Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Medisch Maatschappelijk Werk zorgt voor bijzondere ondersteuning in coronatijd

“Het verdriet van patiënten en families zal ons altijd bijblijven"

Ouders die worden opgenomen met corona en vanwege quarantaineregels geen oppas voor hun jonge kinderen kunnen regelen. Mensen die te maken krijgen met veel verlies binnen één familie, waarbij afscheid nemen een hele uitdaging is. Of mantelzorgers die in het ziekenhuis belanden met corona en daardoor een kwetsbare oudere alleen thuis moeten achterlaten. Het coronavirus zorgt naast lichamelijke zorgen ook voor volop psychosociale problemen. Als medisch maatschappelijk werkers staan Inge en Barbara voor iedereen klaar. “Wij proberen patiënten en hun familie intensief te ondersteunen en enig perspectief te bieden.” (Lees verder onder de foto)

Inge (links) en Barbara.
Inge (links) en Barbara.

Grote impact

Samen met Annie en Feikje vormen Inge en Barbara het team Medisch Maatschappelijk Werk binnen Nij Smellinghe. "Naast de intensieve coronazorg proberen we de reguliere zorg te continueren die voor ons niet is afgeschaald. Sterker nog: de reguliere zorg is complexer geworden, doordat coronaregelingen de normale oplossingen doorkruisen en we meer tijd moeten steken in het zoeken naar alternatieven", vertelt Inge. "Corona heeft een grote impact op het leven van patiënten en hun familie. Leven en dood staan ineens heel vlak naast elkaar. Dat heeft impact op alle levensgebieden; gezondheid, lichamelijke functies, dagelijks functioneren, maar ook gevoelens en gedachten, meedoen en zingeving. Vandaar dat wij hier als discipline bij betrokken zijn."

Machteloosheid en zorgen

Feikje, Annie, Inge en Barbara zijn vanuit hun vak onder andere gespecialiseerd in de opvang van patiënten, hun familie en sociale netwerk. “Corona brengt voor ons een nieuwe stijl van werken met zich mee, waarin we vele aspecten van psychosociale problematiek tegelijkertijd begeleiden en ondersteunen”, legt Barbara uit. “Naast de zorgen die patiënten zelf hebben, zien we ook de machteloosheid die families voelen, doordat ze vaak op grote afstand moeten toezien hoe ziek hun naaste is. Er is door corona meer sprake van eenzaamheid en gebrek aan sociale steun en sociale cohesie. Dat kleurt sterk de gesprekken die we in deze tijd met patiënten en familie hebben.”

De scherpe randjes

"Er ligt voor ons een uitdaging om onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk gehoor en vorm te geven aan de hulpvragen van patiënten en hun familie", vervolgt Inge. "Het geeft voldoening als je merkt dat je ergens het verschil kunt maken, ‘de scherpe randjes’ wat kunt wegnemen en oplossingen kunt vinden voor acuut ontstane problemen. Sommige werkzaamheden zijn niet altijd direct zichtbaar op de afdeling, maar maken voor patiënt en familie wel het verschil. Bijvoorbeeld dat familie zich gezien en gehoord voelt in ons ziekenhuis."

Enorme veerkracht

Beide dames hebben bewondering voor de wijze waarop de collega’s op de corona-afdelingen de patiënten verzorgen. “Er is enorm veel veerkracht voor nodig om zorg op dit niveau vol te houden. Niet alleen het zorgpersoneel is veerkrachtig, maar ook de patiënten en hun familie”, vindt Barbara. “We worden geconfronteerd met veel verdriet en nieuwe hulpvragen, waar we nog niet eerder mee te maken hebben gehad. Dat vereist dat we snel schakelen en met elkaar een nieuwe vorm van werken ontdekken.”

Dit blijft je bij

Eén ding is zeker; Barbara en Inge zullen deze coronaperiode niet snel vergeten. “De openheid die patiënten en families naar ons hebben getoond en de manier waarop ze ons mee hebben genomen in hun leven, blijft je altijd bij. Deze heftige periode heeft er bovendien voor gezorgd dat onze eigen collega’s nog beter weten wat wij voor patiënten kunnen betekenen. Onze hoop is dat wij in de toekomst als Medisch Maatschappelijk Werkers direct in beeld komen bij psychosociale problematiek bij patiënten of de familie. En dat hier ook na corona aandacht voor blijft.”