Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Pelvic Congestion Syndroom

Wat is een Pelvic Congestion Syndroom?

Een Pelvic Congestive Syndrome (PCS) ontstaat ten gevolge van spataderen in de buik, die ontstaan zijn door een verhoogde druk in de aderen. Deze verhoogde druk kan één of meerdere oorzaken hebben. De meest voorkomende oorzaak is het terugzakken van bloed in een ader van de eierstokken of de teelballen. Normaal houden de klepjes in de aderen het terugzakken van bloed tegen, soms kunnen deze klepjes echter beschadigd zijn.
Andere oorzaken voor de verhoogde aderdruk zijn een vernauwing in de bekkenader, zoals bij een May-Thurner syndroom, of een vernauwing in de linker nier ader, een Nutcracker syndroom.

Symptomen

Mensen met het Pelvic Congestion Syndroom syndroom hebben vaak last van:

  • pijn/drukkend gevoel in de buik/bekkenbodem
  • pijn bij het plassen
  • pijn tijdens of meestal na het vrijen
  • spataderen op of rond de geslachtsdelen en/of aambeien

Vaak komen deze klachten voor bij vrouwen en hangen samen met de menstruatiecyclus of doorgemaakte zwangerschap. Echter kunnen deze klachten ook voorkomen bij mannen, soms zijn er dan opgezette vaten voelbaar in het scrotum. Tot slot kan het ook spataderen in de benen veroorzaken. Deze zijn dan meestal aan de binnen- en achterzijde van de bovenbenen gelokaliseerd. 

Oorzaken

De meest voorkomend oorzaak is het terugzakken van bloed in een ader van de eierstokken of de teelballen. Normaal houden de klepjes in de aderen het terugzakken van bloed tegen, soms kunnen deze klepjes echter beschadigd zijn. Andere oorzaken voor de verhoogde ader druk zijn een vernauwing in de bekkenader, zoals bij een May-Thurner syndroom, die zorgt voor de bloeduitstroom van het been of een vernauwing in de linker nier ader, een Nutcracker syndroom.

Onderzoeken

Duplex

Middels de duplex kunnen de aderen die het bloed van de baarmoeder (of scrotum) afvoeren in beeld gebracht worden. Hierbij kan men zien of het bloed richting het hart stroomt, hetgeen normaal is of dat het omgekeerd van boven naar beneden in het bekken stroomt, hetgeen niet normaal is. Ook kan de diameter van de ader gemeten worden en als die groter dan 6 mm is dan is dat afwijkend. Ook kan een vernauwing in de linker nier ader gezien worden (Nutcracker syndroom) of een vernauwing in de bekkenader (May-Thurner syndroom).

Magnectic Resonance Venogram (MRV) op indicatie

Flebografie:

Als er afwijkingen gevonden worden, kunnen deze vaak direct behandeld worden.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het uitschakelen van de ader als aangetoond is dat het bloed abnormaal van boven naar beneden stroomt, door niet meer functionerende klepjes, zonder dat er een vernauwing is gevonden. De behandeling is dan het dichtmaken van de ader met behulp van metalen veertjes. Deze veroorzaken een verstopping van de ader en daarmee is het terugstromen door de ader van boven naar beneden behandeld.

Als er een May Turner Syndroom gevonden wordt als oorzaak voor de spataderen in de buik dan kan deze behandeld worden door de vernauwing te dotteren en te stenten. Als een vernauwing in de nierader als oorzaak gevonden wordt dan kan deze vernauwing gedotterd worden en gestent (Nutcracker syndroom). 

Resultaten

De behandelingen worden nagenoeg in alle gevallen technisch succesvol uitgevoerd, dat wil zeggen de bloedvaten die dichtgemaakt moesten worden zijn dicht en de vernauwingen die gedotterd en gestent worden blijven fraai open. Maar dat is helaas geen garantie voor het verdwijnen dan wel verminderen van de klachten. Normaal ervaart ongeveer 70 % van de patiënten een duidelijke verbetering, waarvan ongeveer een derde na jaren weer klachten krijgt omdat er toch weer nieuwe spataderen in de buik zijn ontstaan. Bij 30 % van de patiënten blijven de klachten ondanks een geslaagde behandeling bestaan hetgeen veroorzaakt wordt door het feit dat de klachten dus niet door de spataderen in de buik werden veroorzaakt. Andere oorzaken dienen dan uitgesloten te worden. 

Download PDF