maanden: 95 ml totaal 203 ml.
-Van 4-6 maanden: 125 ml totaal 233 ml.
-Vanaf 6 maanden: 192 ml totaal 300.55 ml.
20 minuten

De grotere hoeveelheden kunnen via de (eigen) fles of drinkbeker worden toegediend. Iedere keer wordt uw kind nauwkeurig geobserveerd en wordt geregistreerd hoe uw kind op de toegediende voeding reageert. Eventuele reacties worden zo goed in kaart gebracht.

Sommige klachten treden direct na het drinken op, andere klachten pas na één of twee dagen. De klachten die na de test thuis kunnen ontstaan, zijn altijd minder heftig dan de klachten die tijdens of direct na de test in het ziekenhuis (kunnen) ontstaan.

Hoe lang duurt dit onderzoek?

U dient er rekening mee te houden dat het onderzoek ten minste 6 uur duurt. Als uw kind reageert, kan het zijn dat u langer moet blijven voor observatie.

Voorbereiding thuis op de DPVP-test

Om een betrouwbaar testresultaat te krijgen, is het noodzakelijk dat u thuis al met een aantal zaken rekening houdt:

 • Let erop dat u vanaf twee weken voor de provocatie, de dag van de provocatie zelf en enkele dagen erna, koemelk vermijdt. Uw kind moet zich echt strikt aan het koemelkvrije dieet houden! Pas na overleg met uw kinderarts kunt u eventuele dieetwijzigingen doorvoeren. Introduceer geen nieuwe, nog niet eerder door uw kind gegeten of gedronken voedingsmiddelen vlak voor de testdag.
 • Een week voor de test moet u een (ongeopend!) blik/pak voeding van uw kind inleveren bij de balie op de afdeling B3 Vrouw Kind. De testvoeding wordt dan op basis van de eigen voeding gemaakt zodat we zeker weten dat uw kind daar niet op reageert.
 • Het restant van de eigen voeding krijgt u na de tweede testdag weer mee naar huis.
 • Op de dag van de test mag uw kind maar een licht ontbijt hebben; ongeveer de helft van wat hij of zij normaal krijgt. Bij flesvoeding een halve fles geven. Vanaf twee uur voor de test mag uw kind niet meer eten/drinken. Wel mag er nog wat water of thee (eventueel met suiker) gegeven worden.
 • U wordt verzocht op de testdag een eigen fles of drinkbeker van uw kind mee te nemen; sommige kinderen drinken de voeding dan vlotter omdat het vertrouwder is.
 • Het kan voor uw kind fijn zijn iets “eigens” mee te nemen (bijvoorbeeld speelgoed of de lievelingsknuffel).
 • Het is verstandig een setje schone kleren voor uw kind mee te nemen.
 • Op de afdeling zijn diverse tijdschriften aanwezig die u kunt lezen maar misschien vindt u het prettig om zelf wat te lezen/puzzelen mee te nemen.

Medicijngebruik voor/op de testdag

 • Op de dag van de test mag uw kind geen hormoonzalf of andere zalf/olie gebruiken. Hormoonzalf kan bij ernstig eczeem eventueel worden door gebruikt.
 • In de twee weken vóór de eerste testdag en in de week/weken tussen de twee testdagen in, mag uw kind geen vaccinatie krijgen!
 • 3 Dagen voorafgaand aan de provocatietest mag uw kind de volgende medicatie niet innemen (dit kan de uitslag van de test namelijk beïnvloeden):

Acrivastine

Cyclizine Kestine

Periactin

Aerius

Cyproheptadine

Ketotifen

Polaramine

Alimemazine

Desloratidine

Levocabastine

Primatour

Allerfre

Dexchloorfeniramine

Levocetirizine

Promethazine

Allergodil

Dimetindeen

Livocab

Semprex

Astalin

Diphenhydramine

Loratidine

Suprimal

Astemizole

Ebastine

Mebhydroline

Tavegil

Atarax

Emadine

Meclozine

Telfast

Azelastine

Emedastine

Mistalin

Terfenadine

Benadryl

Emesafene

Mizolastine

Tinset

Ceterizine

Fenistil

Mizollen

Triludan

Chloorcyclicine

Fexofenadine

Navicalm

Xyzal

Cinnazerine

Hismanal

Nedeltran

Zaditen

Clematine

Hydroxyzine

Oxatomide

Zyrtec

Claritine

     

Waar vindt de DPVP-test plaats en wie begeleidt de test?

