Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Lokale PUVA-therapie

Een aantal huidziekten kan goed worden behandeld met lichttherapie. Uw behandelend arts heeft bij u gekozen voor locale PUVA-therapie.

Wat is locale PUVA-therapie?


PUVA therapie wordt ook wel fotochemotherapie genoemd (foto= licht, chemo=medicijnen). Bij deze behandeling wordt het medicijn in de vorm van gel op de te behandelen huid aangebracht. Vervolgens wordt er met ultraviolet licht op de huid geschenen. Dit verklaart meteen de afkorting PUVA: P= Psoraleen, UV-A = ultraviolet A licht.

Er is ook een andere vorm van lokale PUVA-therapie. Hierbij gaat men voor de belichting in een bad, waarin de psoralenen zijn opgelost. De PUVA behandeling, die bij u wordt toegepast bestaat uit:

  1. Het dun insmeren van de te behandelen huid met het psoraleen. Psoralenen zijn stoffen van een plant (bereklauw) die de huid tijdelijk extra gevoelig maken voor ultraviolet A licht. Dit is een onderdeel van ons zonlicht.
  2. Na ongeveer 15 minuten wordt de ingesmeerde huid belicht met het genoemde UV-A.
  3. Na behandeling moet u het behandelde gebied goed wassen.

Hoe gaat de behandeling precies in zijn werk?


Na het aanbrengen van de gel neemt de huid dit op. Ongeveer 15 minuten na het aanbrengen is de concentratie in de huid optimaal. Door vervolgens met de UV-A te bestralen, wordt het psoraleen in de huid actief. Het actieve psoraleen kan de cellen van de huid veranderen zodat deze zich minder snel delen. Het is bekend bij psoriasis dat de huidcellen zich sneller delen dan normaal. Door de PUVA-behandeling worden deze celdelingen afgeremd Zo kan de psoriasis tot genezing komen. Ook bij een aantal eczeemvormen is duidelijk verbetering door deze behandeling. Omdat het UV-A niet dieper komt dan de huid zelf, bereikt het geen inwendige organen. Psoralenen die dieper doordringen worden niet actief en doen dus niets. Voor een goed resultaat wordt de belichtingsduur tijdens de  behandeling geleidelijk opgevoerd. Eventueel kan de belichtingsdosis tussentijds worden aangepast.

Tijdens de behandeling kan een rode huid ontstaan. Dit lijkt op zonnebrand. Deze roodheid is soms noodzakelijk om per patiënt de dosis te bepalen die het meest gunstig werkt. Omdat UV-A ook in het zonlicht voorkomt is het na het aanbrengen van de gel belangrijk om zonlicht gedurende 24 uur te vermijden. Als u het zonlicht niet kan vermijden, is het raadzaam een zonnebrandcrème te gebruiken of handschoenen te dragen in overleg met uw behandelend arts.

Het langdurig blootstellen van de huid aan zonlicht kan de huid versneld verouderen. Dit kan bijdragen aan het optreden van huidkanker. Ook bij langdurige  ehandeling met UVA kan dit voorkomen. We raden u aan, als u meerdere lichtbehandelingen heeft gehad, zelf uw huid te controleren. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts. Door goede controle en dosering van de belichting zijn er nauwelijks risico's aan deze vorm van behandeling. Wel worden er altijd grenzen aan de duur van de belichting verbonden.

Hoe lang kan de behandeling duren?


Om een goed resultaat te bereiken wordt een  intensieve behandeling van 2 belichtingen per week tot een totaal van 25 tot 30 behandelingen toegepast. Soms kan de behandelend arts een onderhoudsbehandeling toepassen. Dan wordt de belichting geleidelijk verminderd tot bijvoorbeeld  eenmaal in de 14 dagen. De vraag hoe lang een onderhoudsbehandeling kan worden voortgezet,
is niet met zekerheid te beantwoorden. Een andere mogelijkheid is met ruime tussenpozen een intensieve behandeling geven.

Waar moet u rekening mee houden tijdens de behandeling?


Tijdens de PUVA-behandeling is het goed om alleen de zalven op de huid te gebruiken die de arts voorschrijft. Vanaf 24 uur voor het begin van de behandeling tot 24 uur na de behandeling mag men de huidgedeelten die worden behandeld, niet blootstellen aan zonlicht. Als u griep of koorts heeft raden we aan om vooraf telefonisch te overleggen met de PUVA-afdeling.

Let op! Gebruik van medicijnen


Als u medicijnen gebruikt of er zijn veranderingen in uw medicijngebruik, wilt u dit dan direct doorgeven aan de arts of lichttherapeut. Sommige medicijnen kunnen
de huid overgevoelig maken voor belichting.


Mogelijke tijdelijke bijwerkingen van locale PUVA-therapie.

  1. Jeuk, roodheid of andere huiduitslag. Hierbij moet men de arts te waarschuwen. Bij sommige patiënten gaat de huid pijn doen. Een enkele keer treden er blaren op.
  2. Haargroei, meestal niet hinderlijk.
  3. Droge huid.

Meer informatie


Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de lichtafdeling tel (0512) 588 164 (op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur).

Download PDF