Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Ergometrie

U komt naar ons ziekenhuis om een ergometrie onderzoek te doen. In deze folder wordt kort uitgelegd wat dit is en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd.

Wat is ergometrie?

Met een ergometrie, ook wel “fietstest” genoemd, wordt er gekeken naar het functioneren van het hart tijdens inspanning. Deze inspanning levert u door te fietsen op een soort hometrainer. Tijdens deze inspanning wordt elke minuut een ECG (hartfilmpje) gemaakt en wordt regelmatig de bloeddruk gemeten.

Doel van het onderzoek

Het onderzoek kan om verschillende redenen worden uitgevoerd:

  • om vast te stellen of de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt.
  • om vast te stellen of er ritmestoornissen bij inspanning optreden.
  • om een oordeel te kunnen geven over wat iemand aan inspanning kan leveren.

Voorbereiding

Het is raadzaam om gemakkelijke kleding en schoenen te dragen tijdens de test. In verband met de te leveren inspanning moet u voor het onderzoek niet teveel, maar wel gewoon eten en drinken. Medicijnen mag u gewoon innemen, tenzij de arts anders heeft voorgeschreven.
 

Wij verzoeken u vriendelijk om geen bodylotion, crème of olie te gebruiken op het lichaam in verband met het maken van het hartfilmpje.

Het onderzoek duurt ongeveer 25 minuten.
Vergeet niet uw patiëntenpas meer te nemen naar het ziekenhuis. Familie en kennissen kunnen bij dit onderzoek niet aanwezig zijn.

Verloop van het onderzoek

U kunt zich op de afgesproken tijd melden bij de afdeling Functieonderzoeken (route 27). Vanuit de wachtkamer wordt u opgeroepen door een functielaborant(e). U wordt naar de kleedkamer gebracht, de functielaborant(e)) zal u vragen om uw bovenlichaam te ontbloten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door twee functielaboranten.


Om te zorgen dat de plakelektroden goed contact met de huid maken, wordt de huid op de plaatsen waar de elektroden komen, ontvet met alcohol en licht geschuurd (na het onderzoek kunnen deze plaatsen wat rood worden). Soms is het nodig bij mannelijke patiënten wat borsthaar weg te scheren. Een laborant(e) brengt zes plakelektroden aan op de borst en vier plakelektroden op de rug.


Aan de elektrodes worden draden bevestigd die verbonden zijn met het apparaat waarmee een E.C.G. wordt gemaakt.


Als de voorbereidingen klaar zijn, wordt er in rust een ECG gemaakt terwijl u op de onderzoeksbank ligt. Daarna neemt u plaats op de hometrainer en krijgt u een manchet om de arm waarmee uw bloeddruk wordt gemeten, ook tijdens de fietstest. De laborant(e) geeft aan wanneer u mag beginnen met fietsen. In het begin gaat dit gemakkelijk, de weerstand is dan minimaal ingesteld. Vervolgens wordt iedere minuut of twee de belasting wat opgevoerd. U voelt dat het fietsen zwaarder wordt.


Een ergometrie heeft alleen zin, wanneer u zich op de fiets maximaal inspant. Dat u vermoeid raakt is dus niet vreemd, maar juist de bedoeling. Als u tijdens het fietsen klachten krijgt moet u dit melden. Als het inspannen niet meer lukt mag u rustig uitfietsen.


Na het leveren van de maximale inspanning moet u nog ongeveer één minuut rustig doorfietsen zonder belasting. De laatste vier minuten van het onderzoek wordt, zonder dat u fietst, ook de hartfunctie geregistreerd en de bloeddruk gemeten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u zich eventueel douchen. De resultaten van het onderzoek worden door de cardioloog beoordeeld. De laborant(e) kan u er dus geen mededelingen over doen. De uitslag krijgt u van uw behandelend cardioloog of van uw huisarts, dit is besproken bij uw bezoek aan de cardioloog.

Ondergaat u de fietstest naar aanleiding van het hartrevalidatieprogramma dan wordt de uitslag beoordeeld door de cardioloog en gebruikt voor het traject van de hartrevalidatie.

Verhinderd

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de polikliniek Cardiologie, telefoonnummer 0512 588 806. 

In uw plaats kan een andere patiënt voor dit onderzoek komen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.

Download PDF