Spring naar inhoud

Fertiliteit

Onderzoek en behandeling bij verminderde vruchtbaarheid

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 824

Waarmee kunnen we u helpen?

Zwanger raken; het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt echter helaas niet voor iedereen. Wanneer het u na een jaar nog niet is gelukt om zwanger te raken, kunt u een afspraak maken bij de polikliniek Fertiliteit (onderdeel van de polikliniek Gynaecologie).

Praktische informatie

Praktische informatie

De polikliniek Fertiliteit is gespecialiseerd in onderzoeken en behandeling van verminderde vruchtbaarheid. Op de polikliniek werken verpleegkundigen en gynaecologen intensief samen.

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

8.00 – 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur
Samen met uw partner heeft u een eerste gesprek met de fertiliteitsverpleegkundige. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de onderzoeken, behandelingen en zwangerschapskansen. Na afloop van het gesprek maken we afspraken voor vervolgonderzoeken. Het tweede gesprek heeft u met de gynaecoloog.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak bij de polikliniek Fertiliteit hebben zowel u als uw partner een verwijzing van uw huisarts nodig. Heeft u al een verwijzing? Neem dan  contact met ons op voor een afspraak.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Meer informatie

Als u regelmatig onbeschermd seksueel contact hebt, is de kans dat u binnen een jaar zwanger raakt ongeveer 80 procent. Het stijgen van de leeftijd verkleint deze kans. In elke menstruatiecyclus is de kans op zwangerschap ongeveer 10 tot 15 procent. De kans is het grootst bij seksueel contact rondom uw vruchtbare periode, ongeveer 14 dagen voor de te verwachten menstruatie.

Als u langere tijd onbeschermd seksueel contact hebt maar niet zwanger bent geraakt, vermindert de kans op een zwangerschap. Toch blijft de kans dat u zwanger raakt meestal nog wel bestaan, afhankelijk van de oorzaak. Eén op de zes paren dat een kind wil, heeft problemen met de vruchtbaarheid. Van deze paren blijft in Nederland ongeveer vijf procent uiteindelijk ongewild kinderloos.

Bij ongeveer drie op de tien paren ligt de oorzaak van het uitblijven van een zwangerschap bij de vrouw, bij drie op de tien bij de man en bij weer drie op de tien bij beiden. Bij één op de tien paren vinden we uiteindelijk geen oorzaak. Bij vrouwen zijn de leeftijd en het gewicht  zeer belangrijke factoren bij het wel of niet zwanger raken.

Emotionele aspecten

Het lijkt zo vanzelfsprekend om zwanger te raken. Maar als dat bij u moeilijk of niet lukt, kan dat veel emoties teweegbrengen. Veel vrouwen en hun partners krijgen te kampen met ontkenning, schuld, boosheid en depressie. In deze periode kan ook uw relatie veranderen. Deel uw gevoelens met uw partner, de gynaecoloog, familie of vrienden. Ook kan het helpen contact te zoeken met lotgenoten, bijvoorbeeld via Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblemen, of een FIOM-bureau. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de website van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie te raadplegen.

Behandelingen

Als de onderzoeken zijn afgerond, gaan de fertiliteitsverpleegkundige en gynaecologen met elkaar in overleg. Na het overleg volgt een afspraak bij de gynaecoloog. De gynaecoloog bespreekt met u de uitslagen. Wanneer er geen afwijkingen bij u beiden zijn vastgesteld, krijgt u uitleg over een mogelijk ‘afwachtend beleid’. Dit betekent dat we gedurende de periode van een half jaar geen verder onderzoek verrichten.

Als er wel afwijkingen zijn vastgesteld of een zwangerschap toch langere tijd uitblijft, dan zijn er behandelmogelijkheden zoals IUI, IVF en ICSI. Voor IVF en ICSI werkt de afdeling Gynaecologie van ziekenhuis Nij Smellinghe samen met het Fertiliteitscentrum van de Isala kliniek in Zwolle. Daarnaast kunnen we u in contact brengen met een maatschappelijk werker en een diëtiste.