Spring naar inhoud

Couveusesuites

Doorgaans verlopen een zwangerschap en bevalling voorspoedig. Mocht je baby na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan het zijn dat je baby opgenomen wordt op de couveuseafdeling van de kinderafdeling. Deze folder informeert je over de zorg in de couveusesuite op de kinderafdeling en de mogelijkheid om 24 uur per dag bij je baby te zijn.

Beschikbaarheid

Nij Smellinghe heeft twee couveusesuites. De suites worden toegekend op basis van beschikbaarheid. Vereiste is dat de kraamvrouw gezond (zelfredzaam) is. Er bestaat geen mogelijkheid de suites te reserveren.

Couveusesuite

De couveusesuites zijn bedoeld voor baby’s die na de geboorte medische- en verpleegkundige zorg nodig hebben. De pasgeboren baby ligt op een eigen kamer samen met zijn/haar moeder waar de benodigde faciliteiten aanwezig zijn. Elke suite is geschikt voor medium- en lowcare zorg.

Het vernieuwende aan de couveusesuite is de gezinsgerichte zorg. Door het verblijf in een eigen suite ontstaat meer rust en privacy voor jou en je baby. Dit komt ten goede aan de band die ouder en kind opbouwen, de voedingsmomenten en de ondersteuning bij borstvoeding. Ook is het goed voor de individuele zorg die je kind nodig heeft. Vooral de binding tussen ouder en kind wordt maximaal gestimuleerd omdat de ouder dag en nacht bij de baby kan blijven.

De zorg aan je baby wordt ontwikkelingsgericht gegeven. Dit betekent dat wij er naar streven om vervelende prikkels voor je kind zoveel mogelijk te voorkomen en verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld harde geluiden, veel licht en verstoringen van de slaap.

Rust is belangrijk voor de hersenontwikkeling en ontspanning van de baby.
De couveusesuite is niet ingericht om uitgebreide kraamvisites te ontvangen. De rust die je baby nodig heeft vraagt aan jou als ouder om bezoek aan de baby te beperken tot een bewondermoment.

Het kan voorkomen dat je baby tijdens de opname meer zorg en behandeling nodig heeft dan wij kunnen bieden in de couveusesuite. Je baby moet dan worden opgenomen op de couveuseafdeling. Je verblijf in de couveusesuite wordt dan beëindigd. Als er voldoende plaats is op de kraamafdeling wordt je daar opgenomen. Indien dit niet het geval is, ga je naar huis. Uiteraard mag je er altijd ook zelf voor kiezen om naar huis te gaan.

Vanaf de geboortedag (dag 1) tot de achtste dag wordt je op de kinderafdeling opgenomen als zijnde een gezonde moeder. De zorgverzekeraar dekt deze kosten.

Behalve voor jou en je baby, is het ook voor je partner mogelijk om 24 uur per dag in de suite te verblijven. Bij verblijf in de suite wordt er van je partner verwacht dat hij/zij meehelpt met de verzorging van de baby. Op de achtste dag wordt je als gezonde moeder uit het ziekenhuis ontslagen.

Als uw kind langer dan 8 dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen, dan is het (voor 1 van de ouders) mogelijk om bij uw kind te blijven indien er ruimte voor is op de afdeling. Dit heet rooming in.

Wie verzorgt mijn baby in de couveusesuite?

De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor de verpleging en verzorging van je baby. Wanneer je borstvoeding geeft, zal zij eventueel samen met een lactatiekundige (borstvoedingsdeskundige) je daarin begeleiden.

Gaandeweg neem je enkele van de verzorgende taken van de verpleegkundige over zoals verschonen, baden, temperaturen en voeden.
De kinderarts komt dagelijks langs om de behandeling van je baby met de verpleegkundige te bespreken. Als er veranderingen bij je baby zijn opgetreden, informeert de kinderarts of de verpleegkundige je hierover.
Als je zelf vragen hebt, dan kun je deze stellen aan de verpleegkundige. Indien je een gesprek wilt met de behandelend kinderarts, kun je dit doorgeven aan de verpleegkundige. Zij regelt een afspraak voor je.

Kraamzorg op de couveusesuite

Er komt één keer per dag een kraamverpleegkundige langs. Zij controleert je temperatuur, pols, baarmoederhoogte, wond en eventuele hechtingen. Zij zal je ook vragen naar je vloeien, plassen, ontlasting en algemeen welbevinden. De klinische verloskundige wordt door de kraamverpleegkundige op de hoogte gehouden van je toestand, indien nodig komt zij je bezoeken op de kinderafdeling.

Duur van de kraamzorg

In totaal krijg je gedurende acht dagen kraamzorg. Dit wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Gaat je kind tijdens deze acht dagen met ontslag of beslis je tijdens deze acht dagen dat je liever naar huis gaat en daar de kraamzorg wilt ontvangen, dan berekent het kraamcentrum hoeveel uren je nog tegoed hebt voor kraamzorg in de thuissituatie. Als je zelf beslist om naar huis te gaan gedurende de opname van je kind of je kind moet langer dan acht dagen in het ziekenhuis blijven, dan verhuist je kind naar de (couveuse)afdeling.

Faciliteiten

Telefoon, televisie en internet


Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op de afdeling in verband met storingsgevoeligheid van apparatuur. Je kunt een vast toestel van de kinderafdeling gebruiken. Indien je wilt bellen, vraag hiernaar bij de verpleegkundige. Je mag je eigen laptop van thuis meenemen en gebruiken, wifi is aanwezig. Televisie is ook aanwezig in de suite.

