Spring naar inhoud

In verband met extra maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kan het zijn dat de informatie op deze pagina niet klopt. Houd voor actuele informatie rondom het coronavirus deze pagina in te gaten.

Wachttijden

Wanneer uw huisarts of specialist u doorverwijst naar Nij Smellinghe, proberen we zo snel mogelijk een afspraak in te plannen. In sommige gevallen zult u te maken krijgen met toegangstijd en wachttijd.

Wachttijd en toegangstijd

Binnen Nij Smellinghe maken we onderscheid tussen wachttijd en toegangstijd. Toegangstijd is de periode voordat u bij een specialist op het spreekuur op de polikliniek terecht kunt. Wachttijd is de vermoedelijke tijd dat u moet wachten voor een opname.

Actuele toegangs- en wachttijden

Actuele toegangstijden en wachttijden vindt u op de website Zorgkaartnederland.nl

Bekijk de wachttijden hier

Spoedopname

Wanneer uw huisarts bepaalt dat u met spoed naar Nij Smellinghe moet, regelt hij een afspraak zodat onze specialist u direct op het spreekuur kan zien.

Moet u te lang wachten?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.