Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Borstkanker - Borstverwijderende operatie (ablatio)

Algemeen


Bij een ablatio wordt de gehele borst verwijderd, dus het borstweefsel inclusief de tepel.
Door deze operatie ontstaat een groot litteken. Rondom het litteken is het niet altijd glad, maar kan het iets verdikt zijn; dit zal zich na een paar maanden herstellen. De huid in dit gebied wordt veel minder gevoelig of helemaal gevoelloos. Een enkele keer wordt de wond juist extra gevoelig.

Voor de operatie


U wordt de dag voor de operatie of op de dag van de operatie opgenomen. De opname duurt meestal 2 dagen. Op de dag van de opname kunt u zich melden bij de receptie.
Op de verpleegafdeling legt de verpleegkundige u de gang van zaken rondom de operatie uit.


Enkele zaken die de verpleegkundige met u doorneemt zijn:

 • Eventueel nog bloed laten prikken
 • Nuchter zijn op de dag van de operatie
 • Medicatie voor de operatie
 • Tijdstip van de operatie
 • Infuus na de operatie
 • Eventueel een wonddrain. Dit is een slangetje onder de huid dat tijdens de operatie wordt ingebracht om het overtollige wondvocht af te voeren. Dit wondvocht wordt opgevangen in een flesje.
 • Af en uit doen van sieraden, gebitsprothese en contactlenzen
 • Contactpersoon die gebeld wordt
 • Inventariseren of u na de operatie hulp nodig heeft


Ongeveer een half uur voor de operatie krijgt u een operatiejasje aan. De afdelingsverpleegkundige brengt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling.

De anesthesie-assistent sluit u aan op de hartbewakingsmonitor, u krijgt een bloeddrukband om uw bovenarm en een knijpertje aan uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten.

U krijgt een infuus ingebracht. Na deze voorbereidingen wordt u naar de operatie kamer gereden. Hier wordt de medicatie voor de narcose via het infuus toegediend.

Na de operatie


Na de operatie verblijft u een poosje op de uitslaapkamer ( recovery), waar u wakker wordt. De medewerkers van deze afdeling zullen voortdurend controleren hoe het met u gaat. Als uw lichamelijke toestand stabiel is, wordt u weer naar de verpleegafdeling gebracht. Uw familie mag u bezoeken tijdens het bezoekuur of, in overleg met de afdelingsverpleegkundige, eerder.
De verpleegkundigen controleren uw bloeddruk en de wond. Bespreek met hen uw eventuele klachten.
Na de operatie mag u gewoon weer eten en drinken naar behoefte.

Mogelijke complicaties bij een borstverwijderende operatie

 • Er bestaat een geringe kans op een nabloeding, hierbij zwelt het geopereerde gebied in korte tijd op. Een enkele keer is het dan nodig opnieuw te opereren. 
 • Een enkele keer is de wondgenezing vertraagd door een ontsteking; de wond kan rood en pijnlijk zijn; mogelijk heeft u koorts. 
 • Na een ablatio kan zich wondvocht (seroom) ophopen rond de operatiewond. Dit is geen reden tot ongerustheid. Het is een natuurlijk proces. Het wondvocht wordt na verloop van tijd weer door het lichaam op genomen. Wanneer de zwelling/spanning veel klachten veroorzaakt, is het mogelijk het vocht met behulp van een punctie te verwijderen. Dit is over het algemeen pijnloos, het geeft wel een iets verhoogde kans op wondinfectie. Daarom wordt het vocht alleen weggezogen wanneer u er veel hinder van ondervindt.

Wanneer u klachten ondervindt of twijfelt neem dan contact op met de Verpleegkundig consulenten oncologie/chirurgie of buiten kantooruren met de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Het zien van de wond


Er komt een moment dat u de wond van de verwijderde borst voor het eerst ziet. Tijdens de opname zal de verpleegkundige met u een afspraak hierover maken. Misschien wilt u alleen zijn als u voor het eerst de wond ziet, misschien wilt u er iemand bij hebben, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of een vriend(in). Geef aan wat u zelf prettig vindt.
 

Tijdelijke prothese


Wanneer uw borst verwijderd is, krijgt u in het ziekenhuis een lichte, tijdelijke prothese die in uw eigen beha past. Hiervoor is het prettig een goedzittende, stevige beha zonder beugels of een sportbeha mee naar het ziekenhuis te nemen. U kunt deze prothese het beste blijven dragen tot de wond helemaal genezen is.


De afdelingsverpleegkundige zal deze voorlopige prothese bij u aanmeten. Misschien vindt u het prettig als uw partner of een goede vriend(in) aanwezig is als de prothese wordt aangemeten.

Adviezen voor de tijdelijke prothese

 • Het hoesje van de prothese kan gewassen worden in een handwarm sopje. Niet teveel waspoeder gebruiken, dit kan irritatie van de huid veroorzaken. 
 • Prothese eventueel verzwaren met rijstzakje of loodveter.
 • Zwemmen met de tijdelijke prothese is mogelijk.
 • Draag liever geen strakke en dwarsgestreepte kleding, hierbij valt de mogelijke asymmetrie meer op. Met het stellen van de beha bandjes kunt u de symmetrie iets beïnvloeden.

Definitieve prothese


Bij het uitslaggesprek op de poli krijgt u een machtiging mee voor een definitieve prothese en een adressenlijst van speciaalzaken voor protheses en lingerie.

De definitieve prothese kunt u aanschaffen wanneer de wond goed genezen is (ongeveer 6 weken na de operatie) en/of 3 weken na de laatste bestraling. 

De kosten van een definitieve prothese worden eenmaal per 2 jaar volledig door de ziektekostenverzekering vergoed.

Ontslag


Wanneer uw situatie het toelaat en in overleg met de chirurg kunt u naar huis. Eventuele wonddrain en infuus worden verwijderd.

U krijgt een controle afspraak mee voor de chirurg en mammacareverpleegkundige. U krijgt dan de uitslag van het onderzochte weefsel en een voorstel voor de eventuele nabehandeling.

De mammacareverpleegkundige zal u na afloop verdere uitleg geven, eventuele vragen beantwoorden en uw wond controleren.

Wondverzorging

 • U heeft na de operatie een drukverband, dit blijft 24 uur zitten ter voorkoming van een nabloeding.
 • U mag 24 uur na de operatie weer douchen.
 • Wanneer de wond droog is, hoeft er geen pleister meer op. De huid rondom de wond kan de eerste dagen na de operatie wat verkleurd zijn en soms is het littekengebied wat gezwollen. Naarmate de wond geneest, zullen deze klachten afnemen. Als de wond dicht is, kunt u deze masseren met een crème.
 • Het is mogelijk dat het wondgebied er minder mooi uitziet door een bloeduitstorting. Dit zal in de loop van de weken wegtrekken.
   

Adviezen voor thuis

 • In principe kunt u naar behoefte thuis alles weer doen, voorkom alleen dat u te zwaar tilt of zwaar werk verricht, waardoor er veel spanning op de wond komt. Een operatiewond heeft ongeveer 6 weken nodig om te herstellen.
 • Na ongeveer een jaar bereikt het litteken zijn definitieve vorm en kleur. De huid rond het litteken wordt steeds soepeler en gladder.
Download PDF