Spring naar inhoud

Verblijfsdrain

Inleiding


U komt binnenkort naar het Behandelhuis (route 43) van Nij Smellinghe voor een verblijfsdrain.


In deze folder krijgt u informatie over het onderzoek. Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan een medewerker van de polikliniek Longgeneeskunde. De polikliniek Longgeneeskunde is te bereiken op telefoonnummer 0512-58 88 16.

Afspraak:

Dag  
Tijd  
Plaats Behandelhuis route 43
Behandelaar  

Wat is een verblijfsdrain (RocketIPC)?


Een verblijfsdrain is een thoraxdrain die permanent blijft zitten, zodat patiënten niet zo vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor een pleurapunctie en thuis geholpen kunnen worden met behulp thuiszorg. 

Voor het onderzoek


Overleg met uw behandeld arts als u:

  • Antistollingsmiddelen gebruikt
  • Allergisch bent voor medicijnen
  • Zwanger bent


Soms is het noodzakelijk dat u tijdelijk stopt met het gebruik van medicijnen. Wanneer dit nodig is geeft de arts dit aan. Stopt u alstublieft nooit zonder overleg met uw medicijnen.

Inbrengen van verblijfsdrain


De plek waar de verblijfsdrain wordt ingebracht wordt plaatselijk verdoofd. Het inbrengen van de verblijfsdrain duurt ongeveer 30 minuten. 
U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn tenzij uw arts anders heeft vermeld.


Bij het inbrengen van de verblijfsdrain worden er twee sneetjes gemaakt. De drain wordt via die sneetjes onder de huid gelegd en doormiddel van een punctie in de borsthalte gebracht. Dit noemen we ook wel tunnelen en dit wordt gedaan om te voorkomen dat de verblijfsdrain per ongeluk uit de pleuraholte getrokken wordt. Met hechtingen worden de sneetjes weer dichtgemaakt. Het sneetje waar de verblijfsdrain uit komt noemen we de insteekopening.  Het slangetje van de drain steekt na het plaatsen ongeveer zo’n 15 cm uit de borstkas en wordt dan onder een verband ingepakt. 


De verblijfsdrain zit nu vast met een hechting, maar groeit uiteindelijk vast in de huid. De hechtingen mogen daarom na 10 dagen worden verwijderd. Dit kan via de huisarts, iemand van de thuiszorg of bij een controlebezoek aan het ziekenhuis door een longarts of verpleegkundige. 

Na de ingreep


Na het inbrengen van de verblijfsdrain kan de borstwand pijnlijk zijn. Het gevoel lijkt op een blauwe plek. U mag na de ingreep 4 keer per dag paracetamol 1000mg innemen.


Als de verblijfsdrain eenmaal is geplaatst mag u daarna gewoon weer naar huis. Er wordt thuiszorg voor u geregeld voor het laten afvoeren van het pleuravocht, dit zal 1 a 2x/week nodig zijn. Ook zal de thuiszorg u ondersteunen met het verzorgen van de verblijfsdrain. De materialen hiervoor ontvangt u van het ziekenhuis en u kan contact opnieuw met de polikliniek longziekten voor nieuwe verzorgsets. 

Mogelijke complicaties


Hieronder worden mogelijke complicaties genoemd: 

  • Lekkende punctieplaats
  • Lekkend aansluitpunt van de vacuümfles of zak
  • Verstopping van de verblijfsdrain
  • Infectie van de insteekopening
  • Pijnklachten na drainage
  • Benauwdheidsklachten die niet afnemen na draineren


Waarschuw uw longarts als er complicaties optreden.
Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, telefoonnummer 0512 - 58 88 16. ’s Avonds en in het weekend belt u met de receptie van het ziekenhuis. Telefoonnummer 0512 - 58 88 88. U kunt dan vragen naar de afdeling Spoedeisende Hulp.


Dagboek


In onderstaande tabel kunt u bijhouden hoeveel vocht u per keer en dag laat aflopen.

Datum Volume Aantekeningen

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   

.

   
Download PDF