De DPVP-test wordt verricht op de B1 dagverpleging (route 52). Op de B1 dagverpleging is alles aanwezig om de koemelkprovocatietest goed en veilig uit te kunnen voeren. Op de dag van de test meldt u zich om 8.00 uur bij de balie van de afdeling B1 dagverpleging. Bij de test mogen maximaal twee volwassenen per kind aanwezig zijn. Broertjes en/of zusjes mogen niet meekomen. Op de testdag worden u en uw kind begeleid door een kinderarts en een gespecialiseerde kinderverpleegkundige. Vooraf worden gewicht, lengte en temperatuur gemeten.

Ontslag naar huis

Uw kind mag twee uur na de laatste gift naar huis als hij of zij klachtenvrij is en geen reactie (meer) vertoont op de gegeven voeding.

De uitslag

Twee of drie dagen na de eerste testdag neemt de verpleegkundige telefonisch contact met u op om te horen hoe het sinds het ontslag uit het ziekenhuis is gegaan.

De definitieve uitslag van de DPVP-test krijgt u ongeveer twee dagen na de tweede testdag van de kinderarts. De kinderarts bekijkt dan op welke dag uw kind de koemelk heeft gekregen en of uw kind toen een reactie vertoonde. Als dat zo was, dan is uw kind dus allergisch en zult u adviezen krijgen over een koemelkvrij dieet. Blijkt uw kind niet allergisch te zijn dan krijgt u adviezen over hoe u thuis weer kunt starten met zuivelproducten.

U krijgt de uitslag telefonisch. U krijgt een afspraak mee wanneer de kinderarts u gaat bellen. Ook het Consultatiebureau en uw huisarts krijgen een verslag van de DPVP-test.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen aan de kinderarts of aan de verpleegkundige.

Wilt u ons bellen als...

U wordt dringend verzocht contact met ons op te nemen als uw kind:

 • 48 uur voor de test ziek of koortsig is (temperatuur boven de 38°C).
 • 48 uur voor de test maag-darmklachten als misselijkheid, braken of diarree heeft.
 • 48 uur voor de test galbulten krijgt.
 • Last heeft van opvlammend eczeem.
 • De laatste dagen voor de test een antihistaminicum heeft gebruikt (tabletjes/drankjes/druppels tegen jeuk).
 • Benauwdheidklachten heeft.
 • Zeer recent een vaccinatie heeft gehad.
 • De afgelopen twee weken toch koemelkproducten heeft gehad.
 • 72 Uur voor de test antibiotica gebruikt voor een infectie.
 • Extra medicijnen gebruikt tegen luchtwegklachten zoals:
 • Atrovent® (= ipratropium), Berodual®, Bricanyl® (=terbutaline), Flixotide® (=fluticason), Oxis® (=formoterol), Pulmicort® (=budesonide), Qvar® (=beclomethason), Seretide® (=flixotide + salmeterol), Serevent® (=salmeterol), Symbicort® (=budesonide + formoterol), Ventolin® of Airomir (=Salbutamol).

Let op: wanneer uw kind bovenstaande medicatie dagelijks gebruikt, dan moet uw kind dit blijven doen. Alleen bij extra gebruik neemt u contact met ons op.

Wij kijken dan of de test door kan gaan of beter uitgesteld kan worden.

Verhinderd?

Als u niet kunt komen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de afdeling B3 Vrouw Kind T: 0512- 588 460 Dit kan altijd, 24 uur per dag.

