Spring naar inhoud

Revalidatiegeneeskunde

Omgaan met beperkingen in het dagelijks leven

Telefoonnummer polikliniek
0512 588 350

Waarmee kunnen we u helpen?

Revalidatiegeneeskunde is het specialisme dat zich bezighoudt met het verbeteren van het functioneren van mensen met een tijdelijke of chronische aandoening van het bewegingsapparaat. Op de poli wordt spreekuur gehouden voor patiënten met beperkingen in het dagelijks leven als gevolg van een aandoening, ziekte of ongeval. De polikliniek Revalidatiegeneeskunde is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuis Nij Smellinghe en Revalidatie Friesland.

Praktische informatie

Contact

BeterDichtbij

Direct in contact met jouw behandelaar

Meer over BeterDichtbij

Uw patiëntenportaal

Mijn Nij Smellinghe

Openingstijden

08.30 tot 16.30 uur

Route

Naar het ziekenhuis

Naar de polikliniek

Spreekuur

8.00 - 16.30 uur

Tijdens het spreekuur bespreekt u uw klachten met uw behandelaar. Ook kunt u al uw vragen stellen en uw wensen bespreken.

Voorbereiden op een bezoek

Voor een eerste afspraak heeft u een verwijzing van uw huisarts en/of specialist nodig. Een spoedafspraak moet altijd door de verwijzer gemaakt worden in overleg met de revalidatiearts. Tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek Revalidatiegeneeskunde wordt samen met u doorgenomen wat uw beperkingen zijn in het dagelijks leven. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek. Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Zo nodig wordt hierbij (tijdelijk) aangepast schoeisel of orthopedische hulpmiddelen aangevraagd.

Meer informatie over uw bezoek aan Nij Smellinghe

Meer informatie

Revalidatiegeneeskunde is onderdeel van Revalidatie Friesland. In samenwerking met diverse ziekenhuizen verleent Revalidatie Friesland klinische en poliklinische revalidatie op diverse locaties.