Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Implanteerbare hartritmemonitor / looprecorder

Implanteerbare hartritmemonitor / looprecorder

Uw cardioloog heeft met u afgesproken om een implanteerbare hartritmemonitor/looprecorder bij u te plaatsen.

Met behulp van deze recorder kan gedurende een langere tijd uw hartritme worden gecontroleerd om zo een juiste diagnose te kunnen stellen. Daarnaast kunnen eventuele symptomen of klachten in verband worden gebracht met een mogelijke hartritmestoornis of geleidingsstoornis. Op het moment dat u in het ziekenhuis bent hoeven deze klachten zich niet voor te doen.

De recorder kan op ieder moment gegevens opslaan, deze kunnen op een later tijdstip worden gecontroleerd. Dit kan bijvoorbeeld bij onverklaarbaar flauwvallen, duizeligheid, licht in het hoofd, misselijkheid, wazig zien, hartkloppingen. De oorzaak van deze klachten kan een stoornis in uw hartritme zijn, maar kan ook een andere reden hebben.

Een andere reden om een recorder geïmplanteerd te krijgen is (mogelijk) boezemfibrilleren. Dit is een hartritmestoornis waarbij het hart onregelmatig en meestal sneller klopt. Er bestaat dan ook een kans op het ontstaan van stolsels in het hart. Het kan soms lastig zijn om een juiste diagnose te stellen. Het implanteren van een recorder kan hierbij helpen.

Waar bestaat het systeem uit?

Systeem implanteerbare hartritmemonitor / looprecorder

Behandeling

Op het afgesproken tijdstip meldt u zich op de afdeling 'Hartbewaking' van ziekenhuis Nij Smellinghe.
Voor deze ingreep wordt u niet opgenomen.

Tijdsduur

De ingreep duurt ongeveer 15 -30 minuten.

Wat gebeurt er bij het plaatsen van de hartmonitor?

 • Vooraf wordt de plaats bepaald, waar de hartmonitor het best kan worden ingebracht.
 • Hierna desinfecteren we uw huid op de plaats waar de hartmonitor wordt geïmplanteerd.
 • U komt onder steriele doeken te liggen.
 • De cardioloog geeft u plaatselijke verdoving en maakt een sneetje van ongeveer 1 cm waarna de hartmonitor onder de huid wordt geplaatst links naast het borstbeen ter hoogte van uw hart.
 • Daarna wordt het wondje met een hechting weer wordt gesloten en afgeplakt met een pleister.

Wat gebeurt er na de ingreep?

Na de plaatsing van de hartmonitor heeft u een gesprek met de pacemakertechnicus die de hartmonitor instelt en u uitleg geeft over de werking van de activator en de patiëntmonitor. Daarom is het verstandig om iemand mee te nemen, die samen met u deze uitleg volgt. Hierna mag u weer naar huis.

Ontslag en weer thuis

 • In principe krijgt u geen afspraak mee voor de controle van uw hartmonitor.
 • Via het Medtronic CareLink® Network en de Medtronic CareLink® Monitor kan de pacemakertechnicus of de cardioloog de hartmonitor op afstand controleren.
 • Voor controle d.m.v. Medtronic CareLink® Network is uw toestemming nodig.
 • De getekende toestemmingsverklaring kunt u inleveren bij de pacemakertechnicus.
 • Mocht u echter geen gebruik willen maken van de mogelijkheid tot controle op afstand, dan krijgt u wel een afspraak voor controle in het ziekenhuis.

Wat te doen bij klachten

 • Als u klachten heeft, waarvoor u de looprecorder hebt gekregen, kunt u de Activator gebruiken om het hartritme vast te leggen.
 • De looprecorder zal zelf ook hartritmestoornissen opslaan wanneer deze voldoen aan de ingestelde waarden.
 • Op een vast tijdstip (bijvoorbeeld ’s nachts om 2:00 uur) maakt de patiëntmonitor draadloos contact met de looprecorder. De gegevens (door gebruik van de Activator of automatisch opgeslagen) worden doorgestuurd naar Medtronic.
 • De pacemakertechnicus controleert de ingestuurde gegevens. Indien er geen bijzonderheden zijn gevonden krijgt u hiervan geen bericht.
 • Zijn er wel bijzonderheden dan wordt u, na overleg met de cardioloog, hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.
 • Indien uw klachten dermate ernstig zijn, kunt u ook zelf handmatig de gegevens versturen en hoeft er niet gewacht te worden tot het (nachtelijke) moment van automatisch versturen.
 • Wel dient u in dat geval (tijdens kantooruren) contact op te nemen met de poli Cardiologie van ziekenhuis Nij Smellinghe, telefoonnummer (0512) 58 8806.
 • De ingestuurde gegevens worden dan z.s.m. dezelfde dag beoordeeld. U wordt telefonisch, na overleg met de cardioloog, op de hoogte gebracht van de bevindingen en de eventuele vervolgafspraken.
 • Soms kunt het verzoek krijgen om een handmatige inzending te doen omdat we bepaalde gegevens beter willen kunnen bekijken.

Toestemmingsverklaring verwerken gegevens door Medtronic

U hebt van uw cardioloog een implanteerbare hartmonitor ontvangen van Medtronic. Met dit apparaatje kunnen hartritmestoornissen worden opgespoord en opgeslagen.
Om deze gegevens te koppelen aan de juiste persoon worden uw naam, geboortedatum en BSN-nummer vastgelegd.

De gegevens worden via CareLink™ doorgestuurd naar Medtronic. Hierdoor komen deze gegevens bij iemand anders dan uw cardioloog of uzelf. De wet zegt dat als gegevens bij iemand anders terecht komen, wij u daarover moeten informeren en om uw toestemming moeten vragen.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?


De verkregen informatie wordt gebruikt om uw gezondheid te controleren, om adviezen te geven over verbetering van de hartmonitor of voor de verbetering van de zorg die wij u geven. Ook kan de informatie worden verwerkt voor de controle van de apparatuur.

Toestemming nodig


U stelt uw hartritmegegevens beschikbaar aan Medtronic. Medtronic verwerkt deze gegevens zodat uw cardioloog ze kan controleren. U heeft alleen een behandelrelatie met uw cardioloog. Heeft u er bezwaar tegen dat Medtronic over uw gegevens kan beschikken? Dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw hartmonitor/looprecorder in ziekenhuis Nij Smellinghe te laten uitlezen. De gegevens worden dan niet via een derde verzameld. U heeft het recht om te bekijken welke gegevens over u zijn verzameld. Deze kunt u via uw cardioloog opvragen.


TOESTEMMINGSVERKLARING

Hierbij geef ik toestemming aan Medtronic voor het verkrijgen van mijn hartritmegegevens via de CareLink™ (hartmonitor). De verkregen informatie wordt door Medtronic verwerkt ten behoeve van nader onderzoek door mijn behandelend cardioloog.

Het betreft de gegevens die worden verzameld door de hartmonitor / looprecorder die op .............................................… bij mij is geïmplanteerd.

Naam: .........................................................................………...

Geboortedatum : ......…..........................................................

BSN-nummer: .......................................................................

Datum:  ........................................…………...............................                     

Plaats: ..............................................…………...........................

Handtekening: .........................................................................

Download PDF