Meer informatie

Op de website van het ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: www.nijsmellinghe.nl. Voor de kinderen is er een speciale link.

Symptoomscoreformulier voor thuis

Voor de 48 uur na de provocatiedag

Na de voedselprovocatie:

48 Uur na afloop van de test nemen wij  contact met u op om te bespreken hoe het thuis is gegaan. Hiervoor maken wij een telefonische afspraak. Wij vragen u om eventueel optredende klachten te noteren op dit formulier .

Als uw kind thuiskomt na de DPVP-test en het krijgt dezelfde dag nog ernstige klachten, dan kunt u bellen naar de afdeling B3 Vrouw Kind voor overleg via telefoonnummer (0512) 588 460. Als uw kind de volgende dag ernstige klachten krijgt, dan kunt u contact opnemen met de huisarts of de Dokterswacht. U zult zo nodig gevraagd worden om op consult te komen. Neem dit ingevulde formulier dan mee! U kunt ook foto’s nemen of filmen als er zichtbare klachten zijn, zoals zwelling of bulten.

Na de voedselprovocatie houdt u zich nog strikt aan het dieet. Na afloop van de hele provocatietest wordt de uitslag met u besproken.

Afhankelijk van de testuitslag wordt hierna het koemelkvrije dieet voortgezet, of wordt koemelk weer gebruikt. U ontvangt hiervoor nadere mondelinge en schriftelijke richtlijnen.

Bij twijfel, eventuele reacties thuis of bij vragen kunt u altijd eerder contact opnemen met de kinderarts/verpleegkundigen (T 0512 588 545/ 0512 588 460, overdag) of de Huisartsenpost.

Datum Tijdstip Klachten Medicatie
     
     
     
     

Introductieschema voor thuis bij negatieve provocatie met koemelk

Als uw kind de provocatietest met koemelk zonder allergische verschijnselen heeft doorlopen, is het belangrijk dat u thuis melk en melkproducten gaat introduceren.

Na de telefonische uitslag van de kinderarts vindt de introductie thuis plaats, zo snel als mogelijk is na de laatste provocatiedag. Wij adviseren de introductie op een doordeweekse dag te starten in verband met de bereikbaarheid van huisarts/ziekenhuis bij een eventuele reactie.

Start uitsluitend wanneer uw kind in goede conditie is, dus geen last heeft van verkoudheid, hoesten, benauwdheid, diarree, buikklachten e.d. Start in de ochtend of vroege middag met introduceren. Als een reactie optreedt, kan overdag gehandeld worden.

Treden er tijdens de introductie reacties op, stop dan de introductie en neem contact op met uw huisarts, het Consultatiebureau of het ziekenhuis waar u de provocatie heeft gehad, zoals afgesproken met de kinderarts.

Een milde reactie kan zijn: uitslag of roodheid in het gezicht of over het lichaam, buikpijn, spugen, diarree.

Een ernstige reactie kan zijn: zwelling van tong, mond of gezicht, benauwdheid, verminderd bewustzijn. Neem in beide gevallen contact op met een arts en staak de introductie

Als het introductieschema goed doorlopen is, kunnen alle melkproducten naar behoefte gebruikt worden. Dit zijn melk, karnemelk, yoghurt, kaas, slagroom, roomboter, vla, enzovoort.

Introductieschema melkproducten. Per dag, niet per fles

Dag 1 10 ml standaardkunstvoeding of 10 ml melk of yoghurt
Dag 2

50 ml standaardkunstvoeding of 50 ml melk of yoghurt

Dag 3

100 ml standaardkunstvoeding of 100 ml melk of yoghurt

Dag 4

 1 volledige fles kunstvoeding of 150 ml melk of yoghurt.

De standaardkunstvoeding kan eventueel worden gemengd door de hypoallergene kunstvoeding die uw kind gewend is.

Mocht u vragen hebben over het introductieschema dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Kindergeneeskunde

(T: 0512 588 820).

Download PDF