Spring naar inhoud

Familieparticipatie bij een heupfractuur

Wat is familieparticipatie?

Familieparticipatie is zorg en ondersteuning die partners, kinderen, andere familieleden of vrienden verlenen. In deze informatiefolder noemen we deze betrokkenen ’naaste(n)’.
 

Graag willen wij u en uw naasten goed informeren over de opname in het ziekenhuis. Daarnaast willen wij uw naasten de mogelijkheid bieden om u tijdens de opname te ondersteunen.

Informatievoorziening

Het is onze intentie om met u en uw naaste(n) duidelijke informatie te delen over de voortgang van de opname. Bijvoorbeeld hoe de behandeling verloopt, welke activiteiten u kunt doen om complicaties te voorkomen, en hoe u uw herstel kunt bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat u en uw naaste(n) betrokken worden bij uw behandeling en nazorg.

De eerste contactpersoon is het aanspreekpunt voor de verpleegkundige en arts. Enkel met deze persoon delen we, indien noodzakelijk, medisch- en verpleegkundig inhoudelijke informatie. U en uw naaste (n) kunnen altijd terecht voor vragen bij de verpleegkundige die dienst heeft. Daarnaast kan er voor medische vraagstukken via de verpleegkundige een afspraak gepland worden met de Physician Assistant, die fungeert als zaalarts.

Algemene informatie over ‘heupbreuken’ kunt u terugvinden in de folder ‘heupfractuur’. Op het patiëntenportaal Mijn Nij Smellinghe (www.mijnnijsmellinghe.nl), kunt u inloggen met uw DIGID. U kunt uw dossier inkijken, afspraken maken etcetera.


Mocht u na uw ziekenhuisopname nog zorg nodig hebben (thuiszorg, revalidatiezorg) dan doet de transferverpleegkundige van het transferbureau een zorgaanvraag voor u. De transferverpleegkundige wordt door de afdelingsverpleegkundige ingeschakeld zodra de ontslagdatum bekend is. Als u vragen hebt kunt u hierover contact opnemen met het transferbureau (zie ook folder transferbureau). De eerste contactpersoon kan bellen met de transferverpleegkundige als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Ondersteuning

Het is mogelijk om samen met uw naaste(n) verschillende activiteiten te ondernemen zoals samen eten, wandelen (indien mogelijk) een spelletje doen of de krant/boek (voor)lezen. Het hebben van een vertrouwde naaste om u heen kan helpen bij uw herstel. U en/of uw naaste kunnen dit bespreken met de verpleegkundige. Ook is het soms wenselijk dat er 24 uur per dag iemand aanwezig is als u angstig of verward bent. We noemen dat rooming-in. Informatie hierover staat beschreven in de folder ‘rooming-in’.


Indien uw naaste(n) u op een andere manier wil ondersteunen in de zorg, dan horen wij dit graag. U mag ook bekende voorwerpen van thuis laten meenemen zoals een foto, klok of lampje. U en/of uw naaste(n) kunnen voor vragen of bezorgdheid te allen tijde terecht bij de afdelingsverpleegkundige.


Enkele vragen voor u en uw naaste ter voorbereiding op het gesprek met de verpleegkundige:

  • Wie is de eerste contactpersoon?
  • Op welke manier wil uw naaste op de hoogte gehouden worden?
  • Op welke momenten zou uw naaste graag aanwezig willen zijn?
  • Hoe is de woonsituatie van u op dit moment?
  • Ontvangt u momenteel hulp? Zo ja, waaruit bestaat deze hulp? En van wie krijgt u deze hulp?
  • Wat zijn uw wensen en verwachtingen ten aanzien van de opname en het nazorg traject?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
verpleegafdeling A3.

Telefoonnummer: 0512 - 588 451

Het transferbureau is geopend van maandag t/m vrijdag van
08.00 uur tot 16.30 uur.

Telefoonnummer: 0512 - 588 071

E-mailadres: Transferbureau@nijsmellinghe.nl

Download PDF