Spring naar inhoud

Ziekenhuispsychiatrie

Diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 355

Op de afdeling Ziekenhuispsychiatrie zijn we gespecialiseerd in het stellen van diagnoses, het geven van advies en het bieden van behandeling van psychische en psychiatrische klachten in combinatie met lichamelijke aandoeningen. Uw arts in Nij Smellinghe kan u doorverwijzen naar onze afdeling voor onderzoek of behandeling.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de poli

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u een verwijzing? Maak dan een afspraak via Mijn Nij Smellinghe of neem telefonisch contact op met de polikliniek.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Verwijzing naar Ziekenhuispsychiatrie

Tijdens uw ziekenhuisopname kan uw behandelend specialist u doorverwijzen naar de ziekenhuispsychiater. Een medewerker van ons team komt bij u langs op de afdeling. Soms verwijst de specialist u poliklinisch door naar de afdeling Ziekenhuispsychiatrie. Dan krijgt u een schriftelijke uitnodiging voor een afspraak op onze polikliniek.

Meer informatie

Er zijn verschillende redenen waarom u bij Ziekenhuispsychiatrie terechtkomt. Als u een medische behandeling krijgt bij Nij Smellinghe en u bent al bekend met psychische of psychiatrische klachten, dan kan dat een reden zijn dat we u doorverwijzen naar Ziekenhuispsychiatrie. Soms hangen uw lichamelijke en psychische klachten met elkaar samen. Wij kunnen dit dan onderzoeken. Ook als we geen duidelijke oorzaak voor uw lichamelijke klachten kunnen vinden, kunnen we u onderzoeken. Tot slot kan het zijn dat u hulp nodig heeft bij het omgaan met uw lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling. Ook dan kan Ziekenhuispsychiatrie u ondersteunen.

Behandelteam

Ons behandelteam bestaat uit ziekenhuispsychiaters en verpleegkundig specialisten ziekenhuispsychiatrie. De psychiaters en verpleegkundig specialisten werken heel veel samen met alle artsen, de afdeling Medische psychologie, en de medisch ondersteunende diensten, zoals de POP poli, en de Geheugenpoli.

De psychiaters van Nij Smellinghe zijn lid van diverse regionale en landelijke kwaliteitsnetwerken. We werken nauw samen met andere regionale ziekenhuizen en de GGZ. Onze verpleegkundig specialisten zijn verbonden aan diverse regionale en landelijke netwerken en kwaliteitscommissies. Ons team volgt daarnaast intern en extern regelmatig (na)scholingen.

Beroepsgeheim

Al onze ziekenhuispsychiaters, verpleegkundig specialisten en medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie delen we alleen met diegenen die direct bij uw behandeling betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan uw behandelend specialist, op indicatie uw verloskundige of de kinderarts, en de huisarts. Wanneer we informatie willen delen met andere instanties of hulpverleners buiten het ziekenhuis, die niet direct zijn betrokken bij uw behandeling, dan vragen we daarvoor altijd uw toestemming. Uw huisarts heeft via het zorgportaal ook zicht op uw gegevens.

Waarvoor komt u bij Ziekenhuispsychiatrie?

Mensen komen met diverse klachten terecht bij Ziekenhuispsychiatrie. Daarbij kunt u denken aan de volgende situaties:

 • U heeft last van psychische/psychiatrische klachten als gevolg van een ziekenhuisopname of lichamelijke ziekte. Bijvoorbeeld angstklachten, depressieve klachten of verwardheid (delirium)
   
 • U heeft last van de lichamelijke gevolgen van verslavingsproblemen, zoals alcoholverslaving of medicijnverslaving. De afdeling Ziekenhuispsychiatrie kan u dan helpen bij de behandeling van uw verslavingsproblemen of u verwijzen naar de Verslavingszorg Noord-Nederland
   
 • U hebt onbegrepen lichamelijke klachten heeft en we vermoeden dat spanningen of depressieve klachten meespelen bij deze lichamelijke problemen
   
 • U bent zwanger (of hebt de wens om zwanger te raken) en u gebruikt medicatie of hebt last (gehad) van psychische/psychiatrische klachten. De afdeling Ziekenhuispsychiatrie kan u helpen en werkt dan samen met gynaecologen en kinderartsen via de POP-poli
   
 • U wordt binnenkort in het ziekenhuis opgenomen en bent bekend met psychische/psychiatrische klachten. Een ziekenhuisopname kan dan extra belastend voor u zijn. U kunt hiervoor extra begeleiding krijgen van de ziekenhuispsychiater of verpleegkundig specialist

Brochures

 1. pdf POP-poli - zwangeren spreekuur Psychiatrie, Obstetrie (Verloskunde) en Pediatrie (Kindergeneeskunde) Bekijk Download
 2. pdf Ziekenhuispsychiatrie Bekijk Download