Spring naar inhoud

Geestelijke verzorging

Aandacht voor levensvragen, zorg voor zingeving en ondersteuning bij keuzes

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 055

Als u ziek bent en wordt opgenomen in het ziekenhuis, richt alle aandacht zich op het behandelen van uw ziekte, het verlichten van pijn en lijden en het bevorderen van de kwaliteit van uw leven. Ziek zijn kan heftige gevoelens en gedachten oproepen; vragen over de zin en de betekenis van wat u is overkomen. Maar ook vragen over het leven in de meest brede zin. De geestelijk verzorgers van Nij Smellinghe ondersteunen u hier graag bij.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 8.30 - 17.00 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

Maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur

Voorbereiden op een bezoek

U kunt bij ons rechtstreeks een afspraak maken, zonder tussenkomst van een huisarts of medisch specialist

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Juist in tijd van ziekte gaat u op zoek naar houvast, vertrouwen en kracht. Het kan zijn dat uw leven, de relaties waarin u zich bevindt en de verwachtingen die u heeft door uw ziekte in een ander perspectief komen te staan. Spirituele, levensbeschouwelijke en religieuze vragen van u en uw naasten hebben dan aandacht nodig. De geestelijk verzorgers van Nij Smellinghe ondersteunen u daar graag bij.

Geestelijk verzorgers

Nij Smellinghe beschikt over een team van twee geestelijk verzorgers. Zij begeleiden u tijdens uw opname in het ziekenhuis en bij behandeling op de polikliniek. Onze uitgangspunten zijn uw persoonlijke wensen en die van uw naasten en uw eigen levensbeschouwelijke achtergrond.

Uiteraard gaan de geestelijk verzorgers vertrouwelijk en respectvol om met alles wat u hen toevertrouwt. Op uw verzoek, of die van uw naasten of uw zorgverleners, zijn geestelijk verzorgers beschikbaar. Tevens bieden zij zelf hun diensten aan.

Aanbod

U vindt hier het aanbod van de Geestelijke verzorging:

Persoonlijk gesprek

  • Met aandacht luisteren we naar uw levensverhaal.
  • We staan stil bij wat u overkomt en wat dat voor uw leven betekent.
  • We ontdekken wat in uw levensvisie van waarde is en houvast biedt.
  • We doorstaan samen machteloosheid.
  • We helpen u met het opmaken van de levensbalans.
  • We praten over levensbeschouwelijke vragen die verband houden met uw behandelingsmogelijkheden.
  • We denken samen na over de visie op het leven, leven na de dood en/of zoeken naar de rol van het geloof hierin.

Rituelen rond afscheid nemen en overlijden
Van oudsher drukken mensen de behoefte om afscheid te nemen van een dierbare niet alleen uit in woorden, maar ook in gebaren. Denkt u aan een afscheidsritueel, ziekenzegen, naamgevingsritueel, doop of een andere gewenste vorm. De geestelijk verzorgers kunnen dit voor en met u doen of hierin meedenken.

Bezinnings- en stilteruimte
De bezinnings- en stilteruimte is een ruimte voor rust, stilte, bezinning of gebed. Er ligt een boek waarin u gedachtes en gebeden kunt opschrijven. De stilteruimte vindt u in de centrale hal tegenover de hoofdingang en is 24 uur per dag toegankelijk (route 103).

Veelgestelde vragen