Spring naar inhoud

Ter voorbereiding op uw bezoek leest u hier de actuele informatie en basisadviezen rondom het Coronavirus: www.nijsmellinghe.nl/corona.

Blaaskanker

Blaaskanker wordt meestal gevonden omdat u bloed plast. Zelden wordt het ook bij onderzoeken naar onzichtbaar bloed in de urine gevonden. Blaaskanker bestaat in een oppervlakkige vorm en in een diepe vorm. De oppervlakkige vorm komt vaak voor, de diep vorm is ongebruikelijker. De oppervlakkige vorm is minder gevaarlijk, maar komt vaak terug. De diepe vorm is een ernstige ziekte.

Onderzoeken

Een blaasonderzoek is belangrijk. Hierbij kijkt de arts of zijn assistent met een dun slangetje in uw blaas. Dit onderzoek klinkt misschien spannend, maar valt in de praktijk erg mee. Dit gebeurt meestal bij het eerste bezoek aan de polikliniek. Bij dat bezoek maken we vaak van tevoren een echo van uw nieren, voor een compleet beeld van de urinewegen.

Als wij bij het blaasonderzoek een gezwel zien, is dit meestal blaaskanker. Pas nadat we dit met een operatie hebben verwijderd, kunnen we zeker uitsluitsel geven. U krijgt tien dagen na de ingreep de uitslag waaruit blijkt welk type gezwel het is en of het inderdaad gaat om kanker. Op basis van de uitslag bepalen we samen met u wat we verder gaan doen.

Behandelingen

Wanneer we een gezwel in uw blaas vinden, willen we dit meestal twee weken na uw bezoek verwijderen. De operatie heet een TUR-T (Transurethrale resectie van een tumor). Een gezwel in uw blaas verwijderen we via de plasbuis. Een uroloog doet deze ingreep en kan u met een ruggenprik pijnvrij opereren. De anesthesist kiest samen met u de beste verdovingsmethode.

Voor de operatie maken wij vaak een CT-scan. Deze geeft informatie over andere delen van de urinewegen en uw lichaam. U krijgt de uitslag van de scan samen met de weefseluitslag. Tien dagen na de operatie is de weefseluitslag bekend.

Na de operatie kunt u twee weken lang sporen van bloed of wondresten in uw urine vinden. Een blaasontsteking ontstaat bijna nooit.

Doorverwijzen

Als het (uit onderzoek van het weefsel) helaas blijkt om een dieper groeiende tumor te gaan, moet meestal de gehele blaas verwijderd worden. Dit is een grote en risicovolle operatie. Daarom vergaderen we eerst met alle betrokken artsen.

Bij deze vergadering praten verschillende specialisten uit heel Friesland en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) over uw ziekte. Daarbij bespreken we de uitslagen van uw onderzoeken. Na de bespreking heeft u een gesprek met de uroloog van Nij Smellinghe waarin het vervolg uitgelegd wordt.

Als we uw blaas verwijderen, vindt deze operatie plaats in het Antonius Ziekenhuis in Sneek. U wordt hier behandeld door een ervaren team. Misschien moet u voor het verwijderen van de blaas chemotherapie ondergaan. Dat kan in Nij Smellinghe.

Na de operatie kunt u in Drachten terecht voor de nazorg. Soms blijkt er bij controle sprake van uitzaaiingen. Deze kunnen onze oncologen meestal in Nij Smellinghe behandelen.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Meer informatie

Meer informatie over blaaskanker vindt u op www.kanker.nl.