Spring naar inhoud

Uw kind is benauwd

Wanneer uw kind plotseling (acuut) benauwd wordt, is het belangrijk dat u geen tijd verloren laat gaan en zo goed mogelijk reageert.

Zeven aandachtspunten bij acute benauwdheid

1. Probeer kalm te blijven


Blijf zelf rustig. Als u onrustig bent, kunt u deze onrust overbrengen op uw kind. Hierdoor kan uw kind nog benauwder worden.

2. Kijk en luister naar uw kind


Kijk naar signalen van benauwdheid. De eerste signalen van een benauwdheid zijn over het algemeen: hoesten, piepen, snel ademen en een snelle hartslag. Verder gaat het eten en drinken vaak moeizaam en is uw kind humeurig of wil niet spelen. Vaak kunt u ook aan de houding van uw kind zien dat er sprake is van benauwdheid. Benauwde kinderen zitten meestal in elkaar gedoken of leunen juist rechtop op hun armen. Signalen van ernstige benauwdheid zijn:

 • intrekken van de borstkas tussen de ribben of in de hals bij inademing
 • slechts één of twee woorden kunnen zeggen tussen twee ademteugen.

3. Schrijf klachten op


Houd een klachtendagboek bij vanaf het moment dat uw kind zich niet prettig voelt. Noteer hierin hoe u merkt dat uw kind benauwd is (of wordt) en welk medicijn uw kind op welk tijdstip heeft ingenomen. De kinderarts en de kinderlongverpleegkundige kunnen naar het klachtendagboek vragen.

4. Neem prikkels weg


Kijk eens rond of er in de omgeving van uw kind dingen aanwezig zijn die de oorzaak van de benauwdheidaanval kunnen zijn. De meest voorkomende oorzaken van acute benauwdheid bij kinderen zijn: verkoudheid, blootstelling aan allergische prikkels (o.a. huisstof, pollen of dieren), tabaksrook, inspanning, mist en/of vochtig, koud weer. Hebt u iets gevonden, neem deze prikkel dan zo mogelijk weg. Bijvoorbeeld: als uw kind op een stoffige zolder speelt, haal het daar dan weg.

5. Zorg voor ontspanning


Schep een ontspannen sfeer. Leid de aandacht af en geef eventueel wat water te drinken. Het voorlezen van een boek kan ook een ontspannen sfeer scheppen.

6. Geef een luchtwegverwijder


Geef het medicijn dat de arts heeft voorgeschreven in geval van benauwdheid. Geef dit middel bij voorkeur met behulp van een voorzetkamer. Salbutamol/Ventolin werkt binnen 10-15 minuten, mits u ervan overtuigd bent dat uw kind op een correcte manier geïnhaleerd heeft. Als het inhaleren niet goed gegaan is, doe het dan gerust nog een keer. Op de volgende pagina’s staan twee schema’s die u kunt gebruiken bij het geven van een luchtwegverwijder.

7. Blijf naar uw kind kijken


Blijf goed kijken hoe uw kind reageert op de luchtwegverwijder Salbutamol/Ventolin. Heeft het medicijn effect, dan ziet u dit meestal na 10 à 20 minuten.

Wanneer (huis)arts waarschuwen?

 • Als er geen verbetering optreedt of er zelfs een toename van de klachten is, ondanks het herhaald geven van Salbutamol/Ventolin
 • Als u gedurende 48 uur Salbutamol/Ventolin om de 3 uur heeft gegeven en u van mening bent dat u nog niet kunt gaan afbouwen
 • Als uw kind koorts heeft (temperatuur boven 39°C), pijn bij het hoesten/ademhalen heeft en u geen of weinig werking van de Salbutamol/Ventolin bemerkt


Let op het volgende

 • Zorg ervoor dat u zeker weet dat uw kind op een correcte manier heeft geïnhaleerd
 • Een duidelijke afname van de klachten betekent dat uw kind bij de volgende toediening van de medicatie eigenlijk nog klachtenvrij is. Het lijkt alsof de werking van het medicijn langer aanhoudt
 • Maak uw kind niet wakker voor het geven van Salbutamol/Ventolin. Als uw kind benauwd is, wordt het uit zichzelf wakker

Astmaklachten nemen toe

Luchtwegverwijder Aantal pufjes per keer
Salbutamol/Ventolin 100 ug per puf 2 pufjes (1 puf per keer in de voorzetkamer

Starten met Salbutamol/Ventolin zodra de eerste verschijnselen/klachten optreden

 • Benauwdheid / kortademigheid
 • Piepen, hoesten
 • ’s Nachts wakker door astmaklachten

Het is niet altijd nodig bij de start van de klachten om de 3 uur de luchtwegverwijder te geven, vaak is het voldoende om een paar keer per dag de Salbutamol/Ventolin te geven.


