Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Balneofototherapie U.V.B. lichtbehandeling

Balneofototherapie: U.V.B. lichtbehandeling met zout bad (‘Dode Zee’- therapie)

Een aantal huidziekten kan goed behandeld worden met lichttherapie. Na overleg met uw behandelend arts is bij u gekozen voor behandeling van het lichaam met U.V.B. therapie en een ligbad. De behandeling vindt plaats op de lichtafdeling van ons ziekenhuis.

Wat is U.V.B. therapie?

U.V.B. therapie wordt ook wel fototherapie genoemd, waarbij met ‘foto’ licht wordt bedoeld. Het ultraviolet B licht is onderdeel van het normale zonlicht. Voor de behandeling van allerlei huidafwijkingen is ultraviolet B licht het meest werkzame deel van het zonlicht.

Wat doet U.V.B.?

Bij allerlei huidziekten, waaronder verschillende soorten eczeem, zijn de normale opbouw en de natuurlijke afweermechanismen van de huid verstoord. Op verschillende manieren kan zonlicht en het ultraviolet B licht deze verstoorde functies herstellen. Hierdoor treedt verbetering en soms ook volledige genezing op.

Wat is het effect van zoutbaden?

Het genezende effect van kuren aan de Dode Zee is het gevolg van het U.V.B. licht in het zonlicht. Die is daar veel intenser dan in Nederland, zelfs in de zomermaanden. Door de huid voor de belichting te laten weken in warm zout water wordt deze gevoeliger voor het U.V.B. licht. De op de huid aanwezige zoutkristallen verspreiden het U.V.B licht extra. Daarnaast heeft een warm bad een ontspannen effect. Deze combinatie van bad en belichting wordt ook wel foto-balneotherapie genoemd.


Hoe gaat de behandeling in zijn werk?

 1. Voor de belichting neemt u een ligbad, waaraan zout wordt toegevoegd. Als u uit het bad komt, spoelt u de huid kort af en dept deze droog.
 2. Direct daarop vindt belichting plaats met U.V.B. licht. Aan de hand van o.a. uw huidtype stelt de arts een individueel belichtingsplan op. Voor een goed resultaat is het nodig om de belichtingsduur tijdens de behandeling op te voeren (meestal met 10-20%).
 3. De behandeling gebeurt 2 maal per week. Tijdens de behandeling controleert de lichttherapeute (en eventueel uw dermatoloog) uw behandeling.
 4. Tussen en na afloop van de U.V.B. badbehandelingen is vaak enige vorm van uitwendige behandeling met zalf of crème nodig. Uw dermatoloog overlegt dit met u.

Hoe lang kan de behandeling duren?

Bij een intensieve behandeling van 2 keer per week zijn er 15-20 belichtingen nodig voor een goed resultaat. Bij 60-80% van de patiënten is er een zeer sterke verbetering. Hiervoor is het belangrijk dat u de behandeling zo min mogelijk onderbreekt. Door speciale computergestuurde belichtingsapparatuur wordt de belichtingsdosis nauwkeurig bijgehouden. Soms kan het nodig zijn meerdere belichtingskuren in 1 jaar toe te passen.

Voorzorgsmaatregelen en bijwerkingen

Het langdurig blootstellen van de huid aan zonlicht kan de huid versneld verouderen. Dit kan bijdragen aan het optreden van huidkanker. Ook bij langdurige behandeling met U.V.B. kan dit voorkomen. Kwaadaardige plekjes worden dan pas na vele jaren voor het eerst zichtbaar. De meeste vormen van huidkanker zijn betrekkelijk eenvoudig te behandelen en te genezen, als ze op tijd ontdekt worden. Toch is er enig risico. Door grenzen te stellen aan de duur van de U.V.B. behandeling of deze af te wisselen met andersoortige behandelingen wordt geprobeerd dit risico zo klein mogelijk te houden. We raden u aan na de lichttherapie zelf uw huid te controleren. Raadpleeg uw arts bij een onbekend verschijnsel. De risico’s zijn hoger bij mensen met een licht huidtype en mensen die vaak gebruik maken van zonnebanken of veel zonnebaden (‘bakken’).

Tijdens belichting is het verplicht een beschermende bril te dragen (aanwezig op de lichtafdeling). Mannen zijn verplicht tijdens belichting een onderbroek/slip te dragen. Sieraden moeten voor de belichting worden afgedaan.

Mogelijke tijdelijke bijwerkingen

Mogelijke tijdelijke bijwerkingen van U.V.B. bad therapie zijn o.a.:

 1. Jeuk, roodheid of andere huiduitslag. Waarschuw dan de lichttherapeute of evt. uw arts;
 2. Droge branderige huid;
 3. Verbranding van de huid bij langdurige blootstelling aan het licht.

Praktische vragen

 1. Mag ik tussen de behandelingen door in de zon zitten? antwoord: in principe raden we dit af om de belichting niet te beïnvloeden.
 2. Mag ik tussen de behandelingen onder een solarium? antwoord: nee, dit bevat meestal UVA licht en zal niet tot verbetering van de huidafwijkingen bijdragen. Bovendien neemt de ‘zonlicht’ expositie toe waarna huidveroudering kan versnellen.
 3. Is U.V.B badbehandeling schadelijk voor een zwangerschap? antwoord: nee, U.V.B. is een normaal onderdeel van het zonlicht, de behandeling kan daarom tijdens de zwangerschap worden toegepast.
 4. Zijn er kosten aan de U.V.B. badbehandeling verbonden? antwoord: de lichtbehandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Let op! Gebruik van medicijnen

Gebruikt u medicijnen of is er een verandering in uw medicijngebruik? Geef dit dan direct door aan de arts of lichttherapeut. Sommige medicijnen kunnen de huid overgevoelig maken voor belichting.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de lichtafdeling tel (0512) 588 164 (op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur).

Download PDF