Spring naar inhoud

Om de kans op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen gelden er extra maatregelen in Nij Smellinghe. Kijk voor actuele informatie op www.nijsmellinghe.nl/corona.

Deskundige Infectiepreventie Nynke: “Zo’n wereldwijde virusuitbraak is wel het meest ultieme in ons vak”

#Vrijdagverhalen

Een pandemie meemaken is, als je deskundige Infectiepreventie bent, heel bijzonder. Deskundige Infectiepreventie Nynke vertaalt het landelijke coronabeleid naar ziekenhuisbeleid. “Dit is wel het meest ultieme in ons vakgebied.”

Nynke is deskundige Infectiepreventie op de afdeling Infectiepreventie. “Infectiepreventie werkt mee aan en adviseert over het beleid en de protocollen rondom de preventie van infecties en verspreiding van micro-organismen in ons ziekenhuis, waaronder dus het coronavirus. Hiervoor houden we onder andere de ontwikkelingen van het RIVM nauwlettend in de gaten. Sinds de eerste coronabesmetting in Nederland begin 2020 is veel van ons overige werk opgeschoven. Onze aandacht en tijd gaat vooral naar corona.”

Werk aan de winkel

Het bijzondere van een pandemie is dat alles in het begin nieuw is. “Er lagen gelukkig wel plannen klaar op de plank, die we op de werkvloer hard nodig hadden”, vertelt Nynke. “Die plannen moesten we continu updaten met de laatste informatie van het RIVM.” Werk aan de winkel dus voor Nynke en haar collega’s. “Wij vertalen het landelijke beleid naar beleid voor ons ziekenhuis en de regio. We voeren in de vier Friese ziekenhuizen namelijk zo veel mogelijk één beleid.”

Belangrijke vraagbaak

Daarnaast is de afdeling Infectiepreventie een vraagbaak voor collega’s op de werkvloer. “Wij beantwoorden vragen van de werkvloer en van de leiding van ons ziekenhuis. Daarnaast verzamelen we de gegevens van de bron- en contactonderzoeken. De kern van ons werk zit hem in het waarborgen van de patiëntveiligheid en de veiligheid van onze medewerkers. We moeten namelijk niet alleen rekening met patiënten houden, maar ook iedere medewerker wordt door corona geraakt.”

Rol van de media

De aandacht die de media voor de coronapandemie heeft, geeft het werk van Nynke en haar collega’s een nieuwe dimensie. “We zagen dat het virus langzaam maar zeker een pandemie werd. Vanuit China, Italië en Noord-Brabant kwam het stapje voor stapje onze kant op. Dat zorgde voor de nodige spanning bij medewerkers. De rol van de media was daarin van grote invloed. Vandaar dat we samen met de afdeling Communicatie ons persbeleid hebben opgesteld.”

Nauwere samenwerking

Samenwerking is essentieel om een wereldwijde pandemie onder controle te krijgen, merkte Nynke de afgelopen tijd. “Niet alleen binnen Nij Smellinghe, maar ook samenwerking binnen de provincie met alle deskundigen Infectiepreventie van de GGD en de experts van de overige drie ziekenhuizen hielp enorm.” Nynke ziet in de toekomst meer kansen voor nauwere samenwerking. “Binnen Nij Smellinghe met bijvoorbeeld onze Contactpersonen Infectiepreventie (CIP) en buiten Nij Smellinghe met de overige Friese en andere noordelijke ziekenhuizen. Door het werk te verdelen, verbetert zowel de kwantiteit als de kwaliteit van onze zorg.”

#Vrijdagverhalen

Onder het motto ‘Met aandacht. Dat voelt beter’ zetten dagelijks ruim 1.600 collega’s zich in binnen Nij Smellinghe. In de serie Vrijdagverhalen vertellen bevlogen collega’s die voor én achter de schermen in ons ziekenhuis werken hun verhaal.