Spring naar inhoud

Geschiedenis

De geschiedenis van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten neemt ons mee terug naar het jaar 1945. In dat jaar werd op initiatief van de kerken in Drachten een herenhuis aan de Burgemeester Wuiteweg aangekocht en ingericht als ziekeninrichting. De opgenomen patiënten werden ook ondergebracht in tenten in de tuin van dit huis. Dit paste binnen de behandelmethode van tuberculose in die tijd.

Het eerste echte ziekenhuis ontstond aan het Moleneind in Drachten. In een voormalige meubelfabriek werd het Protestants Ziekenhuis Drachten opgericht. In 1970 werd een nieuw ziekenhuis gebouwd aan het Compagnonsplein. Eerst bestond het ziekenhuis uit drie gebouwen: twee zusterhuizen (die nog tot eind 2010 dienst hebben gedaan als kantoorgebouwen) en het Dr. Lodderpaviljoen.

In 1971 werd het nieuwe ziekenhuisgebouw in gebruik genomen. In dit gebouw is het ziekenhuis nog altijd gehuisvest. In dat jaar werd ook de nieuwe naam van het ziekenhuis geïntroduceerd: Nij Smellinghe. Deze naam komt voort uit een prijsvraag ter gelegenheid van het nieuwe ziekenhuis. Het herinnert aan een klooster waar al vele eeuwen terug aan ziekenverzorging werd gedaan. Dit klooster stond aan de Smalle Ee. De nieuwe naam verwijst naar de "nieuwe Smelle Ie".

Het ziekenhuis aan het Compagnonsplein is in de loop der jaren flink verbouwd. In 1990 werden de poliklinieken en enkele onderzoek- en behandelafdelingen uitgebreid en in 1993 werd een begin gemaakt met de verdere uitbreidingen. In 2010 is naast het oude gebouw een nieuwe vleugel gebouwd en opgeleverd. Deze vleugel biedt plaats aan onder andere diverse ondersteunende diensten van het ziekenhuis, het dialysecentrum Martini Ziekenhuis, de Dokterswacht, Podotherapie Drachten en de kinder- en jeugdpsychiatrie (Kinnik) van de GGZ.

Vier jaar na oplevering van de nieuwe vleugel, is de oppervlakte van Nij Smellinghe in 2014 verder uitgebreid. Het ziekenhuisgedeelte dat al langere tijd op het terrein stond, wordt aan haar rechterkant nu ook geflankeerd door nieuwbouw. In dit nieuwe gedeelte zijn de meeste poliklinieken gevestigd. De vleugel heeft zelfs een eigen ingang, centrale hal, receptie en restaurant. De ingang naar de poliklinieken is overigens niet te missen door de mooie, grote witte letters die het woord 'polikliniek' vormen op de gevel naast de polikliniekingang.