Spring naar inhoud

ZVE Zorg voor bewegen

Het beweegplein van Noord-Nederland

De ZVE Zorg voor Bewegen is een speerpunt van ziekenhuis Nij Smellinghe; we willen een ziekenhuis zijn waar patiënten uit Noord-Nederland met functionele problemen op het gebied van bewegen voor kiezen. Het is onze ambitie om verder door te groeien naar hét Beweegplein van Noord-Nederland!

Nij Smellinghe onderscheidt zich nu al landelijk met Fast en Zeker en BIBO (Better In Better Out - hoe beter de patiënt het ziekenhuis binnenkomt, hoe beter en sneller hij er weer uitkomt). Daarnaast hebben wij uitstekende prothesezorg. Met specialistische kennis op het gebied van zorg, onderzoek, diagnostiek en overige producten en diensten op het gebied van bewegen, onderscheiden wij ons van andere ziekenhuizen in de regio.

We bieden kwaliteit, snelheid, maar ook een breed aanbod. Naast medisch specialistische zorg gericht op genezing, richten we ons op preventie van en het leren omgaan met beperkingen (compensatie) bij het bewegen. Dit doen wij samen met in- en externe partners.

De komende periode bouwen we aan:

  • Het inrichten van interdisciplinaire en excellente zorg voor patiënten vanuit Orthopedie, Neurologie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde en Gipszorg
  • Het verbeteren en versnellen van triage en diagnostiek op het gebied van bewegen
  • Het neerzetten van het Beweegplein Noord-Nederland en het Beweeghuis
  • Het investeren in een herkenbare onderzoeks- en innovatieagenda gericht op het vitaal zorgmodel in samenwerking met ketenpartners en kennisinstituten, zoals het lectoraat healthy ageing.