Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Behandeling van spataderen met de closure procedure

Wat zijn spataderen?

Het hart pompt zuurstofrijk bloed via de slagaderen naar alle lichaamsdelen. Via de aderen wordt het zuurstofarme bloed weer terug gevoerd naar het hart. Om te voorkomen dat het bloed naar beneden gaat als u rechtop staat, zitten er kleppen in de aderen. Deze maken alleen een bloedstroom naar het hart mogelijk (eenrichtingsverkeer). Door familiaire aanleg voor spataderen, tijdens de zwangerschap en als u veel staat, kunnen de aderen in de benen verslappen en de kleppen gaan lekken. Men spreekt dan van spataderen (varices). Deze spataderen kunnen aan de buitenkant zichtbaar zijn, maar ook `van binnen` zitten. Ze kunnen klachten geven van vermoeidheid, pijn, een zwaar gevoel en vochtophoping in de benen. Ook kunnen ze cosmetisch ontsierend zijn en kan een pijnlijke spataderontsteking ontstaan.

Hoe kunnen spataderen worden behandeld?

Spataderen kunnen worden behandeld door een operatie, sclerocompressietherapie, foam echo-sclerose, Muller-tecniek (ambulante flebectomie) en de closurebehandeling (VNUS). Op advies van uw behandelend specialist wordt één of een combinatie van deze behandelingen bij u uitgevoerd.

In deze folder wordt de closure procedure besproken.

De closure procedure (VNUS)

Als er grote spataderen zijn, die beginnen in de lies en/of knieholte, dan komt u in aanmerking voor de closure procedure. De closure procedure vervangt een operatieve ingreep op de operatiekamer. Bij deze behandeling wordt een katheter in de spatader geschoven. De katheter geeft warmte af waardoor de spatader verschrompelt en zich sluit.


De behandeling zelf duurt ongeveer 35 minuten. Voor de behandeling krijgt u een prikje tegen trombose. Indien u dit wenst kunt u van ons een tablet krijgen ter ontspanning tijdens de behandeling. Dit wordt besproken in het voorgesprek op de polikliniek. Mocht u later bedenken dat u dit toch graag wilt, bel dan van tevoren met de polikliniek. 

Voorbereiding

  • Neem de witte en bruine elastische kous mee, die u bij het vorige ziekenhuisbezoek hebt gekregen.
  • Het desinfectiemiddel dat gebruikt wordt, kan vlekken veroorzaken in uw ondergoed. Het is daarom verstandig een oude of zwarte onderbroek te dragen zonder pijpjes.
  • Het is verstandig na de behandeling niet zelf naar huis te rijden. Als u thuis voorafgaand aan de behandeling het kalmerend tablet inneemt, mag u die dag niet zelf autorijden
  • We vragen u om 10 minuten voor het geplande tijdstip van de behandeling aanwezig te zijn.  

Het gebruik van bloedverdunners

Het gebruik van bloedverdunners is vrijwel nooit een probleem bij de VNUS-behandeling. Voor bloedverdunning via de trombosedienst geldt een uitzondering. Indien u op aanwijzing van de trombosedienst bloedverdunners gebruikt, dient u te overleggen met de trombosedienst over tijdelijk stoppen van deze medicatie voor de VNUS-behandeling.

Uitvoering van de behandeling

De closure procedure vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 35 minuten. U neemt plaats op de behandelbank. U krijgt een antitromboseprikje in de buik. Uw been wordt gedesinfecteerd. Hierna wordt het been afgedekt met steriele doeken. De arts prikt de spatader aan. Dit aanprikken kan gevoelig zijn. Hierna wordt plaatselijk verdoofd en wordt een katheter in de spatader gebracht. Met een echoapparaat wordt de juiste positie van de katheter gecontroleerd. Hierna wordt het gebied rondom de katheter plaatselijk verdoofd door middel van injecties in het bovenbeen. Ook dit kan gevoelig zijn. De katheter is hierna klaar om radiofrequente energie af te geven (dit geeft warmte) zodat de spatader zal verschrompelen en zich zal sluiten.

Op een teken van de arts wordt de katheter verwarmd. Hierna wordt de katheter een klein stukje teruggetrokken en wordt het volgende stuk spatader behandeld. De katheter wordt steeds een stukje verder teruggetrokken totdat de hele spatader is behandeld.

Nazorg en controle

  • Na de behandeling plaatst de assistente een hechtstrip, legt ze een drukverband aan en trekt de witte en bruine kous bij u aan. Hierna mag u naar huis.
  • De witte kous en het drukverband moeten vier dagen en nachten blijven zitten. Tevens draagt u overdag de bruine kous. Voor het slapen gaan, trekt u de kous uit en bij het opstaan trekt u de bruine kous weer aan.
  • Na vier dagen mag u de witte kous, het verband en de hechtstrip verwijderen. U dient dan alleen de bruine kous overdag te dragen tot de volgende afspraak.
  • Wanneer u thuiskomt mag u paracetamol innemen tegen eventuele napijn.
  • Vaak wordt na de VNUS behandeling een aanvullende spataderbehandeling zoals sclerocompressietherapie of de Mullertechniek toegepast.

Zijn er bijwerkingen?

Na een VNUS behandeling hebben de meeste mensen weinig tot geen pijn. Soms ontstaan harde knobbels of strengen in het behandelde gebied. Deze verdwijnen vanzelf na enkele weken. Ook kan tijdelijk een doof gevoel ontstaan in het behandelde gebied. Dit verdwijnt in de meeste gevallen na twee tot twaalf weken. 

Mocht u klachten krijgen van bijvoorbeeld zwelling van het been, pijn in de kuit of benauwdheid, dan moet u altijd contact met de polikliniek opnemen omdat door de behandeling in zeer zeldzame gevallen een ader dicht kan gaan zitten (trombose). Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dokterswacht.

Vragen?

Verdere vragen kunt u stellen aan uw behandelend arts.
Polikliniek Dermatologie, telefoonnummer 0512 588 801, keuze 3, op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Download PDF