Spring naar inhoud

Missie, visie, strategie

Animatie - Samen werken aan duurzame zorg

In onze animatie ‘Samen werken aan duurzame zorg’ worden de belangrijkste punten uit de strategie en de kernwaarden Persoonlijk, Verantwoordelijk en Toekomstgericht toegelicht.

Samen werken aan duurzame zorg

Het bieden van kwalitatief goede zorg in een uitdagende omgeving vraagt om maatwerk en flexibiliteit. Onze strategie ‘Samen werken aan duurzame zorg’ is hierop het antwoord. Bij het samen werken aan zorg ligt de focus op duurzaam. Duurzaam op het gebied van inzetbare medewerkers, behandelaanbod voor patiënten, relaties met samenwerkingspartners, vastgoed en bedrijfsvoering. Hiermee versterken we onze positie in de regio en bouwen we deze verder uit. Zodat Nij Smellinghe een zorgorganisatie blijft waar patiënten zich altijd welkom voelen en de zorg ontvangen die bij hen past. En waar medewerkers graag werken en blijven werken.

Missie – Met aandacht, dat voelt beter

Hier staan wij voor, dit is wie wij zijn. Onze missie en kernwaarden verbinden ons en bieden houvast bij alles wat we doen.

Nij Smellinghe vergroot de positieve gezondheid van de inwoners van regio Zuidoost Friesland en omstreken. We houden kwalitatief goede zorg beschikbaar en toegankelijk voor iedereen, door in de regio een verbindende en initiërende rol op ons te nemen. Dit doen we door actief samen te werken met andere aanbieders binnen zorg, onderwijs, welzijn en digitale technologie. Binnen deze netwerken bieden wij medisch-specialistische zorg, aanvullende ziekenhuiszorg en begeleiding. Dit doen we goed, met aandacht en respect voor ieders eigenheid en we doen het duurzaam.
Wij werken volgens het motto ‘Met aandacht, dat voelt beter’.

Kernwaarden

Onze kernwaarden staan centraal in hoe we de organisatie besturen, hoe we werken en hoe we met elkaar omgaan.

Persoonlijk
We werken samen, geven persoonlijke aandacht en zijn gastvrij. Patiënten, medewerkers en samenwerkingspartners voelen zich thuis en welkom bij ons. We gaan uit van positieve gezondheid voor iedereen. Zo krijgen patiënten de juiste zorg. En medewerkers een werkomgeving waarin zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Verantwoordelijk
Wij nemen verantwoordelijkheid voor de zorg en onszelf en voor ons handelen. Met elkaar zijn we een duurzame organisatie waar mensen hun werk met hart en ziel doen. Dankzij de samenwer­king met onze partners houden we goede zorg voor onze patiënten beschikbaar, betaalbaar en op de juiste plek.

Toekomstgericht
We werken gelijkwaardig samen met de patiënt, zijn omgeving en professionals in de wijde omtrek. We kiezen slimme oplossingen die de zorg beter maken en toegankelijk houden. En die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat vraagt van ons dat we flexibel en nieuwsgierig zijn. Naar nieuwe dingen die ons vak raken. En om onze mensen duurzaam inzetbaar te houden. Zo kunnen we goede zorg blijven leveren, ook in de toekomst.

Visie – Gezond op je eigen wijze

Hier gaan wij voor, dit zijn onze ambities. Met onze visie sluiten we aan bij wat er leeft in onze omgeving. Zij geeft richting bij alles wat we doen.

Deze tijd vraagt om een voortdurend vernieuwende kijk op zorg voor onze patiënten: het werken en denken in ketens van medisch-specialistische zorg, aanvullende ziekenhuiszorg én begeleiding. En deze tijd vraagt om oprechte aandacht voor het vakmanschap en welzijn van onze medewerkers.

Ontwikkelingen
We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door verandering en ontwikkeling. Om ook op lange termijn te blijven bestaan en zorg te blijven leveren, moet Nij Smellinghe zich verhouden tot deze ontwikkelingen. En hier een passend antwoord op formuleren. Wij zien de volgende belangrijkste ontwikkelingen:

  • Stijging van de zorgbehoefte
  • Verschuiving naar positieve gezondheid
  • Behoefte aan duurzame zorg
  • Spoedzorg onder druk
  • (Medisch) technologische ontwikkelingen en digitalisering
  • Oog voor voldoende goed opgeleid zorgpersoneel


Wat wil onze patiënt?
Het merendeel van onze patiënten is woonachtig in Zuidoost Friesland en heeft een of meerdere medische hulpvragen. We houden in de eerste plaats verbinding/voeling met wat onze patiënt bezighoudt door de feedback die wij krijgen uit individuele behandelingen. Daarnaast werken we nauw samen met onder andere de Cliëntenraad, gebruiken we het Patiënt Tevredenheidsonderzoek (PTO) en organiseren we thema-avonden voor onze cliëntenpanels (zorg algemeen en gericht op ouderen).