Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Slokdarm-echocardiografie

U bent bij de specialist geweest. Die vindt het belangrijk dat u een slokdarm-echocardiografie laat maken. In deze folder wordt kort uitgelegd wat een slokdarm-echocardiografie is.

Wat is slokdarm-echocardiografie?

Slokdarm-echocardiografie is een onderzoeksmethode. Met onschadelijke geluidsgolven wordt een beeld van het hart op een monitor zichtbaar gemaakt. Bij slokdarm-echocardiografie wordt een dunne flexibele slang in de slokdarm geschoven. Aan het uiteinde van de slang zit een transducer. Dit is een zender en ontvanger van geluidsgolven. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn. Het hart weerkaatst de geluidsgolven (echo’s). De echo’s worden door de transducer opgevangen. Via een computer worden de echo’s omgezet in lichtpuntjes. Die lichtpuntjes zijn op een monitor te zien en vormen samen een beeld van het hart.

Doel van het onderzoek

Met de slokdarm-echocardiografie sporen we mogelijke afwijkingen van het hart op die met een ‘gewoon’ echocardiogram niet of onvoldoende te zien zijn. De slokdarm ligt direct achter het hart en de afstand tot het hart is klein. Zo worden de structuren in het hart goed zichtbaar.

Voorbereiding

Voor het onderzoek is het van belang dat u drie uur voor het onderzoek niet meer eet en drinkt. Tijdens het onderzoek krijgt u medicijnen toegediend. Hierdoor mag u na het onderzoek niet zelf autorijden. Vergeet niet uw patiëntenpas mee te nemen.
 


Verloop van het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog geassisteerd door een hartfunctielaborant(e). Vanuit de wachtruimte wordt u opgeroepen door een functielaborant(e).
U wordt naar de onderzoekskamer gebracht. Voordat het onderzoek begint, wordt eerst uw keel met een spray licht verdoofd. Als u een kunstgebit heeft, moet u dit eerst uit doen. In overleg met u wordt door de cardioloog een rustgevend middel toegediend.


U gaat op een onderzoeksbank liggen. Op uw borst worden drie plakkers aangebracht. Deze plakkers worden met draden verbonden aan een monitor waarop uw hartritme zichtbaar wordt. U gaat op uw linker- of rechterzij liggen. Terwijl u op uw zij ligt, schuift de cardioloog via uw mond een dunne flexibele slang in de slokdarm. Het moment dat de slang achter in de keel zit, geeft soms even een benauwd gevoel.

U kunt, tijdens het inbrengen en later, vrij ademen omdat de luchtweg niet geblokkeerd is.
Als de slang goed in de slokdarm zit, voelt u er weinig van. Tijdens het onderzoek is de kamer matig verlicht om de beelden op het monitorscherm beter te kunnen zien.
Het totale onderzoek duurt, inclusief de voorbereiding, ongeveer dertig minuten.
De tijd dat de slang in uw slokdarm zit is ongeveer tien minuten. Het onderzoek is onschadelijk.

Na het onderzoek

Wanneer er tijdens het onderzoek een rustgevend middel is toegediend moet u na afloop van het onderzoek nog 45 minuten in het ziekenhuis blijven. Om deze reden verzoeken wij u iemand mee te nemen naar de afspraak.

Soms vertelt de cardioloog u na afloop van het onderzoek al iets over de resultaten van het onderzoek.

Omdat de verdoving van uw keel niet direct is uitgewerkt, mag u tot ongeveer anderhalf uur na het onderzoek niet eten en drinken. U kunt zich dan namelijk verslikken.
Na deze anderhalf uur kunt u het beste eerst proberen wat water te drinken. Als dit goed gaat, kunt u beginnen met (niet te heet) voedsel. 

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de poli Cardiologie, tel. (0512) 588 806. In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Download PDF