Spring naar inhoud

Wenkbrauwlift

Inleiding

U komt in aanmerking voor een wenkbrauwlift. In deze folder leest u over de mogelijke aanleiding tot een dergelijke operatie, de voorbereidingen, de operatie zelf en de periode na de operatie. Ook vindt u informatie over het te verwachten resultaat van een wenkbrauwlift en de vergoeding van de kosten van de wenkbrauwlift.

Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Een tip is om uw vragen van te voren op te schrijven.

Aanleiding


Met het ouder worden (van de huid) gaat de huid van het voorhoofd uitzakken. In sommige gevallen kunnen de wenkbrauwen zo laag komen dat dit problemen geeft met het zien. Een correctie van een lage positie van de wenkbrauwen kan deze problemen oplossen. Een andere vaak gehoorde klacht van patiënten is ook dat ze vinden dat ze er zo moe, oud of somber uitzien.

De meest eenvoudige manier om dit probleem op te lossen is het uitvoeren van een zogenaamde wenkbrauwlift.

Voorbereiding


Het is beter om voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen te gebruiken. Meestal wordt als regel aangehouden:

  • Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal, APC of asprobruis
  • Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis)
     

Bespreek dit van tevoren met uw plastisch chirurg.

Indien de operatie wordt uitgevoerd onder volledige narcose moet u nuchter zijn op de dag van de operatie. Hierover krijgt u meer informatie van de assistente van de plastisch chirurg.

Hoe verloopt een wenkbrauwlift?


Een wenkbrauwlift gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving, maar kan, indien u dat wenst, ook onder narcose worden uitgevoerd. 
De ingreep gebeurt in dagbehandeling; u mag dan na een paar uur na de ingreep weer naar huis. Meer over de opname kunt u lezen in de folder over de dagverpleging.


Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat of boven de wenkbrauwen (directe wenkbrauwlift) of net in de haargrens (subcutane wenkbrauwlift) weggenomen moet worden. De plastisch chirurg bespreekt met u welke methode voor u het meest geschikt is.
Bij de operatie wordt dus een snee gemaakt, of in een plooi vlak boven de wenkbrauw of in de haargrens. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met wat spierweefsel, kan nu weggehaald worden.
Het litteken komt te liggen of vlak boven de wenkbrauw, meestal in een natuurlijke plooi boven de wenkbrauw of aan de voorrand van de haargrens net onder het haar.
De operatie duurt 45 minuten tot een uur.


Na de operatie zijn de littekens boven de wenkbrauw duidelijk zichtbaar, maar naar verloop van een jaar vervagen deze littekens en zijn ze vaak nauwelijks meer zichtbaar. De littekens in de haargrens zijn meestal direct niet duidelijk zichtbaar omdat ze onder het haar vallen.

Na een wenkbrauwlift


Na een wenkbrauwlift kan het geopereerde gebied en ook de oogleden gezwollen en blauw zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig is dat u niets meer kunt zien. Er wordt geen verband aangebracht, zodat u zich gewoon kunt wassen en douchen.

U krijgt van de plastisch chirurg of assistente adviezen mee voor de weken na de operatie. Onder andere:

  • Doe de eerste week uw mond niet te ver open. Er komt zo teveel spanning te staan op de littekens
  • De eerste weken mag u niet bukken, sporten of zwaar (huishoudelijk) werk doen
  • Het verdient aanbeveling om thuis het geopereerde gebied de eerste dag te koelen met ijswater of met 'coolpacks' die bij de apotheek verkrijgbaar zijn. Dit werkt ook tegen pijn en zwelling. Een pijnstiller is dan meestal niet nodig

Na een week komt u naar de polikliniek waar de hechtingen verwijderd worden. Hierna kunt u de littekens zonodig met een zalf of littekencrème insmeren om het litteken soepel te maken.

Het eindresultaat 


Het eindresultaat is niet direct na de operatie te beoordelen. Pas na 3 tot 6 maanden kan de plastisch chirurg het eindresultaat bepalen van de bij u uitgevoerde wenkbrauwlift. Heel soms zijn nog kleine aanvullende nacorrecties nodig (kleine poliklinische operaties), maar meestal is het resultaat uitstekend te noemen.


Het resultaat van een wenkbrauwlift is meestal langdurig, maar als de huid van het voorhoofd verder zakt kan een nieuwe correctie op den duur nodig zijn. Ook als de positie van de wenkbrauwen niet geheel symmetrisch zijn is een nieuwe operatie soms noodzakelijk.


Om het resultaat te beoordelen komt u na zes weken en na 3 maanden terug naar de polikliniek.

Risico's en complicaties


Elke operatie kent de mogelijkheid van complicaties zoals (na)bloeding, infectie of ongewenst effect. Ook de narcose kan in zeldzame gevallen een complicatie geven. Neem in geval van deze complicaties contact op met de polikliniek van Nij Smellinghe, op dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdagmorgen te bereiken via telefoonnummer (0512) 588 390.
Op maandag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag kunt u contact opnemen met de polikliniek van het MCL, telefoon (058) 286 61 40. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de dienstdoende plastisch chirurg via het algemene telefoonnummer van het MCL, (058) 286 66 66.


Soms komt bij een wenkbrauwlift achteraf een meer dan normale bloedlekkage voor. Uw gezicht is dan plaatselijk gezwollen en blauw. Dit is meestal niet ernstig, maar het duurt wel langer voordat zowel het geopereerde gebied als ook de bovenoogleden er weer normaal uitzien.


Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de omgevende huid van de wenkbrauwen of kunt u wat vochtophoping rond de ogen krijgen. Na verloop van tijd verdwijnen deze klachten vanzelf (na vier tot twaalf weken).


In zeldzame gevallen kan een zogenaamde epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze cyste kan eenvoudig worden verwijderd.

Vergoeding van de kosten 


De ziektekostenverzekeraar vergoedt alleen de kosten van een wenkbrauwlift als er sprake is van een gezichtsveldbelemmering; u moet dan als gevolg van het overhangen van de wenkbrauwen minder goed kunnen zien. Als er geen gezichtsveldbelemmering is, en u wilt de operatie toch laten uitvoeren, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. De plastisch chirurg kan u een opgave van de kosten geven.

Tot slot

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg. Een dergelijke beschrijving kan echter nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie en u kunt uit het bovenstaande ook geen garantie ontlenen betreffende resultaten.


Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap.Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de uitvoering van de behandeling. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn uw vragen van te voren op papier te zetten.

Download PDF