Spring naar inhoud

In verband met extra maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kan het zijn dat de informatie op deze pagina niet klopt. Houd voor actuele informatie rondom het coronavirus deze pagina in te gaten.

Missie en visie

Ons bestaansrecht
Nij Smellinghe wil een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid en het welbevinden van mensen door het aanbieden van specialistische zorg.

Onze visie

We hebben oog voor de mens achter de patiënt. Bij klachten en aandoeningen. We kijken naar gezondheid en mogelijkheden voorbij een beperking. Hierbij gaan we uit van de wensen en eigen kracht van mensen en zorgen we samen voor de beste oplossing. Samen betekent met collega’s binnen Nij Smellinghe en met andere zorgverleners in de keten en in de regio. Onze uitdaging is om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de levenskwaliteit van mensen. We zijn hierbij een partner voor patiënten, familie, verwanten, collega’s én andere zorgverleners. Daarom vervullen we een proactieve rol waarbij we buiten bestaande kaders denken, durven en doen. We organiseren, ook buiten het ziekenhuis, de beste kwaliteit zorg en behandeling met onze partners. Dit zowel in preventie als in nazorg. Vanuit een ondernemende houding en door het delen van kennis.

Onze kracht

Wij realiseren onze visie door de inzet van betrokken en bevlogen mensen. Deskundige en professionele medewerkers. Teams met hart voor de mens en de zorg. In onze zorg hebben we speerpunten waarbinnen we excelleren. Deze zorg organiseren wij zo dicht mogelijk bij de mens. Niet gebonden aan één locatie en in geheel Noord-Nederland.

Onze belofte

Wij versterken het welbevinden van mensen door verder te kijken dan gezondheid alleen.

Onze kernwaarden

Ondernemend, gastvrij en verantwoordelijk. Deze kernwaarden geven richting aan onze keuzes en handelingen bij het vervullen van deze belofte. Onze kernwaarden zijn de leidraad voor hoe wij ons werk doen en in ons streven om voor onze omgeving van betekenis te zijn.

Ambitie

Bij Nij Smellinghe willen we u de best mogelijke zorg bieden. Daarom werken we via een aantal vaste uitgangspunten. Hieronder zetten we graag onze ambities voor u op een rij.

 1. Eigen regie
  U staat zelf aan het roer bij Nij Smellinghe. Zelfmanagement en eigen regie staan centraal. Dat betekent dat u zelf actief meedenkt over uw behandeling. U weet zelf immers het beste wat wel en niet werkt.
   
 2. Positief gezondheidsdenken
  Het positieve gezondheidsdenken van Machteld Huber is bepalend voor de wijze waarop we werken binnen Nij Smellinghe. Daarbij kijken we naar het behoud of het verbeteren van uw totale welzijn.
   
 3. Uitstekende ouderenzorg
  De vergrijzing in onze regio vereist dat we goede faciliteiten hebben voor ouderen. Ook gaan wij actief op zoek naar samenwerking met andere zorgaanbieders bij u in de buurt. Daarbij kunt u denken aan uw huisarts en de thuiszorg.
   
 4. Specialistische expertise
  We kijken verder dan de muren van ons ziekenhuis als het gaat om kennis ontwikkelen en kennis delen. We zetten ons specialistische expertise vanuit Nij Smellinghe steeds vaker in buiten de muren van ons ziekenhuis. Daarbij hebben onze medisch specialisten een leidende en actieve rol.
   
 5. Onderscheidend in de regio
  Om u de best mogelijke zorg te bieden, is het noodzakelijk dat Nij Smellinghe zich onderscheidt van andere ziekenhuizen in de regio. Dat doen we door ons te focussen op een aantal speerpunten en aandachtsgebieden.
   
 6. Inspelen op innovaties
  We werken met interdisciplinaire teams. Dat wil zeggen dat meerdere specialisten samen de best mogelijke zorg bieden. Daarbij spelen we in op de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het gebied van zorg.