Spring naar inhoud

ZVE Regie op Zorg

Eigen regie voor mensen bij chronische aandoeningen

Nij Smellinghe wil de zorg voor oudere/chronische patiënten in de regio verbeteren. Wij laten ons daarbij leiden door het positieve gezondheidsdenken van Machteld Huber. ‘Regie op zorg’ kent een dubbele betekenis: we vinden het onze verantwoordelijkheid om samen met andere zorgaanbieders het totale aanbod voor mensen met een chronische aandoening te optimaliseren, tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat onze patiënten zelf zoveel mogelijk regie op hun eigen gezondheid en zorg kunnen voeren.

De ZVE Regie op Zorg heeft medisch specialistische kennis op het gebied van hart-, long- en vaataandoeningen, Oncologie, (chronische) pijn, Geriatrie en overige interne aandoeningen, zoals diabetes. Regie op Zorg levert hoogwaardige zorg op het gebied van palliatieve zorg en paramedische, psychosociale/psychiatrische en levensbeschouwelijke vraagstukken.

De komende periode bouwen we aan:

  • Het leveren van excellente zorg aan onze patiënten
  • Het écht laten werken van positieve gezondheid
  • Het verbeteren van de zorg voor oudere/chronische patiënten
  • Het beter organiseren van de samenwerking met verwijzers en externe partijen