Toegang tot de afdeling


Toegang tot de kinderafdeling is van 20.30 tot 6.30 uur alleen mogelijk via de bel naast de toegangsdeur. De verpleging opent de deur.

Suite verlaten


Verlaat je de suite, geef dit dan door aan de verpleging.

Toilet


Tegenover de suite is een badkamer waar je gebruik van kunt maken. Hierin bevindt zich een toilet, douche en wasbak en er ligt kraamverband voor je klaar.

Eten en drinken


Je wordt gedurende je opname van drie maaltijden voorzien, de voedingsassistente bespreekt met je jouw voedingswensen.
Na de opnameperiode krijg jij, net als je partner, alleen ‘s ochtends een broodmaaltijd aangeboden. Voor overige maaltijden kunnen jij en je partner gebruik maken van het restaurant. Middels een kaart, verkrijgbaar bij de voedingsassistente of verpleegkundige, kunnen jij en je partner tegen gereduceerd tarief eten verkrijgen. Indien je dat wenst, is het mogelijk de maaltijd op de couveusekamer te nuttigen. Wij vragen je echter wel de dienbladen van het restaurant zelf weer terug te brengen.
De voedingsassistente voorziet je ook van dranken. Mocht je eigen eten en drinken van thuis mee willen nemen, dan kun je dat bewaren in de koelkast. Er is een magnetron beschikbaar om eten in op te warmen.

Het restaurant van het ziekenhuis is door de week geopend van 7.00-20.00 uur en in het weekend van 9.30-20.00 uur.

Bezoektijden

Op de couveusesuites zijn de bezoektijden van Nij Smellinghe niet van toepassing.

Bezoek is welkom mits één van de ouders aanwezig is. Er mogen twee bezoekers per keer (buiten de ouders om) in de couveusesuite. Bezoek als bewondermoment (max. 15 minuten).
Rustuur is tussen 12.00 - 15.00 uur.
Bezoek is welkom tot maximaal 19.15 uur.

Broer & zus jonger dan 12 jaar


Grote broer of zus van de nieuwe baby zijn natuurlijk van harte welkom hun nieuwe broertje of zusje te bewonderen. Dit betreft dus alleen broertjes en/of zusjes, andere kinderen mogen niet op bezoek komen! Wel moet er toezicht van een ouder zijn en mogen ze niet alleen rondlopen op de afdeling. Zijn zij verkouden of ziek? Dan mogen ze niet op de suite komen.

Hygiëne

Baby’s in de couveuse zijn vaak nog erg kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat je je houdt aan de volgende regels. Deze regels gelden ook voor de bezoekers.

 • Gelieve sieraden af te doen en handen te wassen.
 • Handen desinfecteren na het wassen.
 • Heb je een koortslip of ben je verkouden? Dan moet je een mondkapje dragen. Je kunt een mondkapje vragen aan de verpleegkundige.
   

Kosten

Het is belangrijk dat je informeert bij je zorgverzekeraar welke kosten worden vergoed. Wij adviseren na te gaan welke gevolgen dit heeft voor de eventuele kraamzorg thuis, na ontslag.

Praktische informatie

 • Inlichtingen worden alleen aan ouders verstrekt.
 • Denk erom dat je binnen drie werkdagen aangifte moet doen van je baby op het gemeentehuis.
 • Bij opname van je kind hebben wij de naam en polisnummer van jouw ziektekostenverzekering nodig. Verder is het van belang dat je jouw ziektekostenverzekering op de hoogte stelt van de geboorte van je kind. De baby wordt altijd bijgeschreven op het polisnummer van de kostwinner en krijgt dan een eigen nummer.
 • De kinderafdeling van ons ziekenhuis is te bereiken via het telefoonnummer (0512) 588 460.
 • Roken is niet toegestaan in het ziekenhuis. Er is een rookruimte bij de hoofdingang buiten.
   

Vragen

Heb je voor, tijdens of achteraf vragen over de couveusesuite in Nij Smellinghe, stel deze gerust aan de verpleegkundige van de afdeling waar je opgenomen bent (geweest).

Ontslag

De dag dat je baby mee naar huis kan, proberen wij zo tijdig mogelijk met je te bespreken. Soms echter kan je baby vrij plotseling naar huis. Het ontslag is meestal na de artsenvisite van 9 uur.
Van tevoren is er een ontslaggesprek met de verpleegkundige over het verblijf van jou en je baby op de afdeling. De verpleegkundige bespreekt de voeding, eventueel medicijngebruik en leefregels voor thuis met jou.
Indien er een controleafspraak voor je baby op de polikliniek van ons ziekenhuis moet plaatsvinden, maakt de afdelingssecretaresse deze. Je huisarts wordt van het ontslag op de hoogte gebracht en krijgt later een uitgebreide brief over de hele opname. Dezelfde brief wordt naar de arts van JGZ (Jeugdgezondheidszorg) gestuurd.
Als je nog recht hebt op kraamzorg thuis, vragen wij je zelf contact op te nemen met het kraamcentrum. Wij geven je een overdracht mee voor de kraamverzorgster en de verloskundige. De kraamverpleegkundige brengt jouw verloskundige telefonisch op de hoogte.
Heb je geen kraamzorg meer dan wordt de overdracht opgestuurd naar de JGZ en de huisarts.

De kinderverpleegkundige verstrekt een voedingsoverdracht en geeft deze aan jou mee.

Tot slot

Uiteraard zijn jouw ervaringen van belang om goede zorg te kunnen blijven verlenen. Graag vernemen wij jouw reacties tijdens het ontslaggesprek met de verpleegkundige.

Download PDF