Spring naar inhoud

Pathologie

Wij doen alles voor de diagnose

Telefoonnummer afdeling
058 293 9393

Zoeken, denken, vinden. Dat vat het werk van Pathologie Friesland in drie woorden samen. Wij verrichten pathologisch onderzoek voor ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuisartsen in heel Friesland.

Praktische informatie

Pathologie Friesland verricht de klinisch pathologische diagnostiek voor de Friese ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen. Pathologie Friesland is gevestigd aan de Jelsumerstraat 6a te Leeuwarden.

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Meer informatie

Alles draait bij ons om het stellen van de juiste diagnose. Onze hele organisatie is daarop gericht en we zijn continu bezig om te kijken hoe we nog beter, sneller en klantvriendelijker kunnen werken. Dit doen we door te investeren in nieuwe technieken, onze medewerkers bij te scholen en door samen te werken met onze opdrachtgevers en andere deskundigen. Wij willen hiermee voor onze opdrachtgevers een partner én een onmisbare schakel zijn.

Nauw betrokken bij uw ziekenhuis

Pathologie Friesland doet alle pathologische onderzoeken voor de Friese ziekenhuizen. Om de ziekenhuizen zo snel mogelijk van dienst te zijn, halen we gemiddeld twee keer per dag materialen op bij de ziekenhuizen. Onze pathologen zijn lid van de medische staf van de ziekenhuizen en nemen deel aan commissies en besprekingen. Ook zijn er meerdere malen per jaar overleggen met de ziekenhuisbesturen. Zo leveren we met ons specialisme een bijdrage aan de zorg en kwaliteit van de ziekenhuizen en kunnen we beter inspelen op hun werkwijze en wensen.

Pathologie, een levend vak

Pathologie betekent ‘ziekteleer’, afkomstig van het Griekse pathos (ziekte) en logos (leer). Hierbij doen pathologen onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van ziekte. Vroeger gebeurde dat uitsluitend door inwendige lijkschouwing: de autopsie (= met eigen ogen zien), ook wel sectie of obductie genoemd. Nu richt nog slechts een klein deel van het pathologische werk zich op obducties.

Met de uitvinding van de microscoop werd het stellen van een diagnose op weefselniveau (histologie) en celniveau (cytologie) mogelijk en met de introductie van geavanceerde technieken kunnen ziekten nu ook op moleculair niveau worden vastgesteld (moleculaire diagnostiek). Subtiele verschillen tussen ogenschijnlijk dezelfde ziektebeelden kunnen hiermee worden aangetoond. Dit biedt de mogelijkheid tot behandeling ‘op maat’.

Onderzoek

Het pathologie lab ontvangt patiëntmateriaal van onder andere ziekenhuizen en huisartsen. Analisten zorgen ervoor dat het materiaal op de juiste wijze wordt geprepareerd. De patholoog stelt vervolgens de diagnose en koppelt de uitslag terug aan de huisarts of behandelend specialist. Naast het vaststellen van de aard en oorzaak van de ziekte, wordt de patholoog ook vaak betrokken bij het behandelplan van patiënten. Voor het opstellen van een behandelplan is intensief multidisciplinair overleg nodig.

Vakgroep

De pathologen verrichten cytologisch, histologisch en post-mortaal (autopsie) onderzoek voor huisartsen en specialisten en nemen deel aan klinische besprekingen in de verschillende ziekenhuizen. Ook wordt op aanvraag preoperatief onderzoek (vriescoupe ) verricht voor de snijdende specialisten. Klinische pathologie is een zeer breed vakgebied en om een optimale kwaliteit te kunnen leveren hebben twee of meerdere pathologen zich gespecialiseerd in een deelgebied.

Voor de PA-diagnostiek wordt gebruik gemaakt van de modernste immunohistochemische technieken en, waar nodig in samenwerking met het UMCG, van moleculair diagnostische technieken. In geval van specifieke vraagstellingen betreffende zeldzame of ingewikkelde diagnostische casus wordt het onderzoeksmateriaal opgestuurd voor een expertconsult naar een landelijk of internationaal expertisecentrum.              

Specifieke taken pathologen

De patholoog is als (bijzonder) staflid verbonden aan Nij Smellinghe. De specifieke taken zijn:

  • Het verrichten van snel (vriescoupe) onderzoek tijdens operaties
  • Verrichten van postmortaal (obductie/autopsie) onderzoek
  • Participatie in klinische besprekingen en ziekenhuiscommissies