Spring naar inhoud

Plas- of Poepklas

Dagopname Plas- of Poepklas

Uw kind komt binnenkort in de Plas- of Poepklas. Hiervoor krijgt uw kind een oproep met de datum en het tijdstip waarop uw kind met ouder(s) en/of verzorger(s) verwacht wordt.

De Plas- en Poepklas vindt plaats op de afdeling dagverpleging kind B1.(route 52)

Hier wordt u om 13.00 uur verwacht.

U en uw kind kunnen plaatsnemen in de voorste wachtruimte.

U wordt opgehaald door de kinderurotherapeut. Broertjes, zusjes, vriendjes of vriendinnetjes kunnen niet meekomen naar de Plas- of Poepklas. De Plas- of Poepklas duurt tot uiterlijk 16.00 uur.

Bijzonderheden bij de Plasklas


Indien mogelijk moet uw kind met een volle blaas komen.

Daarvoor is het belangrijk dat uw kind zodra hij/zij uit school komt een halve liter drinkt en daarna niet meer naar de wc gaat!

Voor wie is de Plas- of Poepklas?

De kinderen die naar de Plas- of Poepklas gaan, hebben allemaal overdag plas- en/of poepklachten. U kunt hierbij denken aan regelmatig ongewild urine of ontlasting verlies (dit wordt incontinen-tie genoemd), terugkerende blaasontstekingen, obstipatie of vaak kleine beetjes moeten plassen. Per middag worden er gemiddeld drie kinderen tegelijk geplaatst in de Plas- of Poepklas, Hierbij wordt geprobeerd om kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in één klas te plaatsen.

Waarom de Plas- of Poepklas?

De Plas- of Poepklas is enerzijds bedoeld om in een kort tijdsbestek veel informatie over het probleem van uw kind te verzamelen. Anderzijds dient de Plas- of Poepklas voor het geven van informatie aan u en uw kind over het plassen of poepen.

Hierdoor kan in de meeste gevallen na één middag vlot een gerichte training gestart worden.

Wat moet er mee naar de Plas- of Poepklas?

Wanneer uw kind op de Plas- en Poeppoli al het mapje “Het Plas- en Poepboek” met informatie of opdrachten heeft gekregen, wordt u verzocht dit mapje (met de eventueel ingevulde opdrachten) mee te nemen naar de Plas- of Poepklas.

Daarnaast adviseren we reserve- kleding en reserveondergoed mee te nemen.

Tijdens de Plas- of Poepklas

Eventueel meegenomen opdrachten worden tijdens de Plas- of Poepklas individueel besproken. Daarnaast geeft de kinderuro-therapeut uw kind uitleg over de functie van de blaas of de darmen. Zij legt uit wat de normale werking is en wat er specifiek bij uw kind anders verloopt waardoor er problemen zijn ontstaan.

Tevens krijgt uw kind uitleg over het plassen of poepen zelf, waarbij de nadruk ligt op hoe, wanneer en hoe vaak een kind moet plassen of poepen. Tijdens de Plas- of Poepklas komt de kinderfysiotherapeut langs.

Zij/hij kijkt naar de ademhaling, motoriek en zithouding van uw kind en geeft adviezen.

Bijzonderheden bij de Plasklas


Tijdens de Plasklas is het de bedoeling dat uw kind enkele plassen op een uroflowmeter doet (zie folder Uroflowmetrie). Tijdens de uroflowmetrie wordt het plaspatroon van uw kind vastgelegd.

Daarna wordt met een scanapparaat gekeken of uw kind alles goed heeft uitgeplast. Dit onderzoek is niet pijnlijk!

Om op één middag meerdere uroflowmetriën te kunnen afnemen, moet uw kind veel drinken; zowel van te voren thuis als tijdens de middag in de Plasklas.

Na afloop

Aan het eind van de Plas- of Poepklas krijgt uw kind in de meeste gevallen een opdracht mee naar huis waar hij/zij de komende weken aan moet werken. Na enkele weken volgt een telefonisch consult of een consult op de Plas- en Poeppoli. Tijdens dit consult worden de opdracht en de behaalde resultaten besproken.

Ook wordt eventueel informatie herhaald. Verder worden eventuele vervolgopdrachten ten behoeve van de plas- of poeptraining uitgelegd en meegegeven. In de meeste gevallen worden na dit consult vervolgconsulten op de Plas- en Poeppoli en/of per telefoon gepland.

De kinderurotherapeut bespreekt de eventuele uroflowmetriën, plas- en/of poeplijsten en overige informatie die zij van u en uw kind krijgt met de kinderarts en in sommige gevallen ook met de uroloog.

Ook wordt met de kinderarts regelmatig de voortgang van uw kind besproken. Na verloop van tijd krijgt uw kind een controleafspraak bij de kinderarts. In sommige gevallen is ook een afspraak bij de uroloog, kinder(bekken)fysiotherapeut of kinderpsycholoog wenselijk.

Verhindering tijdig doorgeven

Indien u om welke reden dan ook verhinderd bent de Plas- of Poepklas te bezoeken, geeft u dat dan zo tijdig mogelijk door. Zodoende stelt u ons in staat de opengevallen plaats in de Plas- of Poepklas voor een ander kind te gebruiken en een nieuwe afspraak voor uw kind te maken. In geval van verhindering kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0512-588286.

Tot slot

Op de website van Ziekenhuis Nij Smellinghe (www.nijsmellinghe.nl) kunt u meer informatie vinden over de Plas- en Poeppoli en de Kindergeneeskunde.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over deze folder, neem dan contact op met de kinderurotherapeut via de Polikliniek Kindergeneeskunde (telefoonnummer: 0512-588286).

Bij afwezigheid van haar wordt er een telefonische afspraak voor u gemaakt.

Download PDF