Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Darmkanker

Darmkanker kan op meerdere plekken in uw darm ontstaan. In driekwart van de gevallen ontstaat darmkanker in de laatste delen van uw dikke darm, waarvan weer een derde in het allerlaatste deel: de endeldarm. Darmkanker noemen we in de medische wereld ‘colorectale kanker’. Dit is de verzamelnaam voor tumoren in de dikke darm (colon) en de endeldarm (rectum).

Bij kanker is de celdeling in het lichaam verstoord. De cellen die door deze verstoorde celdeling ontstaan, hebben geen nut en hopen zich op. Bij darmkanker gebeurt dat in de darmen. Ze vormen een kwaadaardig gezwel, ook wel een tumor of kanker genoemd. De tumor in uw darm kan steeds groter worden en door de verschillende lagen van de darmwand heen groeien. Ook kunnen er cellen losraken van de tumor. Via uw bloedbaan of het lymfestelsel verspreiden deze cellen zich verder door uw lichaam. Daar kunnen ze weer uitgroeien tot nieuwe tumoren of uitzaaiingen.

Risicofactoren

Darmkanker komt vooral voor bij mensen die ouder zijn dan 50 jaar. Als u ouder bent dan 50 jaar is het dus goed om extra alert te zijn op klachten. Als er darmkanker in uw familie voorkomt, zeker bij familieleden onder de vijftig jaar en/of als dit eerstegraadsfamilieleden betreft, is de kans op darmkanker ook groter.

Klachten

Darmkanker is één van de best behandelbare vormen van kanker, als we de tumor tenminste op tijd ontdekken. Hoe vroeger we darmkanker vaststellen, hoe groter uw kans op volledige genezing. Het is daarom belangrijk om op tijd naar uw huisarts te gaan en niet met klachten te blijven rondlopen.

De volgende klachten kunnen wijzen op darmkanker:

  • Een blijvende verandering in uw ontlastingspatroon; in regelmaat of samenstelling van uw ontlasting
  • Bloed en/of slijm bij uw ontlasting
  • Onverklaarbaar gewichtsverlies
  • Bloedarmoede
  • Aanhoudende ongemakken in de buik, zoals pijn, krampen en een opgeblazen gevoel
  • Loze aandrang, of het gevoel alsof uw darm niet volledig wordt geleegd na de stoelgang
  • Aanhoudende vermoeidheid

Deze klachten kunnen een gevolg zijn van darmkanker. Ze kunnen echter ook een andere oorzaak hebben. Bij bloed in de ontlasting, is het altijd verstandig om een afspraak te maken met uw huisarts. Voor de andere klachten geldt dat het belangrijk is om naar de huisarts te gaan, als ze langer dan twee weken duren. Uw huisarts kan inschatten of er reden is voor verder onderzoek.

Oorzaken

Darmkanker ontstaat uit poliepen. Vooral bij mensen boven de 50 jaar komen poliepen in de dikke darm vaak voor. De meeste poliepen in uw darm zijn goedaardig en blijven dat ook. Slechts een klein aantal poliepen verandert in een kwaadaardig gezwel of tumor. Het is onbekend waarom sommige poliepen uitgroeien tot een tumor en andere niet.

De kans op darmkanker neemt toe naarmate u ouder wordt. Daarnaast spelen meerdere factoren een rol bij het ontstaan van darmkanker. Omgevingsfactoren zijn daarbij heel belangrijk. Een gezonde leefstijl en gezonde voeding kunnen het risico op darmkanker verkleinen. Mensen met een chronische darmontsteking, hebben een licht verhoogde kans om darmkanker te krijgen. Ook na eerdere darmkanker is er een groter risico om de ziekte opnieuw te krijgen. Tenslotte is er in een klein deel van de gevallen (vijf tot tien procent) sprake van een erfelijke vorm van darmkanker.

Onderzoeken

Om vast te stellen of er sprake is van darmkanker onderzoeken we u. Daarbij gebruiken we diverse onderzoeksmethoden.
Lees hier meer over de onderzoeken.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk bij darmkanker. Welke behandeling voor u het beste is, is afhankelijk van verschillende factoren. Het stadium van de kanker is belangrijk. Daarnaast spelen ook persoonlijke factoren een rol. Hoe goed is uw lichamelijke conditie? Waar zit de darmtumor precies en zijn er uitzaaiingen? En natuurlijk wat wilt u zelf?

Lees hier meer over de behandelingen.

Doorverwijzen

Wanneer er sprake is van uitzaaiingen naar uw lever of uw longen, die we met een operatie kunnen verwijderen, verwijzen we u door naar het Medisch Centrum Leeuwarden met volop kennis van lever- en longchirurgie. Ook voor een bestraling sturen we u door naar Leeuwarden.

Wanneer u in aanmerking komt voor een operatie, waarbij de arts tijdens de operatie een chemokuur inbrengt in uw buikholte (HIPEC, hypertherme intraperitoneale chemotherapie), dan verwijzen we u door naar het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten.

Meer informatie

Meer informatie over darmkanker vindt u op www.mlds.nl en www.kanker.nl.