Spring naar inhoud

Hersenschudding bij kinderen

Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen die een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel hebben opgelopen.

Uw kind heeft een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel opgelopen door een ongeval of een klap tegen het hoofd. Deze folder beschrijft wat de mogelijke gevolgen zijn. Daarnaast geeft het enkele adviezen.

Wat is een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel?

Bij een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel worden de hersenen korte tijd door elkaar geschud. We noemen dit ook wel een hersenschudding. Uw kind heeft daarbij even het bewustzijn verloren en/of er is sprake van geheugenverlies. Het bewustzijnsverlies kan enkele seconden aanhouden tot maximaal vijftien minuten. Is uw kind volledig bij bewustzijn gebleven? Dan is er alleen sprake van hoofdletsel. Bij hoofdletsel treden er vaak minder klachten op dan bij licht hersenletsel.

Geheugenverlies.

Van het ongeval zelf, en van enige tijd daarvóór, kan uw kind zich mogelijk niets meer herinneren. Meestal komen de herinneringen tot vlak voor het ongeval snel weer terug. Ook is het mogelijk dat uw kind zich niets herinnert van de periode ná het ontstaan van het letsel. Dit noemen we posttraumatische amnesie (PTA) en dit kan enige tijd aanhouden. Omdat de hersenen gedurende deze tijd geen informatie opslaan, verdwijnt de PTA achteraf meestal niet. Het heeft dan ook geen zin om te blijven zoeken naar deze herinneringen. Hoe ernstiger het traumatisch hersenletsel, hoe langer het bewustzijnsverlies en de PTA duren.

Verschijnselen eerste 24 uur

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel is een relatief onschuldige aandoening. Heel soms komt het voor dat er tijdens de eerste 24 uur gevaarlijke complicaties optreden. Tegenwoordig kunnen artsen goed voorspellen bij welke patiënten dit zou kunnen gebeuren.

Wekadvies

U kunt het advies krijgen om uw kind de eerste 24 uur na het ongeval om de één à twee uur te wekken. Zowel overdag als ’s nachts. Overtuig uzelf ervan dat uw kind elke keer volledig aanspreekbaar is en nog weet waar hij of zij is. Op die manier kunt u een eventuele complicatie bij uw kind snel herkennen.

Acute complicaties zijn uitermate zeldzaam, maar:

 • Wordt uw kind op andere wijze wakker dan gebruikelijk? Is uw kind moeilijk te wekken? Reageert hij of zij anders (verward, suffer)?
 • Is uw kind buiten bewustzijn geraakt?

Neem dan contact op met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, (0512) 588 146 of bel 112. Als uw kind gaat braken, overlegt u dan met de Spoedeisende Hulp of u naar het ziekenhuis terug moet komen.

Verschijnselen eerste dagen en weken

Een licht traumatisch hoofd-/hersenletsel gaat meestal voorbij zonder restverschijnselen. In de eerste dagen of weken kan uw kind last hebben van zogenaamde posttraumatische klachten. Dit zijn klachten die optreden na een ongeval (trauma). Dit is heel normaal en meestal niets om u zorgen over te maken. De klachten worden meestal vanzelf minder.

Slechts een kleine groep patiënten blijft langer dan zes maanden last houden van deze klachten. Hieronder volgt een overzicht van verschijnselen waar uw kind nog enige tijd last van kan hebben:

 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Wazig zien
 • Tragere verwerking van informatie
 • Geheugen- en concentratieproblemen
 • Moeite met aandachts- en inspanningstaken
 • Sneller vermoeid zijn, slaperigheid
 • Sneller geïrriteerd zijn
 • Overgevoeligheid voor licht en geluid
 • Oorsuizen en gehoorverlies

Wat uw kind wel en niet mag doen

Hieronder vindt u enkele adviezen over wat uw kind beter wel en niet kan doen. Zo kunt u voorkómen dat uw kind in de komende periode meer klachten krijgt of dat bestaande klachten erger worden.

Eerste dagen na thuiskomst:

 • Uw kind hoeft niet de hele dag op bed te blijven liggen. Bouw de tijd in bed rustig af, zodat uw kind binnen enkele dagen weer volledig op de been is.
 • Beperk uw kind in het televisie kijken, het gebruik van de computer of het spelen van videospelletjes.
 • Geef uw kind géén aspirine.
 • U kunt in de eerste dagen uw kind wel paracetamol geven tegen de pijn. Door de pijn voldoende te onderdrukken, kan uw kind overdag zo normaal mogelijk functioneren en ’s nachts goed slapen.

Na de eerste dagen:

 • Kinderen kunnen het beste zelf aangeven of ze weer in staat zijn om (buiten) te gaan spelen of sporten. Laat uw kind nog niet meedoen aan activiteiten waarbij een relatief grote kans bestaat op (meervoudig) licht traumatisch hoofd-/hersenletsel, zoals voetbal of andere balspelen.
 • Ook als uw kind nog klachten heeft, kan het op zich geen kwaad om weer naar school te gaan. Er is nooit aangetoond dat van schoolwerk de klachten toenemen of langer blijven bestaan. Het is wel begrijpelijk dat het voor uw kind moeilijker is om naar school te gaan als het nog veel klachten heeft. Soms lukt het wel om halve dagen naar school te gaan.

Wanneer moet u weer contact opnemen met de arts?

Treedt er in de eerste dagen of weken een snelle verslechtering op in de toestand van uw kind? Neemt u dan direct contact op met de behandelend arts van uw kind.

Doet u dit ook bij:

 • Een forse toename van hoofdpijn
 • Herhaaldelijk braken
 • Verwardheid
 • Sufheid

Zijn er gevolgen op de lange termijn?

De klachten worden meestal vanzelf minder. Bij een kleine groep patiënten kunnen de klachten langer dan zes maanden blijven bestaan. Is dat het geval bij uw kind? Dan is het goed om uw huisarts te raadplegen en zo nodig een kinderarts of neuroloog. Deze kan dan bekijken of het zinvol is om (neuropsychologisch) onderzoek te doen naar de aard van de klachten van uw kind.

Heeft u nog vragen?

De arts of verpleegkundige heeft u verteld bij wie u terecht kunt als de toestand van uw kind de eerste dagen of weken sterk verslechtert. Bij overige klachten of vragen kunt u contact opnemen met de huisarts.

Download PDF