Spring naar inhoud

Correctie afstaande oren

Binnenkort komt u of uw kind naar ziekenhuis Nij Smellinghe voor een correctie van de oorschelpen. In deze folder leest u over de mogelijke aanleiding voor deze operatie, de voorbereidingen, de operatie zelf en de periode na de operatie. Ook leest u informatie over het te verwachten resultaat van een flapoorcorrectie en de kosten van de operatie.

Aanleiding tot een correctie van flaporen


De stand, vorm en grootte van de oorschelp verschilt van mens tot mens. Soms is er sprake van afstaande oorschelpen, ook wel flaporen genoemd. Om onduidelijke redenen prikkelen deze afstaande oorschelpen de plaagzin van de medemens. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden dat afstaande oorschelpen vaak als minder mooi worden beschouwd. Sommigen trekken zich weinig tot niets van de opmerkingen aan, terwijl anderen dat juist wel doen. Dit kan leiden tot gevoelens van onzekerheid, verdriet, somberheid en agressie. Deze negatieve gevoelens over de eigen oren, kunnen een goede reden zijn om te kiezen voor een oorschelpcorrectie. De informatie in deze folder helpt u misschien om de voor- en nadelen van een operatie op een rijtje te zetten. Of u de operatie ook werkelijk wenst, is de persoonlijke beslissing van de patiënt.

Op welke leeftijd?


Meestal ontstaan de klachten over de oorschelpen bij kinderen in de leeftijd van 10 - 16 jaar. Correcties van flaporen bij kinderen jonger dan zeven jaar, zijn zeldzaam. Een operatie op die leeftijd gebeurt alleen in extreme gevallen. Bijvoorbeeld klachten die al aan het begin van de basisschool problemen geven. Soms uit een kind klachten over de oorschelpen niet of wordt de klacht door de omgeving genegeerd. De persoon kan dan op volwassen leeftijd een correctie verzoeken.

Voorbereidingen

Het is beter om voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen te gebruiken. Meestal wordt als regel aangehouden:

  • Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'- aspirine), Ascal, APC of asprobruis. Gebruik ook de eerste tijd na de operatie geen aspirine
  • Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis). Bespreek dit van tevoren met uw plastisch chirurg

Nicotinegebruik vergroot de kans op stoornissen in de wondgenezing. De arts raadt u daarom dringend aan om vanaf drie weken voor de operatie te stoppen met roken en houdt dit vol tot een week na de operatie.

Hoe verloopt de operatie?

Een flapoorcorrectie bij volwassenen en kinderen van 10 jaar en ouder gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. De correctie van flaporen van een kind jonger dan 10 jaar gebeurt meestal onder narcose. In beide gevallen is een dagopname gebruikelijk. U komt 's ochtends naar het ziekenhuis en gaat in principe 's avonds weer naar huis.

De operatie zelf verloopt als volgt:

De plastisch chirurg maakt aan de achterzijde van de oorschelp een snee in de huid. Hierna wordt de huid enigszins losgemaakt van het kraakbeen in de oorschelp. De arts verandert de vorm van het kraakbeen zo dat de oorschelp meer naar de schedel komt. Oplosbare hechtingen houden de oorschelpen in de nieuwe stand. Daarna hecht de arts de huid. Tenslotte krijgt u een verband over uw oren en een groot deel van uw hoofd. Het verband ziet eruit als een tulband.


Samen met de hechtingen zorgt het verband er voor, dat de oorschelpen in de gecorrigeerde vorm blijven.

Na de operatie

De eerste dagen na de operatie kunt u zeker pijn hebben. U mag de week na de operatie geen ascal, aspirine, asprobruis, kinderaspirine of andere aspirinebevattende pijnstillers slikken in verband met bloedingsgevaar. De paracetamol tabletten die u heeft meegekregen vormen geen gevaar. U kunt ze innemen tegen de pijn. Na twee dagen moet de pijn duidelijk minder worden. Als dit niet zo is, dan moet u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie. Een enkele keer treedt er een nabloeding op. In dat geval moet u ook contact opnemen. De plastisch chirurg zal de wond bekijken. Een enkele keer is een operatie nodig om de bloeding te stoppen.

Het verband moet blijven zitten totdat u weer terugkomt op de polikliniek. Alleen als de plastisch chirurg u mondeling andere instructies heeft gegeven, mag u hiervan afwijken. Gaat het verband los zitten, dan moet u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie.

Ongeveer een week na de operatie vindt de nacontrole plaats op de polikliniek. De plastisch chirurg bekijkt de oren en verwijdert eventuele niet oplosbare hechtingen. Meestal krijgt u 6 tot 12 weken na de operatie nog een nacontrole. De arts beoordeelt dan het uiteindelijke resultaat.

Te verwachten resultaat

Over het algemeen staan de oorschelpen na een correctie niet meer van het hoofd af. Een enkele maal valt het operatieresultaat tegen. Mocht dat zo zijn dan kunt u dat bespreken met de plastisch chirurg. Vaak kan het probleem met een kleine nacorrectie verholpen worden.

De kosten

Over het algemeen vergoeden ziektekostenverzekeraars operaties ter correctie van afstaande oorschelpen. Bij twijfel over de vergoeding moet u eerst duidelijkheid krijgen bij de ziektekostenverzekeraar, voordat u de operatie laat uitvoeren. De machtiging moet u zelf aanvragen bij uw verzekering. De secretaresse van de polikliniek zal u uitleggen, hoe dit werkt. Betaalt u de ingreep zelf, dan kan de plastisch chirurg u inlichten over de kosten en de manier waarop deze zijn opgebouwd (honorarium, huur operatiekamer, verblijf daghospitaal).

Vragen?

Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie. Neem dan contact op met de polikliniek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Een tip is om uw vragen van tevoren op te schrijven.

Download PDF