Spring naar inhoud

Plaveiselcelcarcinoom

Een plaveiselcelcarcinoom (PCC) is een kwaadaardige huidtumor. Deze tumor voelt als een soms pijnlijke, meestal langzaam groeiende bult op uw huid. Deze vorm van huidkanker gaat uit van de cellen van uw opperhuid. De kans op uitzaaiingen naar andere organen in uw lichaam is klein.

De grootste risicofactoren om deze vorm van huidkanker te krijgen, is te veel blootstelling aan zonlicht of zonnebanklicht. Daarnaast loopt u een grotere kans op een huidtumor wanneer u een licht huidtype hebt of rookt. Ook wanneer u een chronische wond aan uw huid hebt, loopt u meer risico op een huidtumor.

Het Huidkankercentrum van ziekenhuis Nij Smellinghe is gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van huidkanker. De dermatologen werken hierbij samen met de pathologen en plastisch chirurgen.

Onderzoeken

De behandelend arts onderzoekt uw huid. Daarbij kan het nodig zijn dat de arts een huidmonster bij u afneemt om verder te onderzoeken. Ook kunnen we de lymfeklieren die in de buurt van de huidtumor zitten onderzoeken, om te zien of de kanker is uitgezaaid.

Behandelingen

De behandelend arts kan de huidtumor weghalen. Daarvoor verdooft de arts de huid rondom de tumor om vervolgens de gehele tumor weg te snijden. Dit kan ook d.m.v.  vriescoupe/WIFSA. Middels deze techniek kan de dermatoloog of plastisch chirurg de huidtumor met een marge verwijderen, direct onderzoeken en het defect sluiten. In sommige gevallen is dit lastig en kunt u er samen met uw arts voor kiezen om de tumor te laten bestralen.

Controle

Wanneer uw huidtumor is behandeld, controleert de dermatoloog uw huid tot vijf jaar na de laatste behandeling.

Doorverwijzen

Als uw huidtumor dieper is doorgedrongen in uw huid of wanneer er uitzaaiingen zijn, kunnen we u doorverwijzen naar het UMCG in Groningen of het MCL in Leeuwarden. Wij hebben een goede samenwerking met deze ziekenhuizen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.

Meer informatie

Meer informatie over plaveiselcelcarcinoom vindt u op www.kanker.nl en www.nvdv.nl.