Spring naar inhoud

Rooming in bij een delirium

Wat is rooming in?

Uw partner, familielid of iemand uit uw naaste omgeving is opgenomen in ziekenhuis Nij Smellinghe. De verpleegkundige heeft u gevraagd om vaker aanwezig te zijn en indien mogelijk te blijven overnachten. Dit wordt ook wel rooming in genoemd.

Waarom wordt rooming in toegepast?

Uw naaste is of kan angstig, verward en/of onrustig worden. Dit noemen wij een delier. Een delier is plotseling optredende verwardheid en verergert vaak in de avond en/of nacht (zie folder ‘Delier, acuut optredende verwardheid’). De aanwezigheid van een vertrouwd persoon kan de angst en onrust verminderen.

Mogelijke taken en verwachtingen van u als mantelzorger

 • U kunt rust en vertrouwen geven aan uw naaste
 • U kunt proberen duidelijk te maken waar uw naaste is en waarom
 • U kunt samen met uw naaste activiteiten ondernemen, zoals bijvoorbeeld het (voor)lezen van krant of boek, een spelletje doen, nieuws doornemen, muziek luisteren
 • Na overleg met én toestemming van de verpleegkundige (bijvoorbeeld in verband met kans op verslikken) kunt u ondersteunen bij eten en drinken
 • Na overleg met én toestemming van de verpleegkundige (bijvoorbeeld omdat de kans op vallen bestaat) kunt u uw naaste uitnodigen om uit bed te gaan/komen
 • Na overleg met én toestemming van de verpleegkundige (bijvoorbeelf omdat de kans op vallen bestaat) kunt u uw naaste begeleiden naar bijvoorbeeld het toilet of de douche

Wat wij niet van u als mantelzorger verwachten

 • U bent niet verantwoordelijkheid voor het geven van de medicijnen
 • U hoeft uw naaste niet te begeleiden naar het toilet en/of de douche, wanneer u en/of uw naaste dit niet prettig vindt

Geboden faciliteiten

 • Voor naasten van verwarde of onrustige patiënten zijn er ruimere bezoektijden. Wij adviseren u het bezoek overdag en ’s avonds te beperken tot maximaal twee personen per keer
 • ’s Nachts kan één persoon blijven slapen op een bed of stretcher. Dit is afhankelijk van het soort kamer van uw naaste
 • Als u blijft slapen, mag u gebruikmaken van het linnengoed en de handdoeken van Nij Smellinghe
 • U kunt gebruikmaken van het toilet en de badkamer op de kamer van uw naaste
 • Als mantelzorger worden u maaltijden op de kamer aangeboden door Nij Smellinghe. U kunt dan gelijktijdig met uw naaste eten
 • Drinken wordt tijdens de vaste ronden aangeboden

Regels met betrekking tot rooming in

 • Het is de bedoeling dat u om uiterlijk 8.30 uur klaar bent met ontbijten, zodat de voedingsassistente alles weer kan opruimen
 • U maakt uw eigen bed of stretcher op en haalt deze uiterlijk 8.30 uur weer af
 • U zorgt ervoor dat de kamer opgeruimd blijft
 • Bij een kans op overprikkeling van uw naaste, verzoeken wij u géén tv te kijken op de kamer

Wanneer wordt gestopt met rooming in

 • Als rooming in geen toegevoegde waarde meer heeft, bijvoorbeeld door verbetering van de gezondheidstoestand van uw naaste
 • Als de verpleegkundige inschat dat het beter is voor uw naaste en/of voor u als mantelzorger
 • Wanneer u aangeeft dat rooming in voor u te belastend is

Evalueren van rooming in

De verpleegkundige gaat dagelijks met u in gesprek over onderwerpen zoals:

 • De gezondheidstoestand van uw naaste (verbetering of verslechtering)
 • Hoe het met u gaat ((over)belasting, impact van de rooming in op u en uw naaste)

U kunt en mag ook zelf hierover met de verpleegkundige in gesprek gaan.


Overige afspraken

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Download PDF