Spring naar inhoud

Buikwandcorrectie

Binnenkort komt u naar ziekenhuis Nij Smellinghe voor een correctie van de buikwand. In deze folder leest u over de (mogelijke) aanleiding voor deze operatie, de voorbereidingen, de operatie zelf en de periode na de operatie. Ook vindt u informatie over het te verwachten resultaat van een buikwandcorrectie en de kosten van de operatie.

Aanleiding voor een buikwandcorrectie

Bij ieder mens wordt de buik in de loop der tijd slapper door natuurlijk verlies van de huid-elasticititeit. Dit proces varieert per individu en wordt beïnvloed door onder andere lichaamsbouw, lichaamsgewicht en eventuele zwangerschappen. Bij mensen die vele kilo's zijn afgevallen kan een ‘vetschort’ ontstaan. Hierbij hangt de uitgerekte huid als een schort aan de onderbuik. De klachten van een slappe buik verschillen. Soms is het grootste probleem schaamte. Men wordt bijvoorbeeld ten onrechte aangesproken op zwangerschap, men vindt geen passende kleding of geneert zich ten opzichte van de partner.


Soms zijn er mechanische bezwaren. Knellende kleding kan pijn geven. Ook kan er rugpijn ontstaan door een verkeerde belasting van de lendespieren. Er kunnen ook hygiënische problemen bestaan, zoals het schoonhouden van de huid in de plooi.
Een operatieve correctie van een slappe buik is geen mogelijkheid om af te vallen. Bij overgewicht moet men eerst proberen op een normaal gewicht te komen. Overgewicht kan de kans op complicaties vergroten en het resultaat van de operatie nadelig beïnvloeden.

De plastisch chirurg adviseert alleen een buikwandcorrectie als hij denkt dat uw klachten waarschijnlijk verholpen worden door deze operatie en als u in een goede lichamelijke conditie verkeert. Of u de operatie ook werkelijk wenst, is uw persoonlijke beslissing. De informatie in deze folder kan u misschien helpen om de voor- en nadelen van de operatie op een rijtje te zetten.

Voorbereidingen

Het is beter om voor de operatie geen bloedverdunnende medicijnen te gebruiken. Bespreek dit van tevoren met uw plastisch chirurg. Meestal wordt als regel aangehouden:

  • Stop tien dagen voor de operatie met het gebruik van aspirine (ook 'kinder'-aspirine), Ascal, APC of asprobruis. Gebruik ook de eerste tijd na de operatie geen aspirine.
  • Stop drie dagen voor de operatie met het gebruik van Sintrom(mitis).
  • Stop vanaf drie weken voor de operatie met roken en houdt dit vol tot een week na de operatie. Nicotinegebruik vergroot namelijk de kans op stoornissen in de wondgenezing.

Hoe verloopt de operatie?

De plastisch chirurg brengt op de dag van de operatie met een vilstift een patroon op uw buik aan. Tijdens de operatie werkt hij met dit patroon.

De buikwandcorrectie gebeurt onder narcose. De operatie duurt anderhalf tot twee uur. Er wordt boven de schaamstreek in de onderbuik een horizontale snee gemaakt. Van hieruit maakt de plastisch chirurg de buikhuid met het onderhuidse vetweefsel los tot aan de ribben. De navel wordt omsneden en blijft vastzitten op de buikspieren. De navel wordt later via een klein sneetje opnieuw ingehecht. Na zwangerschappen zijn

de rechte buikspieren soms in de middellijn uitgerekt. Deze verslapping corrigeert de plastisch chirurg door de spieren naar elkaar toe te hechten. Soms bestaat er een navelbreuk, die wordt ook gecorrigeerd. Het teveel aan huid wordt verwijderd. Daarna wordt de wond gehecht. Aan het einde van de operatie krijgt u ter ondersteuning van de buikwand een elastische buikband om.

Na de operatie

Soms blijft er een drain achter die wondvocht af kan voeren; deze wordt meestal de volgende dag verwijderd. Meestal kunt u de dag na de operatie weer naar huis. De eerste week thuis moet u het rustig aan doen. Uw arts adviseert u om na de operatie enkele dagen een stevige step-in, een pantybroekje, te dragen. Na de operatie krijgt u een stevige band / tubigrip op de afdeling aan.

Bij het ontslag krijgt u een afspraak voor controle op de polikliniek mee. Deze controle is ongeveer een week na het ontslag uit het ziekenhuis. De plastisch chirurg controleert de wonden en de hechtingen worden verwijderd. Hierna moet u nog minstens vier weken zwaar werk vermijden.

Te verwachten resultaat

Meestal is de buik plat na de operatie. Het grote horizontale litteken van bekkenkam naar bekkenkam wordt vaak na enige tijd wat breed en soms wat rood en dik. Later vervlakt en verbleekt dit litteken vrijwel altijd, maar er blijft een duidelijk zichtbaar litteken over. Het litteken rond de navel is doorgaans onopvallend.


Het is goed om littekens regelmatig in te smeren met een huidcrème en te masseren. Als u dit enige maanden volhoudt, blijven de littekens soepel. Omdat de huid tijdens de operatie over een groot gebied wordt losgemaakt, verdwijnt het gevoel in de buikhuid voor een groot gedeelte. Dit veroorzaakt een vreemd gevoel bij het aanraken. In de loop van een jaar herstelt het gevoel zich voor een deel.

Complicaties

Een enkele keer treden complicaties op, zoals een uitgebreide bloeduitstorting of een wondinfectie. Ook kan een volgende operatie noodzakelijk zijn.

De kosten

Of uw ziektekostenverzekering de operatie vergoedt, hangt af van de polisvoorwaarden. Bij twijfel over vergoeding moet u eerst duidelijkheid krijgen bij de verzekeringsmaatschappij voordat u de operatie laat verrichten. Deze machtiging moet u zelf aanvragen. De secretaresse van de polikliniek kan u uitleggen hoe dit werkt. Als u de ingreep zelf betaalt, dan kan de plastisch chirurg u inlichten over de kosten.

Vragen?

Heeft u nog vragen na het bezoek aan de polikliniek en het lezen van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek. Zonodig kunt u een afspraak maken voor het spreekuur. Een tip is om uw vragen van tevoren op te schrijven.

Download PDF