Spring naar inhoud

Medisch maatschappelijk werk

Een luisterend oor tijdens ingrijpende periodes

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 855

Een ziekte of opname in het ziekenhuis kan uw leven soms ingrijpend veranderen. Misschien bent u ongerust over de uitslag van een onderzoek of hebt u net een intensieve behandelperiode achter de rug. Het kan dan zijn dat u graag met iemand hierover wilt praten. Ons team van medisch maatschappelijk werkers staat klaar om te luisteren en met u mee te denken.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de poli

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak bij Medisch Maatschappelijk Werk kunt u zelf contact opnemen. Uw verpleegkundige kan dit ook voor u doen.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Medisch Maatschappelijk Werk verleent hulp aan volwassen patiënten met een (mogelijke) hulpvraag, die ontstaat als gevolg van een ziekte, ziekenhuisopname of medische behandeling. Wij staan klaar om te luisteren en met u mee te denken.

De medisch maatschappelijk werker

De medisch maatschappelijk werker bespreekt met u op welke manier u kunt omgaan met de problemen die u ervaart tijdens uw ziekte- en/of herstelperiode. In één of meer gesprekken zet u samen op een rij wat de oorzaak kan zijn van uw problemen. Vervolgens zal de medisch maatschappelijk werker met u een hulpverleningsplan opstellen. Wanneer dit voor u wenselijk is, betrekken wij uw partner, mantelzorger of andere dierbare daarbij.

Waar kunnen we u bij helpen?

Onze medisch maatschappelijk werkers ondersteunen u bij het vinden van eigen oplossingen. Wij richten ons hierbij op uw eigen kracht. We motiveren, ondersteunen, informeren, adviseren en helpen u. Bijvoorbeeld om uw kwaliteiten verder te ontwikkelen en in te zetten, om keuzes te maken en om ondersteuning van uw netwerk in te schakelen.

Onze medisch maatschappelijk werkers hebben aandacht voor de bredere omgeving om u heen. Wij bieden u de mogelijkheid om directe naasten, maar ook collega’s, buurtbewoners, ervaringsdeskundigen of vrijwilligers in te schakelen. Afhankelijk van uw hulpvraag kan dit gaan om hulpverlening bij de verschillende leefgebieden en/of gezondheidsgebieden.

Lichamelijke gezondheid
De medisch maatschappelijk werker onderzoekt met u wat u nodig hebt om zo goed mogelijk om te gaan met uw gezondheidssituatie of ziekte. Wij ondersteunen u bij leefstijlaanpassingen die nodig zijn om zo optimaal mogelijk voor uzelf te kunnen zorgen. Denk aan energieverdeling, grenzen stellen, bewustwording, conditie en bewegen. Wanneer (volledig) herstel niet meer mogelijk is, ondersteunen wij u en uw sociale omgeving bij het omgaan met de veranderde situatie.

Emotionele gezondheid
De medisch maatschappelijk werker biedt u hulp bij het uiten van en omgaan met gevoelens en emoties. Thema’s die in deze gesprekken aan bod kunnen komen zijn: acceptatie, verandering, aanpassing, controle, schuld, schaamte en rouw. Indien nodig kan de maatschappelijk werker gespecialiseerde hulp voor u inschakelen.

Sociale gezondheid
De medisch maatschappelijk werker helpt u bij de onderlinge communicatie bij ingrijpende gebeurtenissen en ziekte waardoor uw (gezins)relaties en netwerken onder druk komen te staan. Wij kunnen situaties vanuit meerdere invalshoeken belichten en u inzicht geven in hoe u met de situatie en met elkaar om kunt gaan. Ter ondersteuning kan de medisch maatschappelijk werker als onafhankelijke gesprekspartner optreden tijdens gesprekken.

Veiligheid
Voor het waarborgen van veiligheid kunt u de maatschappelijk werker inschakelen bij (dreigende) mishandeling, verwaarlozing, roekeloos gedrag en ontsporing van zorg. In crisissituaties kunnen wij tijdelijk de regie van u overnemen.

Wonen
Het leefgebied Wonen omvat allerlei praktische vragen die van invloed kunnen zijn op uw zelfredzaamheid. Denk aan het huishouden, koken en boodschappen doen, regelen van vervoer en het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen vanuit de gemeente en/of andere instanties. De medisch maatschappelijk werker kan u hierbij ondersteunen.

Geldzaken
De medisch maatschappelijk werker kan u ondersteunen bij het regelen van uw geldzaken. Wat we precies doen, is altijd afhankelijk van uw hulpvraag. Dit kan gaan om het aanvragen van vergoedingen of het inventariseren en verwijzen bij schulden/ financiële problemen.

Werk- en vrije tijd
De medisch maatschappelijk werker inventariseert uw wensen met betrekking tot de invulling van uw werk en vrije tijd. Wij enthousiasmeren u om, indien mogelijk en wenselijk, (actief) deel te nemen aan de samenleving. Een onderdeel hiervan is ondersteuning bij werkdruk en werkhervatting.

Veelgestelde vragen

Brochures

  1. Mantelzorg Bekijk Download