Spring naar inhoud

Plas- en Poeppoli

U bezoekt met uw kind de Plas- en Poeppoli omdat uw kind plas– en/of poepklachten heeft. De Plas- en Poeppoli is een onderdeel van de polikliniek Kindergeneeskunde.

Op de Plas- en Poeppoli werken de kinderarts en kinderurotherapeuten nauw samen om kinderen met plas- en/of poepklachten te helpen. In sommige gevallen worden hier ook andere hulpverleners bij ingeschakeld zoals een uroloog, kinderfysiotherapeut of kinderpsycholoog. In deze folder leest u wat u kunt verwachten van dit team tijdens de begeleiding van uw kind met plas- en/of poepklachten.

Plas- en/of poepklachten bij kinderen

Zindelijk worden is een leerproces dat normaal gesproken grotendeels vanzelf gaat. Op de Plas- en Poeppoli komen kinderen met plas- en/of poepklachten. Die plas- en/of poepklachten gaan soms samen met terugkerende blaasontstekingen of obstipatie. De klachten bestaan vaak uit regelmatig ongewild urine- en/of ontlastingsverlies hebben (dit wordt incontinentie genoemd). Bij vrijwel alle vormen van incontinentie (ook bij kinderen) gaat het om het verlies van steeds kleine hoeveelheden urine- en/of ontlasting. Dit heeft natte, vieze plekken in de (onder)broek tot gevolg. Daarnaast wordt de Plas- en Poeppoli ook bezocht door kinderen die ’s nachts nat zijn, de zogenaamde bedplassers, en kinderen die vaak naar de wc moeten om te plassen of poepen. Om de juiste overweging te kunnen maken ten aanzien van het behandeltraject, is het belangrijk het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen. Voor alle behandeltrajecten geldt dat uw kind zelf ook gemotiveerd is om met zijn/haar probleem aan de slag te gaan. De kans op succes is dan het grootst!

Het eerste contact

Via uw huisarts heeft u voor uw kind een brief (verwijzing) gekregen naar de Plas- en Poeppoli. Uw kind heeft dan eerst een afspraak met de kinderarts. Tijdens het bezoek aan de kinderarts worden de (plas/poep)klachten besproken en doet de kinderarts een lichamelijk onderzoek. De kinderarts spreekt vervolgens eventuele vervolgonderzoeken af en schrijft in sommige gevallen medicatie voor.

Wanneer de kinderarts uw kind doorverwijst naar de Plas- en Poeppoli komt uw kind bij de kinderurotherapeut terecht. Wanneer uw kind de kinderurotherapeut bezoekt, worden hem/haar heel veel vragen gesteld over de plas- en/of poepklachten. Hierna krijgt u van de kinderurotherapeut een vervolgafspraak op haar spreekuur, eerste adviezen en een opdracht voor uw kind mee naar huis.

Wanneer uw kind komt voor plasklachten, wordt uw kind gevraagd een plas te doen op een speciale wc, de uroflowmeter. De uroflowmeter (een soort plascomputer) kijkt hóe uw kind plast en geeft bijvoorbeeld aan of uw kind plast met een krachtige straal, druppelsgewijs of met pauzes. Direct daarna wordt met een scanapparaat en een beetje gel op de buik gekeken of alles goed is uitgeplast. Beide onderzoeken duren slechts enkele minuten en zijn niet pijnlijk.

Behandeling op de Plas- en Poeppoli

De kinderurotherapeut en de kinderarts stellen samen een behandelplan op. In sommige gevallen is het nodig om hier ook andere hulpverleners bij in te schakelen, bijvoorbeeld de uroloog, de kinderfysiotherapeut of de kinderpsycholoog.

De behandeling van kinderen met plas- en/of poepklachten is gericht op het normaliseren van de manier van het plassen en poepen. Vaak hebben kinderen zich namelijk een verkeerd plas- en/of poeppatroon aangeleerd. De kinderurotherapeut begeleidt u en uw kind met een training die als doel heeft het plas- en/of poeppatroon van uw kind te normaliseren.

Leren om droog/schoon te zijn

De behandeling bestaat uit een training die enkele maanden tot een jaar kan duren. De behandeling bestaat uit meerdere bezoeken aan de Plas- en Poeppoli en telefonische afspraken. De training wordt grotendeels gegeven door de kinderurotherapeut. Bij sommige trainingen is het gebruik van bepaalde medicatie zinvol. Als dit nodig is, bespreekt de kinderarts dit met u. Ook kan het nodig zijn dat er voor uw kind een afspraak bij de kinderfysiotherapeut gepland wordt. Wanneer uw kind de poli bezoekt voor bedplassen, wordt in de meeste gevallen een training in combinatie met een plaswekker gestart.

Voor alle trainingen geldt dat uw kind opdrachten mee naar huis krijgt. Het bezoek aan de Plas- en Poeppoli wordt vervolgens afgewisseld met telefonische afspraken. Tijdens deze telefonische afspraken worden het verloop, de resultaten en het vervolg van de training besproken.

Actieve Houding

Uw rol wordt tijdens de training de rol van coach. Er wordt dus een actieve houding en bijdrage van u verwacht. Het is ook heel belangrijk dat u de (telefonische) afspraken nakomt!

Verhinderd?

Als u verhinderd bent en de Plas- en Poeppoli dus niet kunt bezoeken, geeft u dat dan zo snel mogelijk door. Zo kunnen wij de opengevallen plaats in het spreekuur voor een ander kind gebruiken en een nieuwe afspraak voor uw kind maken. Dit mag via het volgende telefoonnummer: 0512-588820.

Medewerkers van de Plas– en Poeppoli

Mw. K. Bakker, kinderurotherapeut
Mw. E. Semmelink, kinderurotherapeut
Mw. dr. L.M. Leer, kinderarts
Dhr. drs. M.E.F. Wilsterman, kinderarts

Dhr. drs. A.R. Fidder, kinderarts 

Tot slot

Op onze website (www.nijsmellinghe.nl) kunt u meer informatie vinden over de Polikliniek Kindergeneeskunde.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze folder, neem dan contact op met de kinderurotherapeut via de Polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer: 0512-588820. Bij afwezigheid van de kinderurotherapeut wordt er een telefonische afspraak voor u gemaakt.

Download PDF