Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Echocardiografie

Wat is echocardiografie?


Echocardiografie is een onderzoeksmethode. Met onschadelijke geluidsgolven wordt een beeld van het hart op een monitor zichtbaar gemaakt. Deze techniek wordt ook gebruikt bij zwangere vrouwen om de ligging en grootte van het ongeboren kind te bepalen.
Dit onderzoek gebeurt met een transducer, een apparaatje dat lijkt op een microfoon. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn. Het hart weerkaatst de geluidsgolven (echo's). De echo's worden door de transducer opgevangen en via een computer omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van het hart. Als er een echo van het hart en de bloedstroom wordt gemaakt, wordt de intensiteit van het bloed met kleur zichtbaar op de monitor (d.m.v. de zogenaamde kleuren-Doppler techniek). De beelden worden elektronisch opgeslagen.

Doel van het onderzoek


Met de echocardiografie sporen we mogelijke afwijkingen van het hart op. Zoals hartholten die verwijd zijn, verdikte wanden of abnormale bewegingen van het hart en niet goed sluitende of vernauwde kleppen.

Voorbereiding


Voor dit onderzoek zijn geen speciale voorbereidingen nodig. Het onderzoek duurt ongeveer een half uur. Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.

 

Verloop van het onderzoek


Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een hartfunctielaborant(e). U wordt naar de onderzoekskamer gebracht. Hier wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten en op een onderzoeksbank te gaan liggen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde hartfunctielaborant(e). Op uw borst worden drie plakkers aangebracht. Deze plakkers worden met draden verbonden aan een monitor waarop uw hartritme zichtbaar wordt. Tijdens het onderzoek is de kamer matig verlicht om de beelden op het monitorscherm beter te kunnen zien.
U moet op uw linkerzij gaan liggen. Dan wordt er een transducer tegen uw borst gezet en wordt het hart vanaf verschillende plaatsen bekeken. Soms kunt u de bloedstroom horen. Het onderzoek doet geen pijn en is onschadelijk.

Na het onderzoek


Na het onderzoek kunt u zich weer aankleden en naar huis gaan. De resultaten van het onderzoek worden door de cardioloog beoordeeld. De laborant(e) kan er dus geen mededelingen over doen. De normale gang van zaken is dat uw huisarts binnen veertien dagen na het laatste onderzoek een brief krijgt met de uitslag. U kunt dus twee weken na het laatste onderzoek uw huisarts of zijn/haar assistente bellen over de uitslag(en).

Verhinderd


Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer 0512 588 806. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Download PDF