Indien nodig mag de luchtwegverwijder 8x per dag, iedere 3 uur geïnhaleerd worden*
7 uur, 10 uur, 13 uur, 16 uur, 19 uur, 22 uur, 1 uur, 4 uur


* Niet langer dan 48 uur hiermee doorgaan.
Dan overleggen met de arts.


Afbouwschema


Bij afname van de klachten het gebruik van de luchtwegverwijder verminderen

Stap 1

6 x per dag

(bv. 7, 10, 13, 16, 19, 22 uur.

's nachts alleen bij wakker worden door astmaklachten).

2 pufjes achter elkaar Gedurende 2 dagen
Stap 2

4 x per dag (bv 7, 11, 16, 20 uur. 

's nachts alleen bij wakker worden door onrust of astmaklachten)

 2 pufjes achter elkaar

Gedurende 2 – 4 dagen
Stap 3 2 x per dag (bv. 7 en 19 uur) 2 pufjes achter elkaar Gedurende 2 dagen
Stap 4 Daarna stop    

Als de gegeven luchtwegverwijder om de 3 uur onvoldoende werkt, overgaan op het intensief inhalatieschema.


Ernstige benauwdheidsklachten

Intensief inhalatieschema
 

Luchtwegverwijder Aantal pufjes per keer
Salbutamol/Ventolin                100 ug per puf 3 – 4 pufjes                                (1 puf per keer in de voorzetkamer)

Starten wanneer uw kind ernstige benauwdheidsklachten heeft.


Alarmsignalen:

 • Zeer kortademig, benauwd, piepen ook in rust
 • Opgetrokken schouders, neusvleugelen, intrekkingen
 • Moeite met praten (korte zinnen) door benauwdheid
 • Opvallend stil of juist onrustig, angstig door benauwdheid

Dan is het nodig om luchtwegverwijders vaker te geven.

Bij voorkeur de medicijnen met de voorzetkamer geven.
 

zie schema volgende pagina 


Bij ernstige benauwdheidsklachten
 

Stap 1 om de 30 minuten 4 pufjes achter elkaar 3x herhalen

De medicijnen moeten direct helpen!                          Is dit niet zo, zoek contact met de huisarts.

Wanneer dit wel helpt:

Stap 2 ieder uur 4 pufjes achter elkaar 3x herhalen

Bij vermindering van de klachten:

Stap 3

iedere 3 uur.

(bv. 7, 10, 13, 16, 19, 22 uur.
's nachts alleen bij wakker worden door astmaklachten)

3 – 4 pufjes achter elkaar gedurende 24 uur

Bij duidelijke afname van de klachten:

Stap 4 Zie afbouwschema op pagina 6 vanaf stap 1

Belangrijk!

 • Kijk en luister goed naar uw kind
 • Noteer tijd en hoeveelheid van de gegeven medicijnen
 • Zijn er voldoende medicijnpufjes in de aerosol? (berekenen wanneer de aerosol leeg is of houdt de gegeven pufjes bij)

Vragen?

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u terecht bij uw behandelend kinderarts of de kinderlongverpleegkundige. Zij zijn bereikbaar via de polikliniek Kindergeneeskunde, telefoonnummer 0512 588 820.

Informatie


Op de website van het ziekenhuis Nij Smellinghe kunt u meer informatie vinden over de afdeling Kindergeneeskunde: 
www.nijsmellinghe.nl  
Voor de kinderen is er een speciale link.

Op de website www.inhalatorgebruik.nl kunt u meer informatie vinden over het onderhoud van de verschillen de inhalatieapparaten en de bijbehorende inhalatie-instructiefilms.

Bijbehorende afdeling

Kinderafdeling

Bijbehorende polikliniek

Kindergeneeskunde (polikliniek)

Printbare versie

Download PDF