Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Keel- en neusamandelen verwijderen, wat nu?

Binnenkort wordt uw kind opgenomen voor het verwijderen van de keel- en neusamandelen. Om een en ander voor uw kind zo goed en plezierig mogelijk te laten verlopen, kunt u in deze folder lezen wat uw kind te wachten staat.

Voorbereiding

 • Het is belangrijk dat u uw kind vertelt, dat hij of zij aan zijn/haar keel geholpen wordt. Ook de neusamandel wordt via de keel verwijderd.
 • Of uw kind nuchter moet zijn of een licht ontbijt mag gebruiken, hangt af van het tijdstip van de operatie. Zie voor meer informatie de folder 'Patiënteninformatie anesthesie'.
   

De dag van de ingreep

 • Uw kind wordt opgenomen op de afdeling B1 dagverpleging, meestal met een aantal andere kinderen.
 • Ouders mogen bij hun kind blijven en u kunt, als u of uw kind dit graag wil, aanwezig zijn bij het in slaap maken van uw kind. Per kind kan één ouder hierbij aanwezig zijn. Het mag, maar het moet niet! U kunt niet aanwezig zijn bij de ingreep zelf.
 • Ruim voor de ingreep krijgt uw kind op de afdeling een paracetamol zetpil en een pyjamajasje van het ziekenhuis aan. Uw kind mag wel een eigen schone pyjamabroek en eigen sokken aan. Deze pyjamabroek en sokken graag schoon meenemen van huis en aandoen op de afdeling B1 dagverpleging (route 52).
 • Uw kind mag geen nagellak en sieraden op/om hebben.
 • Daarna gaat uw kind, eventueel met één ouder, naar een wachtruimte van de operatiekamer.
   

Na de ingreep

 • Wanneer uw kind geholpen is, kunt u zo snel mogelijk weer bij uw kind zijn.
 • Na de behandeling blijft de keel nog enige tijd pijnlijk, vooral bij het slikken. Er kan dan ook nog wat bloed uit de neus of mond komen.
 • Uw kind moet na de ingreep goed (koud) drinken. Het eerste uur elke 15 minuten tenminste 3 slokken, daarna elk half uur. Dit kan wat pijnlijk zijn, maar is nodig om eventuele nabloedingen te voorkomen.
 • Als alles goed is verlopen kan uw kind weer mee naar huis, tenzij de behandelend KNO-arts anders beslist.
   

Na de ingreep krijgt u van de verpleegkundige een afspraakkaartje voor controle na zes weken.

Weer thuis

Eten en drinken


Bij thuiskomst dient u uw kind regelmatig wat koud drinken te geven. IJs mag ook, géén rode ijsjes of limonade. U kunt dan bij het braken niet goed zien of het ijs, limonade of bloed is.
Eten na de operatie: kijk wat er in gaat, wat uw kind wil. Soms is het prettig om met een koud vloeibaar dieet te beginnen.

Nabloeding


Als uw kind gaat braken, is het belangrijk goed op de kleur te letten. Is het bruin, dan is het oud bloed dat tijdens de operatie is ingeslikt. Dit is niet erg.
Braakt uw kind helder rood, dan kan dat duiden op een nabloeding. Waarschuw in dat geval de KNO polikliniek of na kantoortijden de Spoedeisende Hulp. Uw kind mag zijn/haar neus niet hard snuiten, wel deppen en afvegen.

Koorts


Bij koorts boven de 38,5° C adviseren wij uw huisarts te waarschuwen.

Medicatie


Bij ontslag ontvangt u voor de eerste 48 uur postoperatieve pijnbestrijdingsmedicatie mee. Het is raadzaam deze volgens voorschrift op vaste tijden te geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder 'Pijnbestrijding voor uw kind - dagbehandeling'. 

Overig

 • De eerste dagen kan uw kind veel speeksel produceren als reactie op de ingreep. Bovendien kan het uit de mond wat onaangenaam ruiken. Tandenpoetsen mag.
 • Normaal is geel/grijs/groen beslag op het wondgebied. Dit verdwijnt na ongeveer een week.
 • De ontlasting kan zwart zijn als gevolg van het doorgeslikte bloed.
 • Als uw kind zich goed voelt, mag het weer naar buiten en eventueel naar school.
 • Zwemmen mag weer na ongeveer een week.
   

De opname kan niet doorgaan:

 • Als uw kind ziek is of koorts heeft, d.w.z. een lichaamstemperatuur boven de 38,5 °C
 • Uw kind binnen 3 weken voor de opname in contact is geweest met een kind dat een infectieziekte heeft, zoals mazelen of waterpokken en uw kind deze ziekte nog niet heeft gehad

We verzoeken u in deze gevallen zo spoedig mogelijk af te bellen:


Telefoonnummer afdeling B3 Vrouw Kind: 0512 588 460
Telefoonnummer polikliniek KNO: 0512 588 804

Informatie op de website

Deze informatie is ook te lezen op de website van ziekenhuis Nij Smellinghe, www.nijsmellinghe.nl
Ga naar het kopje 'Zorg', klik op 'Brochures' en kijk dan bij de letter K. Hier vindt u de folder 'Keel- en neusamandelen verwijderen, wat nu?'

Download PDF