Spring naar inhoud

De mensen die bij hebben gedragen aan een verbetering van onze internetbeveiliging willen wij hartelijk bedanken. Wij zijn dankbaar dat zij om de ontdekte kwetsbaarheden aan ons melden. Samen hebben wij gewerkt aan een oplossing. De onderstaande mensen hebben kwetsbaarheden aan ons gemeld volgens de afspraken in ons Responsible Disclosure beleid.

Meldingen:

Datum Naam Twitter
Juni 2017 Huy Kha @huykha10
Juni 2017 Muhammad Abdullah   -
- Pal Patel   -
September 2017 Nitesh Sharma @NITESH22SHARMA
Maart 2018 Rounak Dhadiwal   -
September 2018 Areeb Tahir  
November 2021 Sander Wind @SanderWind